THAM GIA TODAY - Gamble trên điện thoại di động

100% tiền thưởng chào đón lên đến £ 200

Chính sách thưởng

1. thưởng tiền gửi

SlotJar.com cung cấp cho bạn một 100% phù hợp với tiền thưởng cho tiền gửi đầu tiên bạn vào trang web (các "Tiền đặt cọc đủ điều kiện"), lên đến 200£/€/$ hoặc là 2 000kr (các "Deposit Bonus Số tiền").

Điều kiện & Điều kiện

1.1 Khi bạn thực hiện một huy động đủ điều kiện về SlotJar.com, bạn ngay lập tức nhận được tiền thưởng tiền gửi trên tiền gửi.

1.2 Các Bonus Tiền đặt cọc có thể được sử dụng để chơi Games.

1.3 Mỗi người chơi sẽ được cấp một lần duy nhất với tiền thưởng tiền gửi (nhiều tài khoản sẽ không đủ điều kiện cho tiền thưởng thêm, và SlotJar.com có ​​quyền đóng bất kỳ nhiều tài khoản như vậy).

1.4 Các tiền thưởng tiền gửi không thể bị thu hồi theo tiền mặt và chỉ có thể được sử dụng để chơi Games. Bạn có thể rút bất kỳ tiền thắng cược thu được từ việc sử dụng của mỗi Bonus Tiền đặt cọc chỉ sau khi bạn đặt cược ít nhất 50 lần so với tiền gửi áp dụng Bonus Số tiền. Chỉ có 5% lượng đặt cược trên tất cả các phiên bản của poker video và / hoặc video poker điện sẽ được tính vào yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng tiền gửi; chỉ có 10% lượng đặt cược trên tất cả các phiên bản của Baccarat, Blackjack, bàn đánh bạc, Jackpot, và / hoặc các trò chơi poker bảng sẽ được tính vào yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng tiền gửi.

1.5 Đối với các thành viên nằm trong khu vực pháp lý nhất định, tiền thưởng tiền gửi có thể được đổi thành tiền mặt ra chỉ sau khi một số lượng tổng cộng không dưới 100 lần thưởng tiền gửi Số tiền đã đặt cược. Để biết chi tiết về các phán quyết mà này áp dụng, Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected].

1.6 Các yêu cầu đặt cược của mỗi Bonus Tiền đặt cọc phải được đáp ứng đầy đủ trong bất cứ lúc nào trong vòng 90 ngày kể từ ngày được ghi có vào tài khoản của bạn. SlotJar.com có ​​quyền, bất cứ lúc nào, thu hồi bất kỳ Bonus Tiền đặt cọc đối với trong đó yêu cầu đặt cược không được đáp ứng đầy đủ trong khoảng thời gian này.

1.7 Tất cả các trò chơi và tiền thưởng tiền gửi này tùy thuộc vào chúng tôi Các điều khoản và điều kiện và để chúng tôi Quy chế khen thưởng chung.

1.8 Người chơi mà chọn Đồng bảng Anh là đồng tiền của họ và không phải là từ Vương quốc Anh sẽ KHÔNG đủ điều kiện để nhận được tiền thưởng tiền gửi.

1.9 Trong trường hợp SlotJar.com' xét thấy một người tham gia đã thực hiện bất kỳ hành động trong đức tin xấu liên quan đến đề nghị này và / hoặc cố gắng lợi dụng đề nghị này, người tham gia như vậy sẽ bị loại khỏi đề nghị này và do đó trở thành không đủ điều kiện để nhận được tiền thưởng tiền gửi; không đủ điều kiện như vậy có thể được xác định và tiền thưởng tiền gửi (và bất kỳ tiền thắng cược thu được từ việc sử dụng các Bonus Tiền đặt cọc) giữ lại hoặc bị thu hồi, ngay cả sau khi giải thưởng vào tài khoản của các thành viên tham gia trong những tiền thưởng tiền gửi.

1.10 Người nhận của tiền thưởng tiền gửi phải tự chịu trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản thuế có liên quan thu liên quan đến việc nhận được tiền thưởng tiền gửi.

1.11 SlotJar.com có ​​quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện, hủy bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ đề nghị này và bất kỳ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

2. Bonus miễn phí

Điều kiện & Điều kiện (tùy thuộc vào sự dâng thưởng miễn phí bởi SlotJar.com)

2.1. Đăng ký tại SlotJar.com, kích hoạt tài khoản của bạn và nhận được tiền thưởng miễn phí. Tiền thưởng miễn phí có thể được cung cấp dưới hình thức tiền thưởng hoặc ở dạng spin miễn phí.

2.2. Tiền thưởng miễn phí sẽ được đưa ra chỉ nếu bạn nhập thông tin cá nhân có giá trị khi đăng ký.

2.3. Tiền thưởng miễn phí không thể thu hồi hoặc đổi thành tiền mặt.

2.4. Chỉ có một Bonus miễn phí sẽ được cấp cho mỗi người chơi.

2.5. Tiền thưởng phục vụ miễn phí chỉ áp dụng cho đăng ký mới, những người chưa bao giờ có một tài khoản với SlotJar.com.

2.6. bất kỳ tiền thắng cược (vượt quá Bonus miễn phí) rằng kết quả từ chơi Thế vận hội với các Bonus miễn phí (các "Trúng thưởng ban đầu") có thể không được mua lại hoặc bị thu hồi. Chỉ thắng cược thu được từ chơi Thế vận hội với các Trúng thưởng ban đầu có thể được cứu chuộc, với điều kiện là-trừ khi có quy định khác- bạn đặt cược ít nhất 50 lần một khoản tiền tương đương thưởng miễn phí của bạn + Trúng thưởng ban đầu (và nơi thưởng miễn phí được cung cấp dưới dạng spin miễn phí – một số lượng tương đương các Trúng thưởng ban đầu). Các 50 (hoặc khác nói) lần đặt cược yêu cầu sẽ bắt đầu chỉ sau khi bạn gửi tiền vào tài khoản của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, các Trúng thưởng ban đầu không được vượt quá £20 / €20 / $20 / 200kr; bất kỳ Trúng thưởng ban đầu được ghi có vào tài khoản của bạn ngoài £20 / €20 / $20 / 200kr được coi bằng không và sẽ bị thu hồi phù hợp.

2.7. Những yêu cầu đặt cược của tiền thưởng miễn phí phải được đáp ứng đầy đủ trong bất cứ lúc nào trong vòng 7 ngày kể từ ngày được ghi có vào tài khoản của người chơi trừ khi có quy định khác trong các khoản thưởng các điều khoản và điều kiện cụ thể. SlotJar.com có ​​quyền, bất cứ lúc nào, thu hồi bất kỳ Bonus miễn phí đối với các mà các yêu cầu đặt cược không được đáp ứng đầy đủ trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, Tiền thưởng phục vụ miễn phí sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày từ việc mở một tài khoản với SlotJar.com, trừ khi bạn thực hiện một khoản tiền gửi đã được phê duyệt trong thời gian đó. Thất bại trong việc thực hiện một khoản tiền gửi đã được phê duyệt trong vòng 7 ngày từ việc mở một tài khoản sẽ dẫn đến thu hồi tiền thưởng miễn phí (và bất kỳ tiền thắng cược thu được từ việc sử dụng các Bonus miễn phí), ngay cả sau khi giải thưởng của tài khoản Tiền thưởng miễn phí.

2.8. Người chơi mà chọn Đồng bảng Anh là đồng tiền của họ và không phải là từ Vương quốc Anh sẽ KHÔNG đủ điều kiện để nhận được tiền thưởng miễn phí.

2.9. Tất cả các trò chơi và thưởng miễn phí này tùy thuộc vào chúng tôi Các điều khoản và điều kiện và để chúng tôi Quy chế khen thưởng chung..

2.10. Trong trường hợp xét thấy SlotJar.com một người tham gia đã thực hiện bất kỳ hành động trong đức tin xấu liên quan đến đề nghị này và hoặc cố gắng lợi dụng đề nghị này, người tham gia như vậy sẽ bị loại khỏi đề nghị này và do đó trở thành không đủ điều kiện để nhận được tiền thưởng miễn phí; không đủ điều kiện như vậy có thể được xác định và thưởng miễn phí (và bất kỳ tiền thắng cược thu được từ việc sử dụng các Bonus miễn phí) giữ lại hoặc bị thu hồi, ngay cả sau khi giải thưởng vào tài khoản của các thành viên tham gia của Bonus miễn phí.

2.11. Người nhận của Bonus miễn phí sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trả bất kỳ khoản thuế có liên quan thu liên quan đến việc nhận được tiền thưởng miễn phí.

2.12. SlotJar.com có ​​quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện, hủy bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ đề nghị này và bất kỳ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

3. Chơi Miễn Phí tiền thưởng

Điều kiện & Điều kiện

3.1 SlotJar.com có ​​thể nhân dịp cung cấp cho bạn một Play thưởng miễn phí, dưới hình thức tiền thưởng hoặc trong một hình thức của spin miễn phí.

3.2 Play tiền thưởng miễn phí không thể thu hồi hoặc đổi thành tiền mặt.

3.3 Play tiền thưởng miễn phí ghi có vào tài khoản của bạn phải được sử dụng / đặt cược đủ trong vòng 7 ngày kể từ ngày được ghi có vào tài khoản của bạn trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện cụ thể thưởng;Thất bại trong việc sử dụng Play tiền thưởng miễn phí trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận họ sẽ dẫn đến thu hồi Play tiền thưởng miễn phí (và bất kỳ tiền thắng cược thu được từ việc sử dụng Play tiền thưởng miễn phí), ngay cả sau khi giải thưởng của tài khoản Play tiền thưởng miễn phí.

3.4 Bất kỳ tiền thắng cược được tạo ra từ Play tiền thưởng miễn phí (các "Trúng thưởng ban đầu miễn phí") được trao cho bạn sau khi bạn đã hoàn thành việc xem mọi định của Play tiền thưởng miễn phí của bạn. Ngoài ra, tổng Trúng thưởng ban đầu miễn phí không được vượt quá £ /€ /$ 20 hoặc 200kr; bất kỳ Trúng thưởng ban đầu miễn phí được ghi có vào tài khoản của bạn ngoài £ /€ /$ 20 hoặc 200kr được coi bằng không và sẽ bị thu hồi phù hợp.

3.5 Các Trúng thưởng ban đầu miễn phí được coi là một phần thưởng và phải tuân thủ các chính sách thưởng chung, các điều khoản cụ thể thưởng và các điều kiện và điều khoản và điều kiện. Nếu không có derogating từ trên, các Trúng thưởng ban đầu miễn phí sẽ tùy thuộc vào yêu cầu đặt cược của – trừ khi có quy định khác – 50 lần của Trúng thưởng ban đầu miễn phí.

3.6 Trong trường hợp xét thấy SlotJar.com một người tham gia đã thực hiện bất kỳ hành động trong đức tin xấu liên quan đến đề nghị này và / hoặc cố gắng lợi dụng đề nghị này, người tham gia như vậy sẽ bị loại khỏi đề nghị này và do đó trở thành không đủ điều kiện để nhận Play tiền thưởng miễn phí; không đủ điều kiện như vậy có thể được xác định và Play tiền thưởng miễn phí (và bất kỳ tiền thắng cược thu được từ việc sử dụng Play tiền thưởng miễn phí) giữ lại hoặc bị thu hồi, ngay cả sau khi giải thưởng vào tài khoản của các thành viên tham gia của Play tiền thưởng miễn phí.

3.7 Người nhận Play tiền thưởng miễn phí sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trả bất kỳ khoản thuế có liên quan thu liên quan đến việc nhận tiền thưởng miễn phí Play.

3.8 SlotJar.com có ​​quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện, hủy bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ đề nghị này và bất kỳ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

3.9 Tất cả các trò chơi và Chơi Miễn Phí tiền thưởng này tùy thuộc vào chúng tôi Các điều khoản và điều kiện

Bonus Chính sách chung

Tất cả các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc khuyến mại đặc biệt này tùy thuộc vào điều khoản khuyến mãi cụ thể và điều kiện và bất kỳ tiền thưởng vào tài khoản của bạn phải được sử dụng trong sự tuân thủ với các điều khoản và điều kiện như vậy.

Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại bất kỳ chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc đề nghị đặc biệt bất cứ lúc nào. Trong trường hợp chúng tôi tin rằng bạn đang lợi dụng hoặc cố gắng lợi dụng một phần thưởng hoặc khuyến mãi khác, hoặc có thể được hưởng lợi thông qua lạm dụng hoặc thiếu thiện chí, sau đó chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, từ chối, giữ lại hoặc rút khỏi bạn bất kỳ tiền thưởng hoặc khuyến mại, hoặc huỷ bỏ chính sách nào đối với bạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt và / hoặc chặn truy cập của bạn với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và / hoặc tài khoản của bạn mà không bị theo bất kỳ nghĩa vụ trả tiền cho bạn bất kỳ khoản tiền tổ chức trong tài khoản của bạn.

Việc lạm dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng ký nhiều tài khoản trong mạng Progressplay để tận dụng lợi thế của bất kỳ tiền thưởng và / hoặc promotion.Where chúng tôi xác định lạm dụng, chúng tôi có quyền áp đặt những hạn chế nhất định về cung cấp tiền thưởng theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi

Tất cả các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và khuyến mại đặc biệt bắt đầu vào 00:00 Giờ và kết thúc tại 23:59 Giờ vào những ngày quy định, trừ khi quy định khác trong các chương trình khuyến mãi cụ thể, điều khoản và điều kiện thưởng hoặc đề nghị đặc biệt của.

Nếu không có derogating từ bất kỳ điều khoản nào khác trong chính sách này, trước khi bất kỳ rút tiền được xử lý, chơi của bạn sẽ được xem xét đối với bất kỳ mô hình chơi đột xuất. Vì lợi ích của game công bằng, công bằng, zero hoặc thấp cược lề hoặc cá cược hàng rào, mọi người đều sẽ coi chơi game đột xuất cho các mục đích yêu cầu chơi qua tiền thưởng. ví dụ khác về chơi trò chơi bất thường bao gồm nhưng không giới hạn, đặt cược đơn bằng hoặc vượt quá giá thấp hơn giữa £5 / €5 / $5 / 50kr hay 5% về giá trị của tiền thưởng hoặc thấp hơn £2 / €2 / $2 / 20kr hay 2% về giá trị của tiền thưởng nếu bạn đã thực hiện một khoản đặt cọc qua hoặc Neteller hoặc Skrill (kể cả trường hợp hạn đó bị vượt quá do bất kỳ đôi lên hoặc khác tính năng của bất kỳ trò chơi) cho đến khi các yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng đã được đáp ứng. Chúng ta có nên xét thấy chơi trò chơi bất thường đã xảy ra, chúng tôi có quyền giữ lại bất cứ rút, tịch thu tất cả tiền thắng cược và / hoặc chặn truy cập của bạn với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và / hoặc tài khoản của bạn mà không bị theo bất kỳ nghĩa vụ trả tiền cho bạn bất kỳ khoản tiền tổ chức trong tài khoản của bạn.

Tất cả tiền thắng cược được tạo ra từ các khoản tiền thưởng có thể được đổi thành tiền mặt ra chỉ sau khi một số lượng tổng cộng không dưới 50 (năm mươi) lần so với số tiền thưởng nhận được đã được đặt cược (trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của một tiền thưởng hoặc khuyến mại cụ thể); bạn sẽ không thể rút các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược bất cứ gán cho chúng từ tài khoản của bạn trước khi đáp ứng yêu cầu này, và các quỹ này sẽ được trừ vào số dư tài khoản của bạn với mục đích thu hồi.

Số tiền thưởng không thể rút tiền ra, và có thể được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích đặt cược; tránh sự nghi ngờ, sự bao gồm của các khoản tiền thưởng trong số dư tài khoản của bạn không có nghĩa là các khoản tiền thưởng có thể bị thu hồi và các khoản tiền thưởng đó sẽ được trừ vào số dư tài khoản của bạn với mục đích thu hồi.

Nếu bạn vẫn chưa hoàn thành các yêu cầu đặt cược của một tiền thưởng trong khi tuyên bố khác thưởng / es, bạn phải hoàn thành các yêu cầu đặt cược của tiền thưởng đầu tiên trước khi bắt đầu để tích lũy các cược cho việc hoàn thành các yêu cầu đặt cược cho bất kỳ tiền thưởng / es liên tiếp, trừ khi đạt cân bằng của bạn 0.00, trong trường hợp này cược của bạn sẽ bắt đầu được tích lũy cho mục đích của yêu cầu đặt cược của tiền thưởng tiếp theo. .

Chỉ có 5% lượng đặt cược trên tất cả các phiên bản của poker video và / hoặc video poker điện sẽ được tính vào yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng liên quan, xúc tiến hoặc cung cấp đặc biệt; chỉ có 10% lượng đặt cược trên tất cả các phiên bản của Baccarat, bàn đánh bạc, và / hoặc các trò chơi poker bảng sẽ được tính vào yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng liên quan, xúc tiến hoặc cung cấp đặc biệt.

Chúng tôi có quyền để ngăn chặn người chơi đăng ký, đăng nhập hoặc lắng đọng từ khu vực pháp lý nhất định từ tham gia và đủ điều kiện cho bất kỳ hoặc tất cả các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chính sách thưởng này áp dụng cho tất cả các loại tiền thưởng, chương trình khuyến mãi và lợi ích cấp cho bạn vượt quá số tiền gửi thực tế thực hiện bởi bạn.

tiền thưởng và các chương trình khuyến mãi có thể chứa các điều khoản và điều kiện mà bạn được yêu cầu phải tuân thủ để có đủ điều kiện để nhận được tiền thưởng hoặc khuyến mại thêm cụ thể, sử dụng nó và tiền mặt nó ra.

Chính sách thưởng này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch của chính sách thưởng này và phiên bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.Phiên bản 1.8 - Ngày: 06.06.2017

Winners mới nhất

 • người chiến thắng-noimg Simone B chỉ thắng trên Joker Pro £ 10000.00
 • người chiến thắng-noimg Russell L chỉ thắng trên Thêm tiền mặt!! £ 4912,00
 • người chiến thắng-noimg C. Jones chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 1500.00
 • người chiến thắng-noimg P Williams chỉ thắng trên Starburst Touch ™ £ 1470,70
 • người chiến thắng-noimg Franklin B chỉ thắng trên Ladies Nite £ 1350.00
 • người chiến thắng-noimg Bunko Một chỉ thắng trên Panda Pow £ 1097,00
 • người chiến thắng-noimg áo T chỉ thắng trên Legends Fairytale: Hansel và Gretel £ 1020,00
 • người chiến thắng-noimg Marshal J chỉ thắng trên Gonzo Quest kr1009.00
 • người chiến thắng-noimg Pocklington L chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 1001,00
 • người chiến thắng-noimg Pease G chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 960.00
 • người chiến thắng-noimg Vallese M chỉ thắng trên sống Roulette £ 924,00
 • người chiến thắng-noimg Clempson B chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 900.00
 • người chiến thắng-noimg Vons Một chỉ thắng trên Deck the Halls € 852,00
 • người chiến thắng-noimg Lâm C chỉ thắng trên Ted £ 800.00
 • người chiến thắng-noimg Kielbowicz C chỉ thắng trên Piggy Riches Touch ™ € 765,50
 • người chiến thắng-noimg Nash V chỉ thắng trên Lara Croft - Tomb Raider £ 752,00
 • người chiến thắng-noimg Angerer K chỉ thắng trên Antics hoang dã € 664,00
 • người chiến thắng-noimg Ollerto S chỉ thắng trên Starburst Touch ™ £ 605,00
 • người chiến thắng-noimg Brown J chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 600.00
 • người chiến thắng-noimg Akhtar S chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 600.00
 • người chiến thắng-noimg Phillips Một chỉ thắng trên Kông Tháp Hồng £ 588,00
 • người chiến thắng-noimg Benfadoul B chỉ thắng trên Gorilla Go hoang dã £ 565,00
 • người chiến thắng-noimg Wayling M chỉ thắng trên bông tuyết £ 543,50
 • người chiến thắng-noimg Cascarino K chỉ thắng trên Riches cầu vồng £ 500.00
 • kingcashalot

  £240755.81

 • tunzamunni

  £97795.87

 • treasurenile

  £96243.02

 • fruitfiesta

  £56847.08

 • cashsplash

  £10355.67

 • lotsaloot

  £9943.23

 • wowpot

  £8683.82