PRIPOJTE SA DNES, 400+ HRÁC,
100% Až £ / $ / 200 £ Bonus za vkladový vklad, ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Iba noví hráči. Stávkovanie nastáva najskôr od skutočnej rovnováhy. 50x stávkovanie na bonus, príspevok sa môže líšiť v závislosti od hry. Stávková požiadavka sa počíta iba na bonusové stávky. Bonus je platný 30 dní od vydania. Maximálna konverzia: 3-násobok bonusovej sumy. Vylúčené vklady Skrill. Platia úplné podmienky.

 • povýšenie

  Táto propagácia podlieha podmienky

  Deposit £10 you'll get £10 bonus.

  Deposit £50 and you will get £50 bonus, and if you put in £200 we'll give you another £200 bonus!

  Takže budete zdvojnásobovať svoje šance na výhru.

   

   

  Terms & Conditions:

  1. Bonus musí byť stávkovaný 50-krát predtým, ako môže dôjsť k výberu. Stávkové príspevky platia a líšia sa od hry k hre.
  2. Any bonus and winnings will expire 30 days after being credited from the date and time it is credited to a player's account. Players who have not used their bonus and winnings generated from the bonus or if the Wagering Requirement has not been met within the stipulated time limits shall not be able to receive the expired bonus and/or winnings generated from the bonus thereafter.
  3. Keď stávka, ktorú ste uzavreli, splní alebo prekročí požiadavku na stávkovanie, akcia sa skončí a vaše bonusové prostriedky sa automaticky prevedú na váš skutočný zostatok peňazí (až do maximálnej výšky konverzie, ktorá je trojnásobkom pôvodnej sumy bonusu pripísanej na váš účet), odkiaľ budete ich môcť vybrať ako hotovosť alebo ich budete môcť naďalej používať v non-propagačnej hre.

   

  General Terms & Conditions:

  1. Propagácia nie je k dispozícii zákazníkom, ktorí vkladajú prostredníctvom spôsobu platby Skrill.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Podmienky.
  3. SlotJar.com si vyhradzuje právo na zmenu tejto kapitoly, zrušenie, zmenu alebo pozastavenie akejkoľvek ponuky a akejkoľvek propagácie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia - v súvislosti s akýmkoľvek bonusom, ktorý vám ešte musí byť poskytnutý. Bonusy udelené pred zmenou nebudú dotknuté. Podmienky a zásady bonusov, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek bonus, ktorý ste dostali, sú zmluvné podmienky a pravidlá bonusov platné v čase, keď sa prihlásite k propagácii, ktorej sa tento bonus týka. Nič v tejto časti neobmedzuje žiadne iné práva a / alebo opravné prostriedky, ktoré nám boli udelené.
  4. Tieto zmluvné podmienky môžu byť pre informačné účely uverejnené vo viacerých jazykoch. V prípade odchýlok sa uplatňuje anglická verzia.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. Všeobecné

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 vydané 16. apríla 2013 a je licencovaný a regulovaný komisiou pre hazardné hry, licenčné číslo 000-039335-R-319313-016.
   2. Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) upravujú vaše („vy“, „vaše“ alebo „hráč“) využívanie online a mobilných herných služieb poskytovaných spoločnosťou. Tieto Zmluvné podmienky by ste si mali pred použitím Služieb dôkladne prečítať v celom rozsahu. Upozorňujeme, že tieto podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou.
   3. Tieto Podmienky zahŕňajú naše Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá stávkovania tým, že súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami Potvrdzujete, že tiež prijímate a súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Pravidlami stávok (Naše Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na kliknutím sem a prečítajte si naše pravidlá stávok podľa kliknutím sem.)

   B. Vymedzenie pojmov

   1. V týchto Zmluvných podmienkach majú nasledujúce slová a frázy (pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné) význam uvedený nižšie:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • „Účet“ znamená osobný účet otvorený jednotlivcom výlučne pre takého jednotlivca, ktorý mu umožní hrať hry na Stránke.
    • „Stávka“ znamená stávku, ktorú ste umiestnili na udalosť.
    • „Hry“ znamenajú všetky hry sprístupnené na Stránke vrátane udalostí.
    • „Udalosť“ znamená akúkoľvek udalosť, na ktorú je stávka k dispozícii na Stránke.
    • „Obmedzené územia“ znamenajú tieto krajiny: Austrália, Belgicko, Belize, Britské Panenské ostrovy, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Izrael, Taliansko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko a Spojené štáty americké a ďalšie jurisdikcie blokované Spoločnosťou podľa vlastného uváženia. Spoločnosť môže tento zoznam podľa vlastného uváženia čas od času zmeniť a doplniť.
    • „Služby“ znamenajú Hry spoločnosti a akékoľvek ďalšie služby a činnosti ponúkané na Stránke.
    • „Sťažnosť“ je vyjadrenie nespokojnosti so službami poskytovanými tak, ako je uvedené v kapitole O nižšie.
    • „Spor“ znamená sťažnosť, ktorú spoločnosť nevyriešila v súlade s týmito obchodnými podmienkami v počiatočných 8 týždňových lehotách uvedených v kapitole O nižšie.
    • „Stránka“ znamená akúkoľvek webovú stránku a / alebo mobilnú stránku a / alebo mobilnú aplikáciu, ktorú vlastní, prevádzkuje alebo hostuje spoločnosť.
    • „My“, „náš“ alebo „nás“ znamená spoločnosť a / alebo akékoľvek dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, dodávateľov, konzultantov a dodávateľov.

   C. Podriadenie sa podmienkam a ich záväzným účinkom

   1. Používaním Stránky, registráciou na Stránke alebo účasťou v jednej zo Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete konať v súlade so Zmluvnými podmienkami, pretože sa môžu z času na čas aktualizovať bez akýchkoľvek výhrad.
   2. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa svojho výhradného uváženia tieto Podmienky zmeniť a doplniť. O akýchkoľvek zmenách Zmluvných podmienok vás budeme informovať skôr, ako zmeny vstúpia do platnosti. Akákoľvek stávka uskutočnená pred nadobudnutím účinnosti revidovaných podmienok sa riadi podmienkami platnými pri podávaní stávky. Ak si neželáte byť takýmto dodatkom viazaní, musíte prestať používať lokalitu a služby. Ak si prajete prestať používať Stránku a Služby po akejkoľvek zmene Podmienok, môžete si v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami vybrať všetky dostupné prostriedky a zatvoriť svoj účet.
   3. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi stranami týkajúce sa ich predmetu a tvoria úplnú a celú dohodu medzi vami a spoločnosťou. Potvrdzujete, že súhlasením s prijatím týchto podmienok ste sa nespoliehali na žiadne zastúpenie, s výnimkou výslovného zastúpenia spoločnosti v týchto podmienkach.

   D. Kto je oprávnený zúčastniť sa

   1. Služby môžete používať iba vtedy, ak splníte všetky nasledujúce podmienky:
    • Máte najmenej osemnásť (18) rokov alebo plnoleté osoby, ako to určujú zákony krajiny, v ktorej žijete (podľa toho, čo je vyššie); v tejto súvislosti chce spoločnosť upozorniť na skutočnosť, že hazardné hry pre maloletých sú trestným činom;
    • Ste vlastníkom platného spôsobu platby (alebo ste oprávnení používať platný spôsob platby vlastníkom tohto platného spôsobu platby);
    • V dôsledku používania Služieb neporušujete žiadny zákon alebo právny predpis. V tejto súvislosti súhlasíte s tým, že ak sa zdržiavate alebo ste v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá zakazuje používanie služieb ponúkaných na tejto stránke (vrátane, okrem iného, ktoréhokoľvek z obmedzených území), nebudete sa zúčastňovať zakázanej činnosti.
    • Nie ste hráčom alebo inak nemáte žiadne spojenie alebo môžete mať akýkoľvek vplyv na udalosť a / alebo výsledok stávky;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence tu a zoznam webových stránok patriacich pod Maltský úrad pre hry tu; a
    • Nie ste zaregistrovaní vo vnútroštátnom systéme vylúčenia hazardných hier online Spojeného kráľovstva, ktorý sa všeobecne nazýva Gamstop.
   2. Služby sú určené iba pre hráčov, ktorým nie sú podľa zákonov ktorejkoľvek uplatniteľnej jurisdikcie zakázané hazardné hry na internete a / alebo mobilných zariadeniach. Spoločnosť nemá v úmysle povoliť porušovanie platných zákonov. Vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že vaše používanie stránky a / alebo služieb bude v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a predpismi. Ponuka alebo dostupnosť Služieb sa nepovažuje ani nevykladá za ponuku alebo výzvu na použitie Služieb, ak sa nachádzate na mieste, na ktorom je takéto použitie v súčasnosti zakázané zákonom (vrátane, okrem iného, obmedzených území), alebo ak sa Spoločnosť na základe vlastného uváženia rozhodne neponúkať služby. Ste výhradne zodpovední za určenie, či je vaše používanie Stránky a / alebo Služieb legálne v mieste, kde bývate a / alebo používate Stránku a / alebo Služby. Nerobíme žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa zákonnosti Služieb a / alebo Stránky a / alebo účasti akejkoľvek osoby na Službách prostredníctvom tejto Stránky a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nezákonné používanie Stránky vy. Pred registráciou alebo účasťou na ktorejkoľvek zo služieb prostredníctvom tejto stránky ste zodpovední za to, že budete dodržiavať všetky zákony, ktoré sa na vás vzťahujú. O zákonnosti vášho používania stránky a / alebo služieb by ste sa mali poradiť s právnym poradcom v príslušnej jurisdikcii.
   3. Zamestnanci, riaditelia a funkcionári spoločnosti, ako aj ich rodinní príslušníci, pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti a všetky ostatné osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s počítačovými systémami alebo bezpečnostným systémom, ktorý využíva spoločnosť, ako aj s každou zúčastnenou osobou. na prevádzkovaní tejto stránky a na jej zriadení, vrátane, ale nielen, reklamných, propagačných a realizačných agentúr, poisťovateľov a právnych poradcov, správcov webu a ich dodávateľov a ich rodinných príslušníkov, nemá právo zúčastňovať sa na žiadnej zo služieb. V záujme dobrého poriadku sa objasňuje, že každá osoba, ktorá nie je oprávnená zúčastňovať sa na uvedených podujatiach, ako aj akákoľvek iná osoba, ktorá nahrádza takúto vylúčenú osobu, tiež nemá nárok na žiadnu z cien udelených alebo uvedených stránkou, a spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) a zrušiť všetky bonusy, výhry a bonusové výhry na účte.

   E. Registrácia účtu

   1. Každý, kto má záujem o účasť na Službách, je povinný zaregistrovať sa a otvoriť si Účet na Stránke.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. Ste plne a výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vašich identifikačných údajov a ich neprenos do iných. Za neoprávnené použitie vašich identifikačných údajov nesiete plnú zodpovednosť výlučne vy a vy sami nesiete všetku zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek neoprávneného použitia vašich identifikačných údajov. Ak nesprávne identifikujete, zabudnete alebo stratíte svoje identifikačné údaje z dôvodu iného, ako je chyba spoločnosti, spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu alebo nepriamu stratu spojenú s takouto udalosťou.
   4. Na tomto webe môžete mať iba jeden účet. Ak si otvoríte viac ako jeden účet, spoločnosť môže zablokovať alebo zatvoriť ktorýkoľvek alebo všetky vaše účty podľa vlastného uváženia; v takom prípade môže Spoločnosť zrušiť bonusy, výhry a bonusy na Účtoch, ako aj vrátiť všetky prostriedky uložené na Účtoch.
   5. Spoločnosť môže na základe vlastného uváženia a bez toho, aby musela poskytnúť odôvodnenie, odmietnuť otvorenie účtu alebo zatvorenie existujúceho účtu. Všetky zmluvné záväzky, ktoré už boli uzavreté, sa však budú dodržiavať.
   6. Týmto prehlasujete, že registráciu vášho účtu vykonávate osobne vy, a nie žiadna tretia strana.
   7. Otvorením účtu týmto prehlasujete, zaručujete, beriete na vedomie a zaväzujete sa, že (a) údaje, ktoré zadáte počas registračného procesu, sú pravdivé a správne a že ich budete aktualizovať ihneď po každej zmene, (b) váš účet je pre vaše osobné použitie a nesmie byť používaný žiadnou treťou stranou, (c) akékoľvek prostriedky, ktoré vložíte na účet, môžete a budete používať výlučne na hranie hier a / alebo používanie služieb, (d) spoločnosť je nie finančná inštitúcia a žiadne prostriedky na vašom účte nenasahujú žiadne rozdiely v prepojení a / alebo úrokoch, (e) máte rozumnú myseľ a ste schopní prevziať zodpovednosť za svoje vlastné činy, (f) je vašou povinnosťou prečítať si a rozumiete pravidlám a postupom hier a že týmto pravidlám a postupom plne rozumiete, (g) chápete, že používanie hier so sebou nesie riziko straty finančných prostriedkov vsadených na hry, (h) budete spolupracovať so spoločnosťou a poskytnúť mu všetky požadované informácie úplnú, úplnú a pravdivú dokumentáciu, (i) overili ste a zistili ste, že vaše používanie Služieb neporušuje žiadne zákony alebo nariadenia žiadnej jurisdikcie, ktoré sa na vás vzťahujú, (j) Ste výhradne zodpovední za zaznamenávanie, platenie a účtovanie akémukoľvek príslušnému vládnemu, daňovému alebo inému orgánu za akúkoľvek daň alebo iný poplatok, ktorý môže byť splatný v dôsledku vášho používania stránky (vrátane, ale nielen, výplaty výhier), (k) služby budete používať v v dobrej viere voči spoločnosti a ostatným, ktorí využívajú služby, (l) ste výhradne zodpovední za všetky svoje straty vyplývajúce z uzatvárania stávok na webe a hrania hier, (m) spoločnosť sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či otvoriť , udržiavať a / alebo uzavrieť svoj účet (za predpokladu, že sú splnené existujúce zmluvné záväzky), ako aj pozastaviť váš účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) a zrušiť všetky bonusy, výhry a bonusové výhry na vašom účte - ak máte porušil ktorékoľvek z ustanovení týchto zmluvných podmienok, (n) ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti údajov o svojom účte (vrátane vášho používateľského mena a hesla vyžadovaného pre zadanie vášho účtu) a za všetky kroky a transakcie vykonané v súvislosti s tým s vaším účtom kohokoľvek, kto vstúpi na váš účet pri používaní vašich údajov, a všetky také akcie a transakcie sa považujú za kroky a transakcie, ktoré ste vykonali, (o) okamžite informujete spoločnosť o akomkoľvek podozrení na neoprávnené použitie vášho účtu, ( p) Nebudete účtovať žiadne poplatky späť a / alebo odmietnuť alebo stornovať akúkoľvek platbu, ktorú ste vykonali v súvislosti so Službami, a vy nám musíte nahradiť akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá nám vznikne v dôsledku takéhoto konania av každom prípade Okamžite nám zaplatíte všetky svoje dlhy a (q) odškodníte nás a budete nás chrániť pred všetkými priamymi a nepriamymi nárokmi, záväzkami, škodami, stratami, nákladmi a výdavkami vrátane poplatkov za právne služby, ktoré vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi a akýchkoľvek iných záväzkov vyplývajúcich z vášho používania stránky alebo z akéhokoľvek neoprávneného použitia stránky treťou stranou.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), pred tým, ako budete môcť (i) vkladať prostriedky, (ii) hazardovať (s vlastnými prostriedkami, bonusovými prostriedkami alebo použitím), musí byť váš účet overený ID a vekom. akékoľvek otočenie zadarmo a stávky zadarmo) alebo (iii) prístup k akýmkoľvek hrám s hrami zadarmo. Môže sa od vás požadovať, aby ste nám predložili jeden alebo viac z nasledujúcich dokumentov (alebo ďalšie dokumenty, ktoré nie sú uvedené nižšie), aby sme overili vaše meno, adresu a dátum narodenia:
    • Dôkaz o ID: Na spracovanie vášho prvého vkladu je potrebný platný fotografický identifikačný doklad. ID môže byť kópiou platného cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu. Na kópii, ktorá sa nám zašle, sa musí uviesť vaše meno, fotografia a podpis. V niektorých prípadoch môžete byť požiadaní, aby ste svoje doklady podpísali a opečiatkovali kvalifikovaným notárom alebo právnym zástupcom ako dôkaz legitimity.
    • Dôkaz o adrese: Môže to mať formu posledného výpisu z účtu alebo debetnej karty, ktorý zobrazuje vaše celé meno a adresu uvedenú vo vašom účte.
   10. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, ak ste vložili peniaze pomocou akéhokoľvek iného spôsobu platby, ako je kreditná karta alebo elektronická peňaženka, a overenie veku nebolo voči vám uspokojivo dokončené, potom (i) váš účet môže byť zmrazený a (ii) prostredníctvom vášho účtu nebudú povolené žiadne ďalšie hazardné hry, kým nebude overenie veku úspešne dokončené. Spoločnosť si okrem toho vyhradzuje právo kedykoľvek od vás požadovať dôkaz o veku a ak nie je poskytnutý dostatočný dôkaz o veku, vyššie uvedené dôsledky sa použijú mutatis mutandis. V prípade, že sa zistí, že máte menej ako 18 rokov alebo zákonný vek stanovený zákonmi krajiny, v ktorej žijete (podľa toho, ktorá je vyššia), spoločnosť zatvorí váš účet a vráti vám všetky prostriedky vložené, ale bonusy, výhry a bonusové výhry sa nebudú vyplácať a budú neplatné.
   11. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať ďalšie dokumenty, ako napríklad overené kópie dokladu totožnosti a adresy alebo inú dokumentáciu preukazujúcu zdroj finančných prostriedkov alebo zdroj bohatstva, bez ohľadu na to, či bol takýto dôkaz spoločnosti predtým poskytnutý.

   F. Nelegálne konanie

   1. Bez toho, aby sa odchyľovalo od akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok, ak spoločnosť zistí, že sa angažujete alebo ste sa zúčastnili na nezákonných akciách a / alebo nepravidelných hracích modeloch alebo ste sa o to pokúsili, potom je spoločnosť oprávnená uzavrieť vaše Účet, zadržať, zaistiť a zhabať všetky prostriedky na vašom účte (vrátane, ale nielen, všetkých vkladov a výher na vašom účte). Spoločnosť môže okrem toho uplatňovať tieto práva v súvislosti s akýmikoľvek inými vašimi účtami v sieti spoločnosti. Spoločnosť je tiež oprávnená informovať a poskytovať informačnú dokumentáciu o vás a vašich aktivitách príslušným orgánom a regulátorom, finančným inštitúciám, bankám, úverovým spoločnostiam a
   2. „Nezákonné konania“ znamenajú nezákonné, nezákonné, podvodné alebo iné nezákonné činnosti - okrem iného vrátane:
    • tajné dohody medzi hráčmi;
    • použitie zariadení a softvéru, ako sú roboty a / alebo umelá inteligencia;
    • predaj, prevod a / alebo získanie účtov od iných hráčov;
    • prevod finančných prostriedkov medzi hráčskymi účtami;
    • dorovnať zápas alebo inak ovplyvniť udalosť a / alebo výsledok akejkoľvek stávky v rozpore s platnými právnymi predpismi a / alebo pravidlami príslušných udalostí, ako aj preniknúť na web alebo sa o to pokúsiť;
    • úmyselné odpojenie od hry počas hrania na Stránke;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • ak je zdroj finančných prostriedkov, ktorý ste použili, nezákonný a / alebo ste sa zapojili do akejkoľvek činnosti týkajúcej sa prania špinavých peňazí vrátane použitia príjmov z trestnej činnosti;
    • zneužitie s cieľom získať výhodu na úkor iných hráčov a / alebo nás;
    • neposkytnutie spoločnosti všetkých požadovaných overovacích dokumentov;
    • Poskytovanie nepresných a / alebo neplatných dokumentov;
    • ak má spoločnosť odôvodnené podozrenie, že ste využívali nespravodlivé výhody bonusov spoločnosti, aby ste minimalizovali straty, alebo ste vykonali akýkoľvek iný čin v dobrej viere v súvislosti s propagáciou bonusov ponúkaných na ktorejkoľvek zo stránok, ktoré vlastní a / alebo prevádzkuje spoločnosť spoločnosť; alebo
    • Klamlivé využívanie našich bonusov, ktoré okrem iného zahŕňa: (i) otvorenie viacerých nerozoznateľných účtov s cieľom získať bonus niekoľkokrát na ľubovoľnom webe, iba vklad počas propagačnej činnosti alebo otvorenie viacerých účtov v sieti, (ii) hranie opakovane iba pri bezplatných hrách alebo (iii) v prípade opakovaných spôsobov vkladu / výplaty / opakovaného vkladu výlučne na získanie bonusu spojeného s vkladom.
   3. „Nepravidelné hracie vzorce“ zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na tieto činnosti:
    • stávky na rovnaké, nulové alebo nízke marže alebo hedgingové stávky,
    • vkladanie jednej alebo viacerých stávok v hodnote päťdesiat percent alebo viac bonusu na každú jednotlivú hru, jednotlivú ruku, jednu stávku alebo kolo;
    • budovanie rovnováhy a výrazne meniace sa vzorce hry; napríklad veľkosť stávky alebo stávky, typy hier a štruktúry stávky alebo stávky atď., aby sa splnili požiadavky na stávkovanie;
    • uzatváranie veľkých stávok alebo stávok, ktorých výsledkom je výrazný zisk, po ktorom nasleduje pokles stávky alebo veľkosti stávky rovné alebo vyššie ako 65% predchádzajúcej priemernej veľkosti stávky alebo stávky;
    • rezervovanie finančných prostriedkov z reálnych peňazí v akomkoľvek neúplnom hernom kole s cieľom využiť bonusové prostriedky pred dokončením hrania reálnych peňazí;
    • robiť veľké stávky alebo stávky a potom podstatne znížiť stávky alebo stávky, aby sa splnili požiadavky na stávkovanie;
    • prechod z hry s nízkou váhou na hru s vysokou váhou po veľkej výhre za účelom splnenia požiadavky;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • na Baccarat, stávky na bankár aj na hráča v rovnakom ťahu;
    • využitie bonusových ponúk ako súčasť skupiny zákazníkov alebo syndikátov;
    • ak účet alebo skupina účtov funguje systematicky s cieľom získať výhodu na úkor iného hráča alebo spáchať akýkoľvek podvodný čin vo vzťahu k iným hráčom alebo nám - napríklad použitím špecifických techník na podvádzanie ostatných hráčov alebo hraním v skupine ;
    • uzatváranie stávok na hry s režimom bonusových funkcií s bonusovými peniazmi na zvýšenie hodnoty, stratu bonusu a okamžité vyplatenie vytvorenej hodnoty sekundárnym vkladom;
    • martingale stávkové stratégie;
    • Stávkovanie celej alebo podstatnej časti vašej skutočnej sumy na stávky s nízkym kurzom pri uzatváraní stávok na kasíno a / alebo stávok na vysoké kurzy s použitím vašej bonusovej sumy); a / alebo
    • Vloženie viac ako 25% vášho počiatočného vkladu ako jednej stávky alebo stávky.

   G. Prevádzka účtu

   1. Je nezákonné vkladať akékoľvek peniaze na váš účet neoprávnenými prostriedkami a takéto vklady nebudete robiť. Bez toho, aby ste sa odchýlili od vyššie uvedeného, beriete na vedomie, že spoločnosť skontroluje všetky transakcie, aby zabránila praniu špinavých peňazí, a akékoľvek podozrivé transakcie nahlási príslušným orgánom.
   2. Na vklad peňazí do spoločnosti sú k dispozícii nasledujúce spôsoby vkladu: Kredit (nie je k dispozícii vo Veľkej Británii) a Debetná karta, Bezhotovostný prevod, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Dôveryhodne, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz a Fast BankTransfer. Dostupnosť každého spôsobu platby závisí od vašej krajiny registrácie a zvolenej meny. Na váš účet bude pripísaná záloha až po potvrdení zálohy spoločnosťou a príslušného spôsobu platby; pokiaľ takéto potvrdenie nedostane, váš účet nebude zahrnovať takýto vklad do zostatku na účte. Spoločnosť neposkytuje úvery ani sa na nich nezúčastňuje, neorganizuje, nepovoľuje ani vedome neuľahčuje poskytovanie úverov. Vklady uskutočnené prostredníctvom služby PayviaPhone majú poplatok za spracovanie 15%, ktorý sa odpočíta z výšky vkladu.
   3. Aby ste sa vyhli pochybnostiam, ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry, nemôžete pomocou kreditných kariet vkladať na svoj účet akýmkoľvek spôsobom, a to ani prostredníctvom akejkoľvek kreditnej karty zaregistrovanej v elektronickej peňaženke alebo online platobných službách.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Ochrana finančných prostriedkov zákazníkov.
   6. Je vašou zodpovednosťou, aby ste spoločnosti okamžite informovali o stratenom alebo odcudzenom spôsobe platby alebo o akejkoľvek zmene spôsobu platby; akékoľvek straty a škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia takéhoto okamžitého oznámenia znášate výlučne vy a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek takéto straty a škody.
   7. Nie je dovolené prevádzať prostriedky z vášho účtu na iných hráčov alebo prijímať peniaze od iných hráčov na vašom účte, ani predávať, prevádzať a / alebo získavať účty od iných hráčov.
   8. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, bude sa považovať za neaktívny účet, ak ste sa neprihlásili na svoj účet po dobu 12 (dvanástich) mesiacov. Za každý neaktívny účet sa bude účtovať administratívny poplatok rovnajúci sa 5 (piatim) eurám mesačne, za predpokladu, že spoločnosť vás upozorní 30 (tridsať) dní pred tým, ako sa váš účet stane neaktívnym, že tieto poplatky vzniknú; maximálna výška takto vzniknutých poplatkov bude zostatok na vašom účte. Ak ste sa neprihlásili na svoj účet po dobu 30 (tridsiatich) mesiacov, váš účet sa bude považovať za nepriehľadný účet. V takom prípade spoločnosť vyplatí zostatok na vašom účte (po odpočítaní poplatkov uvedených v tejto časti). ) pre vás alebo pre prípad, že sa nemôžete uspokojivo umiestniť - na herný úrad na Malte.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com a odošlite žiadosť o opätovné otvorenie účtu a / alebo vrátenie zostatku na vašom účte. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť nie je povinná prijať vašu žiadosť a táto žiadosť bude preskúmaná v súlade s príslušnými skutočnosťami a okolnosťami a ustanoveniami týchto podmienok.
   10. Týmto sa objasňuje, že oddiely G.8 a G.9 tejto kapitoly VI sa nevzťahujú na účet regulovaný Komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii); žiadny takýto účet nebude neaktívny ani nedokonalý.
   11. Môžete kedykoľvek požiadať o zatvorenie svojho účtu zaslaním e-mailu na zákaznícku podporu spoločnosti na adrese customersupport@instantgamesupport.com, a vy budete podľa toho kontaktovaní zákazníckou podporou, aby sme takúto žiadosť uľahčili.
   12. Predvolená prezentácia používateľskej histórie spoločnosti poskytuje iba časť histórie hier; Ak si želáte dostávať celú svoju históriu hier, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti na adrese customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Akonáhle je stávka podaná, nemôže byť zmenená ani zrušená.
   14. Stávka podaná po začatí podujatia (s výnimkou stávok na hru) a / alebo stávka podaná po výsledku stávky je známa, je neplatná a neoprávňuje vás na to, aby ste z takejto stávky dostali nejaké výhry; v takom prípade vám bude suma stávky vrátená.
   15. Spoločnosť môže ponúknuť funkciu výplaty v niektorých stávkach na niektorých podujatiach podľa svojho výhradného a absolútneho uváženia. Táto funkcia, ak je ponúknutá, vám umožní vyplatiť časť alebo celú vašu stávku pred koncom udalosti, na ktorú ste stávku umiestnili. Návratnosť poskytnutá v súlade s funkciou výplaty sa počas podujatia zmení a určí ju Spoločnosť na základe vlastného a absolútneho uváženia. Nie sme povinní poskytnúť funkciu výplaty v žiadnej udalosti a / alebo stávke a môžeme túto funkciu úplne zrušiť bez toho, aby sme o tom museli informovať.
   16. Výsledok stávky potvrdzuje spoločnosť v súlade s oficiálnymi výsledkami zverejnenými príslušnými riadiacimi orgánmi, ktoré organizujú podujatia a / alebo podľa alternatívnych zdrojov informácií; v prípade rozporu medzi oficiálnymi výsledkami a inými zdrojmi informácií spoločnosť určí výsledok stávky. Ak spoločnosť nedokáže určiť výsledok stávky, stávka bude neplatná a stávka vám bude vrátená.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Výbery

   1. Svoj skutočný zostatok peňazí (váš vklad a všetky výhry generované z vkladu) môžete kedykoľvek vybrať - bez obmedzenia, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na splnenie všetkých všeobecných regulačných povinností.
   2. Pred výberom musíte vykonať aspoň jeden úspešný vklad.
   3. Keď požiadate o výber, požadované prostriedky sa prevedú na spôsob platby, ktorý ste pôvodne použili na vloženie.
   4. V prípade, že váš spôsob platby nie je k dispozícii na výber z dôvodu obmedzení politiky tretej strany, výber bude uskutočnený na iný spôsob platby, ktorý máte k dispozícii.
   5. Ak máte nevyplatené vklady, spoločnosť si vyhradzuje právo odložiť alebo zastaviť výberové platby, kým nebudú všetky vklady prijaté a potvrdené.
   6. Ak vaša banka alebo spôsob platby účtujú poplatok za spracovanie v súvislosti s výberom, platba tohto poplatku je na vašej zodpovednosti.
   7. V prípade, že prestaneme ponúkať naše služby v konkrétnej jurisdikcii, po výbere vám môže byť účtovaný primeraný poplatok za spracovanie (nad rámec toho, ktorý je uvedený v oddiele H.6).
   8. Je vašou zodpovednosťou, aby ste nás okamžite informovali o stratenej alebo odcudzenej kreditnej / debetnej karte alebo o zmene údajov v elektronickej peňaženke; akékoľvek straty a škody vyplývajúce z neposkytnutia takéhoto oznámenia zo strany vašej strany znášate výlučne vy a my nebudeme zodpovedať za akékoľvek takéto straty a škody.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Obmedzenia výberov:
    • Vízové kredity (nie sú k dispozícii vo Veľkej Británii) a výbery debetných kariet nie sú v niektorých krajinách k dispozícii z dôvodu obmedzení miestnych emitentov.
    • Výbery kariet MasterCard a debetných kariet nie sú k dispozícii z dôvodu obmedzení vydavateľa.
    • Skrill, Webmoney a Qiwi sa môžu použiť ako možnosť výberu iba v prípade, ak bola predtým úspešná platba vykonaná.
    • Niektoré metódy sú dostupné iba v niektorých krajinách a v určitých menách.
    • Pre ďalšie informácie kontaktujte našu zákaznícku podporu prostredníctvom LiveChat alebo e-mailom na adrese: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), pred spracovaním výberu je potrebné overiť váš spôsob platby použitý na vklad. Môže sa od vás požadovať, aby ste nám ukázali jeden alebo viac z nasledujúcich dokumentov (alebo ďalšie dokumenty, ktoré nie sú uvedené nižšie):
    • Ak ste vložili alebo vybrali prostredníctvom debetnej karty, uveďte prosím zadnú a prednú stranu karty, ktorú ste s nami použili. Potrebujeme vidieť prvé a posledné štyri číslice vašej karty, vaše meno a dátum skončenia platnosti, z bezpečnostných dôvodov môžete zakryť 8 stredných číslic a kód CVV.
    • Ak ste ich uložili alebo vybrali prostredníctvom elektronickej peňaženky, poskytnite snímku obrazovky alebo fotografiu na stránke profilu elektronickej peňaženky, v ktorej je uvedené vaše meno a e-mail.
    • Ak ste ho uložili prostredníctvom služby PayViaPhone, poskytnite fotografiu svojho telefónneho účtu, v ktorej je uvedené mobilné číslo, ktoré ste u nás použili, a vaše celé meno.
    • Ak je uložená iným spôsobom, poskytnite fotografiu alebo snímku obrazovky s uvedením vášho mena.
   13. V prípade, že váš spôsob platby nie je k dispozícii na výber, bude výber uskutočnený na iný spôsob platby, ktorý máte k dispozícii. Príslušné overenie sa bude požadovať zodpovedajúcim spôsobom k spokojnosti spoločnosti.
   14. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, niekedy môžeme pred spracovaním výberu vyžadovať overenie totožnosti. Môže sa od vás požadovať, aby ste nám ukázali jeden alebo viac z nasledujúcich dokumentov (alebo ďalšie dokumenty, ktoré nie sú uvedené nižšie):
    • Kreditná / debetná karta použitá na financovanie vášho účtu: Vyžaduje sa jasná a čitateľná kópia oboch strán karty. Z bezpečnostných dôvodov sa musí prečiarknuť stredných osem čísel na prednej strane karty a trojciferný kód na zadnej strane kópie karty.
    • Dôkaz o adrese: Môže to mať formu posledného výpisu z účtu alebo kreditnej karty, ktorý zobrazuje vaše celé meno a adresu uvedenú vo vašom účte.
    • Dôkaz o ID: Na spracovanie vášho prvého výberu je potrebný platný fotografický identifikačný doklad. ID môže byť kópiou platného cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu. Na kópii, ktorá sa nám zašle, sa musí uviesť vaše meno, fotografia a podpis. V niektorých prípadoch môžete byť požiadaní, aby ste svoje doklady podpísali a opečiatkovali kvalifikovaným notárom alebo právnym zástupcom ako dôkaz legitimity.
   15. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek požiadať o dodatočnú dokumentáciu, aby sme zistili a podporili váš zdroj finančných prostriedkov a majetku, pomocou ktorého vkladáte / stávate / hráte.
   16. Ak vzniknú obavy týkajúce sa vašej dokumentácie v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo podobnými problémami, spoločnosť môže požadovať notársky overené dokumenty a pozastaviť váš účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) až do ďalšieho oznámenia.
   17. Ak chcete uskutočniť výber, kliknite na ikonu „Pokladňa“ a potom na možnosť „Výber“. Vyberte preferovaný spôsob výberu, vyplňte príslušný formulár podľa zvoleného spôsobu výberu, kliknite na „Výber“ a začne sa výberový proces.
   18. Upozorňujeme, že všetky žiadosti o vyplatenie peňazí sa zobrazia ako „Čakajúce“ na 3 pracovné dni, počas ktorých môžete žiadosť zrušiť. Ak chcete zrušiť svoju žiadosť o výber, prejdite na kartu Zrušiť výber a kliknite na tlačidlo Zrušiť vedľa sumy výberu.
   19. Po 3 pracovných dňoch sa stav vašej žiadosti o výber zmení na „Spracováva sa“ a už ju nebudete môcť zrušiť. Po doručení vašej žiadosti a prevedení prostriedkov na vás dostanete e-mailové upozornenie.
   20. Ak potrebujete pomoc s výberom alebo akoukoľvek inou záležitosťou, kontaktujte nás. Metódy, pomocou ktorých môžete vyberať prostriedky zo svojho účtu, sú: Kreditné (nie je k dispozícii vo Veľkej Británii) a Debetné karty, Neteller, Paysafecard, Skrill, Dôverne, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney a Bankový prevod.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Vždy pamätajte, že Služby sú pre vašu osobnú zábavu; nie sú určené na to, aby vás zbohatli cez noc a neexistujú žiadne vzorce pre výherné ceny. Uistite sa, že rozpočet svoje peniaze a poznať pravidlá hry. Žiadame vás, aby ste si prečítali informácie dostupné na https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ alebo na podobných webových stránkach, aby ste zabezpečili zodpovedné hranie hazardných hier. Ďalej odporúčame, aby ste pri hazardných hrách uplatňovali opatrenia zamerané na hazardné hry zodpovedne, napríklad časovače alebo iné formy pripomenutia a / alebo trvania, stávky a obmedzenia strát. Ponúkame opatrenia týkajúce sa vkladových limitov, stávkových limitov, strát a limitov relácií; akékoľvek zníženie limitov sa prejaví okamžite a akékoľvek zvýšenie limitov bude trvať sedem dní (alebo 24 hodín, ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry), kým nadobudne účinnosť.
   2. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, akékoľvek zníženie akýchkoľvek limitov sa prejaví okamžite a akékoľvek zvýšenie sa uskutoční sedem dní pred nadobudnutím účinnosti. Môžete sa vylúčiť z používania Služieb na dobu určitú alebo neurčitú.
   3. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), akékoľvek zníženie akýchkoľvek limitov sa prejaví okamžite a akékoľvek zvýšenie akýchkoľvek limitov bude trvať 24 hodín pred nadobudnutím účinnosti. Môžete sa vylúčiť z používania Služieb na obdobie minimálne šiestich mesiacov až 12 mesiacov (ktoré môžete predĺžiť o jedno alebo viac období, z ktorých každé musí byť najmenej šesť mesiacov).
   4. Ďalej ponúkame možnosť vylúčenia a ochladenia (ako je podrobnejšie uvedené v tejto kapitole). Chceli by sme vás upozorniť aj na existenciu softvéru, ktorý bráni jednotlivému počítaču v prístupe na webové stránky s online hazardnými hrami, napríklad www.cyberpatrol.com alebo www.gamblock.com.
   5. Akákoľvek žiadosť o vylúčenie sa môže podať prostredníctvom zodpovednej hernej sekcie v klientskom rozhraní alebo kontaktovaním našej zákazníckej podpory prostredníctvom (customersupport@instantgamesupport.com) v súlade s Vaším rozhodnutím poskytnúť spoločnosti. Predtým, ako potvrdíte svoju žiadosť o vylúčenie, dostanete informácie týkajúce sa dôsledkov vylúčenia. Ak sa rozhodnete pre vylúčenie zo spoločnosti, odporúčame vám, aby ste zvážili rozšírenie svojho vylúčenia na ďalších prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí v súčasnosti používate. Akékoľvek neurčené stávky v čase vášho vylúčenia sa zúčtujú obvyklým spôsobom podľa obvyklých časových harmonogramov a prípadne vám vyplatených výhier. Počas dohodnutého obdobia vylúčenia nie je možné vrátiť späť žiadne bloky účtu so samostatným vylúčením.
   6. Na základe vašej žiadosti o vylúčenie: (i) Váš účet bude zrušený a všetky prostriedky, ktoré máte na svojom účte, sa vám vrátia; (ii) Hneď ako je to možné po predložení vašej žiadosti o vylúčenie zo spoločnosti, prestanete dostávať akékoľvek marketingové materiály týkajúce sa Služieb; za predpokladu, že sa to nebude vzťahovať na všeobecný marketing, ktorý je zameraný na konkrétnu zemepisnú oblasť a do ktorého by ste vedome neboli zahrnutí.
   7. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, potom na konci tohto obdobia bez vylúčenia skončí vaše vylúčenie bez ohľadu na dĺžku vášho obdobia vylúčenia zo hry, vaše vylúčenie sa skončí a budete mať možnosť začať uzatvárať stávky so spoločnosťou. a tiež prijímať marketingové materiály.
   8. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), potom na konci obdobia vylúčenia zo spoločnosti zostane takéto vylúčenie naďalej platné, pokiaľ nevykonáte pozitívnu akciu, aby ste mohli znova hrať (s výhradou minimálne šesťmesačné obdobie na vylúčenie zo spoločnosti a nedostanete žiadne marketingové materiály, pokiaľ ste nevykonali pozitívnu akciu, aby ste mohli hazardovať znova a súhlasili s prijatím takýchto marketingových materiálov. Pozitívnu akciu, aby ste mohli hazardovať znova, musí sprevádzať jednodňová perióda ochladenia, aby ste mohli znova hrať.
   9. Vyžiadaním vylúčenia zo spoločnosti súhlasíte s poskytnutím úplných a presných osobných údajov teraz aj v budúcnosti, aby ste mohli obmedziť váš prístup / používanie stránky a služieb. Ak sa rozhodnete vylúčiť sami, vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že splníme vaše vylúčenie. Ak však súhlasíte so vylúčením, súhlasíte s tým, že máte paralelnú povinnosť nepokúšať sa obchádzať vylúčenie. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následné následky alebo straty, ktoré by vám spôsobili utrpenie alebo utrpenie, ak začnete alebo budete pokračovať v hazardných hrách prostredníctvom dodatočných online účtov, kde ste zmenili niektoré z podrobností o registrácii alebo poskytnete zavádzajúce, nepresné alebo neúplné údaje. podrobnosti alebo sa inak snažia obísť dohodnuté vylúčenie. Akékoľvek vylúčenie zo spoločnosti, časový limit alebo akékoľvek podobné opatrenie bude platné na všetkých webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou.
   10. Ak si nie ste istí, či sa chcete zo stránky vylúčiť, opýtajte sa sami seba na nasledujúce otázky:
    1. Boli ste už predtým diagnostikovaná návyková porucha?
    2. Podávate stávky, keď sú pod vplyvom alkoholu alebo iných látok?
    3. Zasahuje hazardné hry do vášho každodenného života?
    4. Pokúšate sa získať späť predchádzajúce prehry vsadením viacerých stávok?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), môžete od hazardných hier požiadať o oddychový čas, ktorý predstavuje lehotu na zváženie od 1 do 42 dní. Žiadosť o časový limit by sa mala podať prostredníctvom stránky u klienta kasína v rámci zodpovednej sekcie hazardných hier. Po uplynutí lehoty na rozmyslenie budete mať možnosť začať so spoločnosťou uzatvárať stávky a tiež dostávať marketingové materiály.
   12. Môžete si nastaviť časový rámec kontroly reality prostredníctvom zodpovednej hernej obrazovky. Po nastavení sa na obrazovke objaví čas, ktorý uplynul od začiatku hrania hier v rámci tej istej relácie („Timecount“). Akonáhle Timecount dosiahne časový rámec kontroly reality, ktorý ste nastavili, bude vám počas tej istej relácie zabránené pokračovať v hraní hier, až kým nepotvrdíte, že chcete pokračovať v hraní hier. Ak potvrdíte, že si želáte pokračovať v hraní hier, časový limit do ďalšej kontroly reality sa vynuluje a vyššie uvedený proces sa obnoví. Začatie novej relácie spôsobí aj vynulovanie časového účtu. Kedykoľvek môžete zmeniť a / alebo zrušiť časový rámec kontroly reality a takáto zmena alebo zrušenie nadobudne platnosť okamžite (av prípade zmeny vynuluje časový účet).

   J. Bonusová politika

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Vklady uskutočňované pomocou Skrill sú vylúčené zo všetkých bonusových ponúk.
   3. Vyhradzujeme si právo vylúčiť niektoré hry z toho, aby sa mohli hrať s bonusovými prostriedkami - za predpokladu, že vás vopred informujeme o takýchto vylúčeniach.
   4. Ďalej vám môžeme ponúknuť bonus zdarma, vo forme bonusových peňazí, stávok zadarmo a / alebo roztočení zadarmo. Bezplatný bonus sa objaví vo vašom bonusovom zostatku.
   5. Ak stránka poskytuje registračný bonus, potom, ako sa zaregistrujete na stránke, zadáte platné osobné údaje a aktivujete svoj účet, máte nárok na získanie registračného bonusu; poskytnuté iba v prípade, že ste novým registrujúcim a nikdy ste na účte nemali účet. Registračný bonus je možné získať vo forme bonusových peňazí, stávok zadarmo a / alebo roztočení zadarmo. Registračný bonus sa objaví vo vašom bonusovom zostatku. Každý hráč môže za každý web získať iba jeden bonus za registráciu.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Vaše stávky sa najskôr odpočítajú od skutočného zostatku peňazí. Ak sú vaše skutočné peniaze na vašom zostatku nulové, stávky sa uskutočnia z vášho bonusového zostatku. Ak je stávka, ktorú urobíte, vyššia ako suma skutočných peňazí na vašom zostatku, potom sa stávka bude skladať zo súčtu skutočných peňazí na vašom zostatku a zvyšku stávky - z vášho bonusového zostatku. Všetky výhry z takejto stávky sa rozdelia medzi skutočné peniaze a bonusový zostatok podľa súčtu skutočných peňazí a bonusového zostatku použitého v takejto stávke. Ak sú vaše skutočné peniaze na vašom zostatku v neskoršom štádiu vyššie ako nula, akékoľvek stávky, ktoré v tejto fáze vykonáte, budú opäť zo skutočných peňazí na vašom zostatku.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Do požiadavky sa započíta iba 5% (päť percent) stávok umiestnených vo všetkých verziách video pokeru a / alebo výkonného videohru. do požiadavky sa započíta iba 10% (desať percent) stávok umiestnených vo všetkých verziách hier Blackjack, Baccarat, Roulette, stolových hier poker a / alebo jackpotov.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. Svoj skutočný zostatok peňazí (svoj vklad a všetky výhry generované z tohto vkladu) môžete kedykoľvek vybrať. Akákoľvek žiadosť o výber prostriedkov z vášho skutočného zostatku peňazí pred splnením požiadavky však spôsobí úplné odstránenie bonusových prostriedkov z vášho bonusového zostatku a nebudú prevedené na skutočné peniaze; Odstránia sa aj všetky čakajúce bonusy.
   14. Ste výhradne zodpovední za zaplatenie všetkých príslušných daní vyberaných v súvislosti s prijatím bonusových prostriedkov.
   15. Na bonusovú propagáciu sa môžu vzťahovať osobitné podmienky týkajúce sa propagácie poskytované v príslušných marketingových materiáloch, ktoré si musíte prečítať v spojení s týmito zmluvnými podmienkami.
   16. V prípade, že sa spoločnosť domnieva, že ste v súvislosti s bonusom konali v dobrej viere a / alebo ste sa pokúsili bonus zneužiť, stanete sa neoprávnenými na získanie bonusových prostriedkov. Zneužitie zahŕňa okrem iného pokus o vytvorenie nespravodlivej výhody, registráciu viacerých účtov v podnikovej sieti s cieľom využiť akýkoľvek bonus a / alebo získanie bonusu, stávkovanie, samostatne alebo spolu s ostatnými, spôsobom ktorý zabezpečuje zaručený zisk bez ohľadu na výsledok stávky.
   17. Akékoľvek nezanedbateľné porušenie tejto kapitoly oprávňuje spoločnosť zrušiť a odvolať bonusové prostriedky a váš účet môže byť zrušený.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Bonus zadarmo
    • Všetky bonusové peniaze zadarmo a z nich získané výhry sú súčasťou bonusových fondov.
    • Bonusové prostriedky z bonusu zadarmo budú prevedené na skutočné peniaze až po stávkovaní 50 (päťdesiat) násobku sumy pôvodnej sumy bonusu („požiadavka“). Požiadavka musí byť v plnej miere splnená do 30 (tridsiatich) dní od pripísania bonusu na váš účet, inak budú bonusové prostriedky z vášho bonusového zostatku v plnej výške odstránené a nebudú prevedené na skutočné peniaze; na tento účel sa obdobie, v ktorom je bonus čakajúcim bonusom, počíta ako súčasť tohto 30 (tridsiatich) dní.
    • Konverzia bonusových prostriedkov z bonusu zadarmo na skutočné peniaze je obmedzená na sumu rovnajúcu sa 3 (trojnásobku) pôvodnej sumy bonusu. Akákoľvek suma bonusových prostriedkov presahujúca limit konverzie nebude prevedená na skutočné peniaze a bude odstránená z vášho bonusového zostatku.
   20. Otáčanie zadarmo
    • Výhry získané z bezplatných otočení sa považujú za počiatočnú sumu príslušného bonusu.
    • Bonusové prostriedky z bonusu zadarmo budú prevedené na skutočné peniaze až po stávkovaní 50 (päťdesiat)-násobku počiatočnej sumy tohto bonusu (tj výhier vygenerovaných z pôvodných otočení zadarmo) (ďalej len „požiadavka“). Požiadavka musí byť v plnej miere splnená do 7 (siedmich) dní od pripísania bonusu na váš účet, inak budú bonusové prostriedky z vášho bonusového zostatku v plnej výške odstránené a nebudú prevedené na skutočné peniaze a nebudete mať nárok na otočenie zadarmo; na tento účel sa obdobie, v ktorom je bonus čakajúcim bonusom, počíta ako súčasť tohto obdobia siedmich (siedmich) dní.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Stávky zadarmo
    • Výhry vygenerované z voľných stávok (mínus suma stávok stávok zdarma) sa pripočítajú k vašim bonusovým fondom.
    • Bonusové prostriedky z bonusu zadarmo stávky sa prevedú na skutočné peniaze až po 10-násobnom vsadení počiatočnej sumy tohto bonusu (tj výhry vygenerované z pôvodnej stávky zadarmo) (ďalej len „požiadavka“). Požiadavka musí byť v plnej miere splnená do 7 (siedmich) dní od pripísania bonusu na váš účet, inak budú bonusové prostriedky z vášho bonusového zostatku v plnej výške odstránené a nebudú prevedené na skutočné peniaze a nebudete mať nárok na bezplatné stávky; na tento účel sa obdobie, v ktorom je bonus čakajúcim bonusom, počíta ako súčasť tohto obdobia siedmich (siedmich) dní. Udalosť, na ktorú sa stavia voľné stávky a / alebo bonusové prostriedky, sa musí skončiť a musí mať výsledok pred uplynutím platnosti bonusu na účely požiadavky na 7 (sedem) dní.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Právomoci a orgány spoločnosti

   1. Spoločnosť vynaloží komerčne primerané úsilie, aby zabránila akémukoľvek nesprávnemu fungovaniu činnosti stránky a akýmkoľvek chybám v súvislosti s udalosťami a / alebo stávkami, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb v kurzoch, menách účastníkov podujatí, nevýhodách a / alebo alebo akejkoľvek inej súčasti stávky. Avšak v každom prípade technickej poruchy (alebo akejkoľvek inej chyby) v systémoch Stránky z akéhokoľvek dôvodu bude Spoločnosť oprávnená zrušiť vašu účasť na ktorejkoľvek z hier, v súvislosti s ktorými došlo k funkčnej poruche. V takom prípade bude naša zodpovednosť a zodpovednosť obmedzená iba na účastnícky poplatok a / alebo sumu v stávke, ktorú ste zaplatili za účasť na takejto hre, a na váš účet sa pripíše takýto účastnícky poplatok a / alebo stávka.
   2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, pozmeniť alebo pozastaviť Služby, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné Služby vykonávať podľa plánu, vrátane, ale nielen, infekcie počítačovým vírusom, chybami, neoprávneným zásahom alebo neoprávneným zásahom, podvodom, technickým zlyhania alebo akékoľvek iné príčiny mimo kontroly spoločnosti. Ak akékoľvek chyby vedú k udeleniu výhier alebo k zvýšeniu výhier dlhovaných alebo vyplatených vám, nemáte na tieto výhry nárok. Ihneď informujete spoločnosť o chybe a vrátite všetky výhry pripísané na váš účet omylom spoločnosti (podľa pokynov spoločnosti) alebo spoločnosť môže podľa vlastného uváženia odpočítať z vášho účtu sumu rovnajúcu sa týmto výhram alebo započítať takúto sumu proti akýmkoľvek peniazom, ktoré vám spoločnosť dlhuje.
   3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, zmeniť alebo pozastaviť svoje Služby pre vás podľa vlastného uváženia, vzhľadom na to, že Spoločnosť vám poskytne jasné písomné oznámenie o svojom rozhodnutí; za predpokladu, že to nebude mať vplyv na práva, ktoré už boli udelené.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Výhrady týkajúce sa našej zodpovednosti

   1. Nezodpovedáme za žiadne chyby, opomenutia, prerušenia, vymazania, chyby, oneskorenia v prevádzke alebo prenose, zlyhania komunikačných liniek, krádeže alebo zničenia alebo neoprávnený prístup k údajom alebo informáciám ani za akékoľvek priame alebo nepriame straty, ktoré z nich vyplývajú výskyty. Nezodpovedáme za žiadne problémy alebo technické poruchy akejkoľvek siete alebo liniek, Wi-Fi, Bluetooth, počítačov, systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového zariadenia, softvéru alebo e-mailu z dôvodu technických problémov alebo dopravného preťaženia na internete alebo v akejkoľvek inej sieti webové stránky, mobilné stránky alebo mobilné aplikácie. Nenesieme zodpovednosť za vás v prípade systémových alebo komunikačných chýb, chýb alebo vírusov týkajúcich sa služieb a / alebo vášho účtu alebo, ktoré budú mať za následok poškodenie hardvéru a / alebo softvéru a / alebo údajov.
   2. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody alebo škody za ušlý zisk, príjmy, údaje alebo použitie, ktoré vám alebo akejkoľvek tretej strane vzniknú v súvislosti so zmluvou alebo deliktom, ktoré vzniknú v dôsledku prístup alebo používanie Stránky, Služieb a / alebo inak.
   3. Nerobíme žiadne vyhlásenia o vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, včasnosti a presnosti informácií, softvéru, výrobkov a služieb obsiahnutých a / alebo ponúkaných na Stránke na akýkoľvek účel. Všetky informácie, softvér, produkty a služby sa poskytujú „tak, ako sú“ bez akejkoľvek záruky. Týmto sa zriekame všetkých záruk týkajúcich sa informácií, softvéru, výrobkov a služieb obsiahnutých alebo ponúkaných na Stránke, či už výslovných alebo predpokladaných.
   4. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré boli spôsobené v dôsledku spoliehania sa akéhokoľvek druhu na informácie alebo akékoľvek iné publikácie alebo obsahy, ktoré sa objavujú na Stránke, a vyzývame vás, aby ste overili informácie zverejnené na Stránkach.
   5. Nie sme zodpovední za žiadne konanie alebo opomenutie poskytovateľa internetových služieb alebo inej tretej strany, ktorá vám poskytuje prístup na tieto stránky alebo služby.
   6. Súhlasíte a súhlasíte s tým, že generátor náhodných čísel určí náhodne generované udalosti požadované v súvislosti so Službami a kde výsledok, ktorý ste dostali, je v rozpore s výsledkom zobrazeným na serveri spoločnosti (alebo serveroch prevádzkovaných v mene spoločnosti tretími stranami), výsledok zobrazený na serveri spoločnosti (alebo na serveroch prevádzkovaných v mene spoločnosti tretími stranami) má za každých okolností prednosť. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že záznamy spoločnosti (alebo záznamy vedené v jej mene) budú konečným orgánom pri určovaní podmienok vášho používania služieb.
   7. Stránku a služby budete používať na svoje vlastné riziko a nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku úprav, vylepšenia, ukončenia, pozastavenia alebo prerušenia stránky alebo ktorejkoľvek zo služieb. Nezodpovedáme za žiadne škody alebo straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku vášho používania alebo spoliehania sa na obsah akejkoľvek webovej stránky, mobilnej stránky a / alebo mobilnej aplikácie, na ktoré sa odkazy na tejto stránke objavia.
   8. Stránky, služby, obsah stránok a softvér používaný v spojení s nimi sú poskytované „tak, ako sú“ a neposkytujeme žiadnu záruku ani zastúpenie, výslovné ani predpokladané (či už zákonom, zákonom alebo inak), vrátane, ale nielen, predpokladaných záruky a podmienky obchodovateľnosti, uspokojivá kvalita, vhodnosť na konkrétny účel, úplnosť alebo presnosť, neporušenie práv tretích osôb alebo platných zákonov a predpisov týkajúcich sa stránky, služieb, obsahu stránky a softvéru používaného v súvislosti s touto stránkou alebo že stránka, služby, obsah stránky a softvér používaný v tejto súvislosti budú neprerušené, včasné, bezpečné alebo bez chýb, alebo že vady budú odstránené alebo budú bez vírusov alebo chýb alebo výsledkov alebo presnosť akýchkoľvek informácií prostredníctvom stránok alebo služieb.

   Duševné vlastníctvo

   1. Všetky práva vrátane práv duševného vlastníctva (tj patentov, autorských práv, ochranných známok, servisných značiek, log, obchodných mien, know-how alebo iných práv duševného vlastníctva) týkajúcich sa stránky a celého jej obsahu (vrátane, ale nie obmedzené na programy, súbory, video, audio, obrázky, grafiku, obrázky, text a softvér) a / alebo služby (ďalej len „práva“), zostávajú a zostanú výhradným a výhradným vlastníctvom spoločnosti a / alebo akýchkoľvek svojich poskytovateľov licencií. Nesmiete používať žiadne z práv bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti, s výnimkou ustanovení v týchto podmienkach, a používaním týchto služieb ani inak nezískavate práva na žiadne z práv. Bez toho, aby ste sa odchýlili od vyššie uvedeného, máte prísne zakázané: (i) kopírovanie. redistribúcia, publikovanie, spätné inžinierstvo, dekompilácia, rozobratie, zmena, preklad alebo akýkoľvek pokus o prístup k zdrojovému kódu služieb a / alebo stránky, (ii) vytváranie odvodených diel zdrojového kódu; (iii) predaj, postúpenie, licencovanie, sublicencia, prevod, distribúcia Služieb a (iv) sprístupnenie Služieb a / alebo Stránky akejkoľvek tretej strane.

   N. Zákaznícka podpora

   1. Spoločnosť môžete kedykoľvek kontaktovať v súvislosti s akoukoľvek stránkou súvisiacou so stránkou a / alebo službami prostredníctvom našej zákazníckej podpory, ktorá je k dispozícii na adrese customersupport@instantgamesupport.com
   2. Akákoľvek komunikácia so zákazníckou podporou spoločnosti bude prebiehať s maximálnou starostlivosťou a bez odkladu zástupcami zákazníckej podpory spoločnosti av prípade potreby bude eskalovaná na príslušných ľudí.
   3. Spoločnosť nebude tolerovať žiadne zneužívajúce správanie, ktoré prejavujete voči zamestnancom spoločnosti. V prípade, že sa spoločnosť na základe svojho výhradného a absolútneho uváženia domnieva, že vaše správanie prostredníctvom telefónu, živého chatu, e-mailu alebo iným spôsobom bolo zneužívajúce alebo hanlivé voči niektorému zo zamestnancov spoločnosti, môže spoločnosť na základe vlastného uváženia pozastavte svoj účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) a zrušte všetky bonusy, výhry a bonusové výhry na svojom účte.

   O. Sťažnosti a spory

   1. Ak máte akýkoľvek dôvod na sťažnosť, kontaktujte nás na adrese complaints@instantgamesupport.com, Vašu sťažnosť vyriešime a všetky spory sa budú riešiť čo najrýchlejšie a najprimeranejšie.
   2. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), môžete vzniesť sťažnosti 6 mesiacov od dátumu udalosti, na ktorú podávate sťažnosť.
   3. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), potvrdíme prijatie vašej sťažnosti do 24 hodín a zabezpečíme, aby celý proces vybavovania sťažnosti trval najviac osem týždňov od dátumu podania pôvodnej sťažnosti, ako to vyžaduje Ustanovenie o kóde SR 6.1.1.2, v ktorom bode vás spoločnosť bude kontaktovať s podrobným uvedením konečného rozhodnutia o sťažnosti, v ktorom sa uvádza, že je to koniec procesu sťažnosti spolu s tým, ako eskalovať svoju sťažnosť nezávislému subjektu ARS, ak si želáte urobiť. áno.
   4. Ak nedokážeme vyriešiť sťažnosť alebo spor pomocou niektorého z našich vnútorných postupov, máte právo postúpiť spor subjektu alternatívneho riešenia sporov (ADR). Príslušným subjektom ARS je bezplatná služba nezávislého stávkovania (IBAS). Službu IBAS môžete kontaktovať nasledovne:
    Buď prostredníctvom online súdneho formulára dostupného na stránke http://www.ibas-uk.com na domovskej stránke - formulár môžete vyžiadať aj telefonicky (telefónne číslo 0207 347 5883).
    Alebo môžu zákazníci napísať:
    Nezávislá služba pre stávkovanie
    PO Box 62639
    Londýn
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. Tieto podmienky a vzťah medzi vami a nami sa riadia a vykladajú a interpretujú v súlade s maltskými zákonmi a vy neodvolateľne podliehate výlučnej jurisdikcii príslušných súdov Malty v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa platnosť, porušenie, interpretácia, plnenie alebo inak vyplývajúce z týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi a zo vzťahu medzi vami a nami. Avšak za predpokladu, že nič v týchto Zmluvných podmienkach nevylučuje uplatniteľnosť zákonov Anglicka vo vzťahu k všetkému, čo sa týka licencie spoločnosti na hazardné hry spoločnosti.
   2. Spoločnosť môže kedykoľvek započítať akékoľvek kladné zostatky na vašom účte oproti akejkoľvek sume, ktorú spoločnosti dlhujete spoločnosti.
   3. Spoločnosť môže prevádzať alebo postúpiť všetky a všetky svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu; Bez toho, aby sa to odchýlilo od vyššie uvedeného, stránky a / alebo ktorákoľvek zo služieb môžu byť prevádzkované tretími stranami. Nesmiete akýmkoľvek spôsobom prevádzať, prevádzať ani sľubovať žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto podmienok.
   4. Pokiaľ nie je v týchto Zmluvných podmienkach výslovne uvedené, nič v týchto Zmluvných podmienkach: (i) nebude vykladané ako vytváranie akejkoľvek agentúry, dojednania, dôveryhodnosti zverených vzťahov alebo akéhokoľvek podobného vzťahu medzi vami a nami; (ii) vytvára alebo poskytuje akékoľvek práva alebo výhody akejkoľvek tretej strane a / alebo (iii) poskytuje vám akýkoľvek bezpečnostný podiel na akomkoľvek majetku spoločnosti vrátane (ale nielen) akejkoľvek sumy držanej na vašom účte.
   5. Môžeme vám poskytnúť oznámenia týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi prostredníctvom e-mailu a / alebo prostredníctvom Stránky a takéto oznámenie sa považuje za prijaté do 24 hodín od času, keď vám bolo zaslané v vyššie uvedeným spôsobom.
   6. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie z našej strany pri výkone akéhokoľvek práva, právomoci alebo opravného prostriedku podľa neho nesmie fungovať ako zrieknutie sa tohto práva, ani žiadne jedno- alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek takéhoto práva, právomoci alebo opravného prostriedku nebráni akémukoľvek inému alebo ďalšiemu uplatňovaniu alebo uplatňovaniu ktoréhokoľvek z nich. iné právo, právomoc alebo opravný prostriedok.
   7. Ak súd v príslušnej jurisdikcii považuje akékoľvek ustanovenie týchto podmienok za nevymožiteľné podľa uplatniteľného práva, potom sa takéto ustanovenie z týchto podmienok vylúči a zvyšok týchto podmienok sa vykladá tak, akoby išlo o takéto ustanovenie. takto vylúčené a je vykonateľné v súlade s jeho podmienkami; za predpokladu, že v takom prípade sa tieto podmienky vykladajú tak, aby v maximálnom rozsahu konzistentnom a povolenom rozhodným právom uvádzali do účinnosti zmysel a úmysel vylúčeného ustanovenia, ako je určené týmto súdom s príslušnou jurisdikciou ,

   Q. Nezrovnalosti v jazykoch

   1. Podmienky boli vypracované v anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi významom akýchkoľvek preložených verzií týchto podmienok a verzií v anglickom jazyku má prednosť význam anglickej verzie.

   Verzia 1.2.9 - 14.07.2020

   Platí do ďalšieho oznámenia

  Hrať teraz Čítaj viac..
 • povýšenie

  Táto propagácia podlieha podmienky

  Na SlotJar.com vás radi rozmaznávame, ale ako môžeme prijať už fantastickú ponuku a vylepšiť ju? Je to jednoduché ... užijete si to dvakrát!

  Skontrolujte, či sa v doručenej pošte nenachádza obchodný a propagačný kód Double Delicious!

   

   

  Ste pripravení zdvojnásobiť akciu?

  Chyťte svoju ponuku Double Delicious DVA ČAS, práve teraz!

   

  Terms & Conditions:

  1. Propagácia prebieha každý pondelok až každý štvrtok o 23:59 GMT / 16: 59 PST / 09:59 (nasledujúci deň) AEST.
  2. Hráči budú informovaní o presnej bonusovej ponuke, ktorú dostali prostredníctvom prispôsobených oznámení.
  3. Každý bonus je možné uplatniť počas propagačného obdobia najviac dvakrát.
  4. Bonus musí byť stávkovaný 50-krát predtým, ako môže dôjsť k výberu. Stávkové príspevky platia a líšia sa od hry k hre.
  5. Keď stávka, ktorú ste uzavreli, splní alebo prekročí požiadavku na stávkovanie, akcia sa skončí a vaše bonusové prostriedky sa automaticky prevedú na váš skutočný zostatok peňazí (až do maximálnej výšky konverzie 3-násobku pôvodnej bonusovej sumy pripísanej na váš účet), odkiaľ budete ich môcť vybrať ako hotovosť alebo ich budete môcť naďalej používať v non-propagačnej hre.
  6. Akýkoľvek bonus a výhra vyprší 2 dni po pripísaní na účet hráča. Hráči, ktorí nevyužili bonus a výhry získané z bonusu, alebo ak nebola v stanovených lehotách splnená požiadavka na uzatváranie stávok, nebudú môcť potom získať bonus a / alebo výhry vygenerované z bonusu po uplynutí platnosti.

   

  General Terms & Conditions:

  1. Propagácia nie je k dispozícii zákazníkom, ktorí vkladajú prostredníctvom spôsobu platby Skrill.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Podmienky.
  3. SlotJar.com si vyhradzuje právo na zmenu tejto kapitoly, zrušenie, zmenu alebo pozastavenie akejkoľvek ponuky a akejkoľvek propagácie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia - v súvislosti s akýmkoľvek bonusom, ktorý vám ešte musí byť poskytnutý. Bonusy udelené pred zmenou nebudú dotknuté. Podmienky a zásady bonusov, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek bonus, ktorý ste dostali, sú zmluvné podmienky a pravidlá bonusov platné v čase, keď sa prihlásite k propagácii, ktorej sa tento bonus týka. Nič v tejto časti neobmedzuje žiadne iné práva a / alebo opravné prostriedky, ktoré nám boli udelené.
  4. Tieto zmluvné podmienky môžu byť pre informačné účely uverejnené vo viacerých jazykoch. V prípade odchýlok sa uplatňuje anglická verzia.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. Všeobecné

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 vydané 16. apríla 2013 a je licencovaný a regulovaný komisiou pre hazardné hry, licenčné číslo 000-039335-R-319313-016.
   2. Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) upravujú vaše („vy“, „vaše“ alebo „hráč“) využívanie online a mobilných herných služieb poskytovaných spoločnosťou. Tieto Zmluvné podmienky by ste si mali pred použitím Služieb dôkladne prečítať v celom rozsahu. Upozorňujeme, že tieto podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou.
   3. Tieto Podmienky zahŕňajú naše Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá stávkovania tým, že súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami Potvrdzujete, že tiež prijímate a súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Pravidlami stávok (Naše Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na kliknutím sem a prečítajte si naše pravidlá stávok podľa kliknutím sem.)

   B. Vymedzenie pojmov

   1. V týchto Zmluvných podmienkach majú nasledujúce slová a frázy (pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné) význam uvedený nižšie:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • „Účet“ znamená osobný účet otvorený jednotlivcom výlučne pre takého jednotlivca, ktorý mu umožní hrať hry na Stránke.
    • „Stávka“ znamená stávku, ktorú ste umiestnili na udalosť.
    • „Hry“ znamenajú všetky hry sprístupnené na Stránke vrátane udalostí.
    • „Udalosť“ znamená akúkoľvek udalosť, na ktorú je stávka k dispozícii na Stránke.
    • „Obmedzené územia“ znamenajú tieto krajiny: Austrália, Belgicko, Belize, Britské Panenské ostrovy, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Izrael, Taliansko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko a Spojené štáty americké a ďalšie jurisdikcie blokované Spoločnosťou podľa vlastného uváženia. Spoločnosť môže tento zoznam podľa vlastného uváženia čas od času zmeniť a doplniť.
    • „Služby“ znamenajú Hry spoločnosti a akékoľvek ďalšie služby a činnosti ponúkané na Stránke.
    • „Sťažnosť“ je vyjadrenie nespokojnosti so službami poskytovanými tak, ako je uvedené v kapitole O nižšie.
    • „Spor“ znamená sťažnosť, ktorú spoločnosť nevyriešila v súlade s týmito obchodnými podmienkami v počiatočných 8 týždňových lehotách uvedených v kapitole O nižšie.
    • „Stránka“ znamená akúkoľvek webovú stránku a / alebo mobilnú stránku a / alebo mobilnú aplikáciu, ktorú vlastní, prevádzkuje alebo hostuje spoločnosť.
    • „My“, „náš“ alebo „nás“ znamená spoločnosť a / alebo akékoľvek dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, dodávateľov, konzultantov a dodávateľov.

   C. Podriadenie sa podmienkam a ich záväzným účinkom

   1. Používaním Stránky, registráciou na Stránke alebo účasťou v jednej zo Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete konať v súlade so Zmluvnými podmienkami, pretože sa môžu z času na čas aktualizovať bez akýchkoľvek výhrad.
   2. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa svojho výhradného uváženia tieto Podmienky zmeniť a doplniť. O akýchkoľvek zmenách Zmluvných podmienok vás budeme informovať skôr, ako zmeny vstúpia do platnosti. Akákoľvek stávka uskutočnená pred nadobudnutím účinnosti revidovaných podmienok sa riadi podmienkami platnými pri podávaní stávky. Ak si neželáte byť takýmto dodatkom viazaní, musíte prestať používať lokalitu a služby. Ak si prajete prestať používať Stránku a Služby po akejkoľvek zmene Podmienok, môžete si v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami vybrať všetky dostupné prostriedky a zatvoriť svoj účet.
   3. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi stranami týkajúce sa ich predmetu a tvoria úplnú a celú dohodu medzi vami a spoločnosťou. Potvrdzujete, že súhlasením s prijatím týchto podmienok ste sa nespoliehali na žiadne zastúpenie, s výnimkou výslovného zastúpenia spoločnosti v týchto podmienkach.

   D. Kto je oprávnený zúčastniť sa

   1. Služby môžete používať iba vtedy, ak splníte všetky nasledujúce podmienky:
    • Máte najmenej osemnásť (18) rokov alebo plnoleté osoby, ako to určujú zákony krajiny, v ktorej žijete (podľa toho, čo je vyššie); v tejto súvislosti chce spoločnosť upozorniť na skutočnosť, že hazardné hry pre maloletých sú trestným činom;
    • Ste vlastníkom platného spôsobu platby (alebo ste oprávnení používať platný spôsob platby vlastníkom tohto platného spôsobu platby);
    • V dôsledku používania Služieb neporušujete žiadny zákon alebo právny predpis. V tejto súvislosti súhlasíte s tým, že ak sa zdržiavate alebo ste v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá zakazuje používanie služieb ponúkaných na tejto stránke (vrátane, okrem iného, ktoréhokoľvek z obmedzených území), nebudete sa zúčastňovať zakázanej činnosti.
    • Nie ste hráčom alebo inak nemáte žiadne spojenie alebo môžete mať akýkoľvek vplyv na udalosť a / alebo výsledok stávky;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence tu a zoznam webových stránok patriacich pod Maltský úrad pre hry tu; a
    • Nie ste zaregistrovaní vo vnútroštátnom systéme vylúčenia hazardných hier online Spojeného kráľovstva, ktorý sa všeobecne nazýva Gamstop.
   2. Služby sú určené iba pre hráčov, ktorým nie sú podľa zákonov ktorejkoľvek uplatniteľnej jurisdikcie zakázané hazardné hry na internete a / alebo mobilných zariadeniach. Spoločnosť nemá v úmysle povoliť porušovanie platných zákonov. Vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že vaše používanie stránky a / alebo služieb bude v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a predpismi. Ponuka alebo dostupnosť Služieb sa nepovažuje ani nevykladá za ponuku alebo výzvu na použitie Služieb, ak sa nachádzate na mieste, na ktorom je takéto použitie v súčasnosti zakázané zákonom (vrátane, okrem iného, obmedzených území), alebo ak sa Spoločnosť na základe vlastného uváženia rozhodne neponúkať služby. Ste výhradne zodpovední za určenie, či je vaše používanie Stránky a / alebo Služieb legálne v mieste, kde bývate a / alebo používate Stránku a / alebo Služby. Nerobíme žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa zákonnosti Služieb a / alebo Stránky a / alebo účasti akejkoľvek osoby na Službách prostredníctvom tejto Stránky a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nezákonné používanie Stránky vy. Pred registráciou alebo účasťou na ktorejkoľvek zo služieb prostredníctvom tejto stránky ste zodpovední za to, že budete dodržiavať všetky zákony, ktoré sa na vás vzťahujú. O zákonnosti vášho používania stránky a / alebo služieb by ste sa mali poradiť s právnym poradcom v príslušnej jurisdikcii.
   3. Zamestnanci, riaditelia a funkcionári spoločnosti, ako aj ich rodinní príslušníci, pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti a všetky ostatné osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s počítačovými systémami alebo bezpečnostným systémom, ktorý využíva spoločnosť, ako aj s každou zúčastnenou osobou. na prevádzkovaní tejto stránky a na jej zriadení, vrátane, ale nielen, reklamných, propagačných a realizačných agentúr, poisťovateľov a právnych poradcov, správcov webu a ich dodávateľov a ich rodinných príslušníkov, nemá právo zúčastňovať sa na žiadnej zo služieb. V záujme dobrého poriadku sa objasňuje, že každá osoba, ktorá nie je oprávnená zúčastňovať sa na uvedených podujatiach, ako aj akákoľvek iná osoba, ktorá nahrádza takúto vylúčenú osobu, tiež nemá nárok na žiadnu z cien udelených alebo uvedených stránkou, a spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) a zrušiť všetky bonusy, výhry a bonusové výhry na účte.

   E. Registrácia účtu

   1. Každý, kto má záujem o účasť na Službách, je povinný zaregistrovať sa a otvoriť si Účet na Stránke.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. Ste plne a výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vašich identifikačných údajov a ich neprenos do iných. Za neoprávnené použitie vašich identifikačných údajov nesiete plnú zodpovednosť výlučne vy a vy sami nesiete všetku zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek neoprávneného použitia vašich identifikačných údajov. Ak nesprávne identifikujete, zabudnete alebo stratíte svoje identifikačné údaje z dôvodu iného, ako je chyba spoločnosti, spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu alebo nepriamu stratu spojenú s takouto udalosťou.
   4. Na tomto webe môžete mať iba jeden účet. Ak si otvoríte viac ako jeden účet, spoločnosť môže zablokovať alebo zatvoriť ktorýkoľvek alebo všetky vaše účty podľa vlastného uváženia; v takom prípade môže Spoločnosť zrušiť bonusy, výhry a bonusy na Účtoch, ako aj vrátiť všetky prostriedky uložené na Účtoch.
   5. Spoločnosť môže na základe vlastného uváženia a bez toho, aby musela poskytnúť odôvodnenie, odmietnuť otvorenie účtu alebo zatvorenie existujúceho účtu. Všetky zmluvné záväzky, ktoré už boli uzavreté, sa však budú dodržiavať.
   6. Týmto prehlasujete, že registráciu vášho účtu vykonávate osobne vy, a nie žiadna tretia strana.
   7. Otvorením účtu týmto prehlasujete, zaručujete, beriete na vedomie a zaväzujete sa, že (a) údaje, ktoré zadáte počas registračného procesu, sú pravdivé a správne a že ich budete aktualizovať ihneď po každej zmene, (b) váš účet je pre vaše osobné použitie a nesmie byť používaný žiadnou treťou stranou, (c) akékoľvek prostriedky, ktoré vložíte na účet, môžete a budete používať výlučne na hranie hier a / alebo používanie služieb, (d) spoločnosť je nie finančná inštitúcia a žiadne prostriedky na vašom účte nenasahujú žiadne rozdiely v prepojení a / alebo úrokoch, (e) máte rozumnú myseľ a ste schopní prevziať zodpovednosť za svoje vlastné činy, (f) je vašou povinnosťou prečítať si a rozumiete pravidlám a postupom hier a že týmto pravidlám a postupom plne rozumiete, (g) chápete, že používanie hier so sebou nesie riziko straty finančných prostriedkov vsadených na hry, (h) budete spolupracovať so spoločnosťou a poskytnúť mu všetky požadované informácie úplnú, úplnú a pravdivú dokumentáciu, (i) overili ste a zistili ste, že vaše používanie Služieb neporušuje žiadne zákony alebo nariadenia žiadnej jurisdikcie, ktoré sa na vás vzťahujú, (j) Ste výhradne zodpovední za zaznamenávanie, platenie a účtovanie akémukoľvek príslušnému vládnemu, daňovému alebo inému orgánu za akúkoľvek daň alebo iný poplatok, ktorý môže byť splatný v dôsledku vášho používania stránky (vrátane, ale nielen, výplaty výhier), (k) služby budete používať v v dobrej viere voči spoločnosti a ostatným, ktorí využívajú služby, (l) ste výhradne zodpovední za všetky svoje straty vyplývajúce z uzatvárania stávok na webe a hrania hier, (m) spoločnosť sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či otvoriť , udržiavať a / alebo uzavrieť svoj účet (za predpokladu, že sú splnené existujúce zmluvné záväzky), ako aj pozastaviť váš účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) a zrušiť všetky bonusy, výhry a bonusové výhry na vašom účte - ak máte porušil ktorékoľvek z ustanovení týchto zmluvných podmienok, (n) ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti údajov o svojom účte (vrátane vášho používateľského mena a hesla vyžadovaného pre zadanie vášho účtu) a za všetky kroky a transakcie vykonané v súvislosti s tým s vaším účtom kohokoľvek, kto vstúpi na váš účet pri používaní vašich údajov, a všetky také akcie a transakcie sa považujú za kroky a transakcie, ktoré ste vykonali, (o) okamžite informujete spoločnosť o akomkoľvek podozrení na neoprávnené použitie vášho účtu, ( p) Nebudete účtovať žiadne poplatky späť a / alebo odmietnuť alebo stornovať akúkoľvek platbu, ktorú ste vykonali v súvislosti so Službami, a vy nám musíte nahradiť akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá nám vznikne v dôsledku takéhoto konania av každom prípade Okamžite nám zaplatíte všetky svoje dlhy a (q) odškodníte nás a budete nás chrániť pred všetkými priamymi a nepriamymi nárokmi, záväzkami, škodami, stratami, nákladmi a výdavkami vrátane poplatkov za právne služby, ktoré vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi a akýchkoľvek iných záväzkov vyplývajúcich z vášho používania stránky alebo z akéhokoľvek neoprávneného použitia stránky treťou stranou.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), pred tým, ako budete môcť (i) vkladať prostriedky, (ii) hazardovať (s vlastnými prostriedkami, bonusovými prostriedkami alebo použitím), musí byť váš účet overený ID a vekom. akékoľvek otočenie zadarmo a stávky zadarmo) alebo (iii) prístup k akýmkoľvek hrám s hrami zadarmo. Môže sa od vás požadovať, aby ste nám predložili jeden alebo viac z nasledujúcich dokumentov (alebo ďalšie dokumenty, ktoré nie sú uvedené nižšie), aby sme overili vaše meno, adresu a dátum narodenia:
    • Dôkaz o ID: Na spracovanie vášho prvého vkladu je potrebný platný fotografický identifikačný doklad. ID môže byť kópiou platného cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu. Na kópii, ktorá sa nám zašle, sa musí uviesť vaše meno, fotografia a podpis. V niektorých prípadoch môžete byť požiadaní, aby ste svoje doklady podpísali a opečiatkovali kvalifikovaným notárom alebo právnym zástupcom ako dôkaz legitimity.
    • Dôkaz o adrese: Môže to mať formu posledného výpisu z účtu alebo debetnej karty, ktorý zobrazuje vaše celé meno a adresu uvedenú vo vašom účte.
   10. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, ak ste vložili peniaze pomocou akéhokoľvek iného spôsobu platby, ako je kreditná karta alebo elektronická peňaženka, a overenie veku nebolo voči vám uspokojivo dokončené, potom (i) váš účet môže byť zmrazený a (ii) prostredníctvom vášho účtu nebudú povolené žiadne ďalšie hazardné hry, kým nebude overenie veku úspešne dokončené. Spoločnosť si okrem toho vyhradzuje právo kedykoľvek od vás požadovať dôkaz o veku a ak nie je poskytnutý dostatočný dôkaz o veku, vyššie uvedené dôsledky sa použijú mutatis mutandis. V prípade, že sa zistí, že máte menej ako 18 rokov alebo zákonný vek stanovený zákonmi krajiny, v ktorej žijete (podľa toho, ktorá je vyššia), spoločnosť zatvorí váš účet a vráti vám všetky prostriedky vložené, ale bonusy, výhry a bonusové výhry sa nebudú vyplácať a budú neplatné.
   11. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať ďalšie dokumenty, ako napríklad overené kópie dokladu totožnosti a adresy alebo inú dokumentáciu preukazujúcu zdroj finančných prostriedkov alebo zdroj bohatstva, bez ohľadu na to, či bol takýto dôkaz spoločnosti predtým poskytnutý.

   F. Nelegálne konanie

   1. Bez toho, aby sa odchyľovalo od akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok, ak spoločnosť zistí, že sa angažujete alebo ste sa zúčastnili na nezákonných akciách a / alebo nepravidelných hracích modeloch alebo ste sa o to pokúsili, potom je spoločnosť oprávnená uzavrieť vaše Účet, zadržať, zaistiť a zhabať všetky prostriedky na vašom účte (vrátane, ale nielen, všetkých vkladov a výher na vašom účte). Spoločnosť môže okrem toho uplatňovať tieto práva v súvislosti s akýmikoľvek inými vašimi účtami v sieti spoločnosti. Spoločnosť je tiež oprávnená informovať a poskytovať informačnú dokumentáciu o vás a vašich aktivitách príslušným orgánom a regulátorom, finančným inštitúciám, bankám, úverovým spoločnostiam a
   2. „Nezákonné konania“ znamenajú nezákonné, nezákonné, podvodné alebo iné nezákonné činnosti - okrem iného vrátane:
    • tajné dohody medzi hráčmi;
    • použitie zariadení a softvéru, ako sú roboty a / alebo umelá inteligencia;
    • predaj, prevod a / alebo získanie účtov od iných hráčov;
    • prevod finančných prostriedkov medzi hráčskymi účtami;
    • dorovnať zápas alebo inak ovplyvniť udalosť a / alebo výsledok akejkoľvek stávky v rozpore s platnými právnymi predpismi a / alebo pravidlami príslušných udalostí, ako aj preniknúť na web alebo sa o to pokúsiť;
    • úmyselné odpojenie od hry počas hrania na Stránke;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • ak je zdroj finančných prostriedkov, ktorý ste použili, nezákonný a / alebo ste sa zapojili do akejkoľvek činnosti týkajúcej sa prania špinavých peňazí vrátane použitia príjmov z trestnej činnosti;
    • zneužitie s cieľom získať výhodu na úkor iných hráčov a / alebo nás;
    • neposkytnutie spoločnosti všetkých požadovaných overovacích dokumentov;
    • Poskytovanie nepresných a / alebo neplatných dokumentov;
    • ak má spoločnosť odôvodnené podozrenie, že ste využívali nespravodlivé výhody bonusov spoločnosti, aby ste minimalizovali straty, alebo ste vykonali akýkoľvek iný čin v dobrej viere v súvislosti s propagáciou bonusov ponúkaných na ktorejkoľvek zo stránok, ktoré vlastní a / alebo prevádzkuje spoločnosť spoločnosť; alebo
    • Klamlivé využívanie našich bonusov, ktoré okrem iného zahŕňa: (i) otvorenie viacerých nerozoznateľných účtov s cieľom získať bonus niekoľkokrát na ľubovoľnom webe, iba vklad počas propagačnej činnosti alebo otvorenie viacerých účtov v sieti, (ii) hranie opakovane iba pri bezplatných hrách alebo (iii) v prípade opakovaných spôsobov vkladu / výplaty / opakovaného vkladu výlučne na získanie bonusu spojeného s vkladom.
   3. „Nepravidelné hracie vzorce“ zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na tieto činnosti:
    • stávky na rovnaké, nulové alebo nízke marže alebo hedgingové stávky,
    • vkladanie jednej alebo viacerých stávok v hodnote päťdesiat percent alebo viac bonusu na každú jednotlivú hru, jednotlivú ruku, jednu stávku alebo kolo;
    • budovanie rovnováhy a výrazne meniace sa vzorce hry; napríklad veľkosť stávky alebo stávky, typy hier a štruktúry stávky alebo stávky atď., aby sa splnili požiadavky na stávkovanie;
    • uzatváranie veľkých stávok alebo stávok, ktorých výsledkom je výrazný zisk, po ktorom nasleduje pokles stávky alebo veľkosti stávky rovné alebo vyššie ako 65% predchádzajúcej priemernej veľkosti stávky alebo stávky;
    • rezervovanie finančných prostriedkov z reálnych peňazí v akomkoľvek neúplnom hernom kole s cieľom využiť bonusové prostriedky pred dokončením hrania reálnych peňazí;
    • robiť veľké stávky alebo stávky a potom podstatne znížiť stávky alebo stávky, aby sa splnili požiadavky na stávkovanie;
    • prechod z hry s nízkou váhou na hru s vysokou váhou po veľkej výhre za účelom splnenia požiadavky;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • na Baccarat, stávky na bankár aj na hráča v rovnakom ťahu;
    • využitie bonusových ponúk ako súčasť skupiny zákazníkov alebo syndikátov;
    • ak účet alebo skupina účtov funguje systematicky s cieľom získať výhodu na úkor iného hráča alebo spáchať akýkoľvek podvodný čin vo vzťahu k iným hráčom alebo nám - napríklad použitím špecifických techník na podvádzanie ostatných hráčov alebo hraním v skupine ;
    • uzatváranie stávok na hry s režimom bonusových funkcií s bonusovými peniazmi na zvýšenie hodnoty, stratu bonusu a okamžité vyplatenie vytvorenej hodnoty sekundárnym vkladom;
    • martingale stávkové stratégie;
    • Stávkovanie celej alebo podstatnej časti vašej skutočnej sumy na stávky s nízkym kurzom pri uzatváraní stávok na kasíno a / alebo stávok na vysoké kurzy s použitím vašej bonusovej sumy); a / alebo
    • Vloženie viac ako 25% vášho počiatočného vkladu ako jednej stávky alebo stávky.

   G. Prevádzka účtu

   1. Je nezákonné vkladať akékoľvek peniaze na váš účet neoprávnenými prostriedkami a takéto vklady nebudete robiť. Bez toho, aby ste sa odchýlili od vyššie uvedeného, beriete na vedomie, že spoločnosť skontroluje všetky transakcie, aby zabránila praniu špinavých peňazí, a akékoľvek podozrivé transakcie nahlási príslušným orgánom.
   2. Na vklad peňazí do spoločnosti sú k dispozícii nasledujúce spôsoby vkladu: Kredit (nie je k dispozícii vo Veľkej Británii) a Debetná karta, Bezhotovostný prevod, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Dôveryhodne, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz a Fast BankTransfer. Dostupnosť každého spôsobu platby závisí od vašej krajiny registrácie a zvolenej meny. Na váš účet bude pripísaná záloha až po potvrdení zálohy spoločnosťou a príslušného spôsobu platby; pokiaľ takéto potvrdenie nedostane, váš účet nebude zahrnovať takýto vklad do zostatku na účte. Spoločnosť neposkytuje úvery ani sa na nich nezúčastňuje, neorganizuje, nepovoľuje ani vedome neuľahčuje poskytovanie úverov. Vklady uskutočnené prostredníctvom služby PayviaPhone majú poplatok za spracovanie 15%, ktorý sa odpočíta z výšky vkladu.
   3. Aby ste sa vyhli pochybnostiam, ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry, nemôžete pomocou kreditných kariet vkladať na svoj účet akýmkoľvek spôsobom, a to ani prostredníctvom akejkoľvek kreditnej karty zaregistrovanej v elektronickej peňaženke alebo online platobných službách.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Ochrana finančných prostriedkov zákazníkov.
   6. Je vašou zodpovednosťou, aby ste spoločnosti okamžite informovali o stratenom alebo odcudzenom spôsobe platby alebo o akejkoľvek zmene spôsobu platby; akékoľvek straty a škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia takéhoto okamžitého oznámenia znášate výlučne vy a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek takéto straty a škody.
   7. Nie je dovolené prevádzať prostriedky z vášho účtu na iných hráčov alebo prijímať peniaze od iných hráčov na vašom účte, ani predávať, prevádzať a / alebo získavať účty od iných hráčov.
   8. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, bude sa považovať za neaktívny účet, ak ste sa neprihlásili na svoj účet po dobu 12 (dvanástich) mesiacov. Za každý neaktívny účet sa bude účtovať administratívny poplatok rovnajúci sa 5 (piatim) eurám mesačne, za predpokladu, že spoločnosť vás upozorní 30 (tridsať) dní pred tým, ako sa váš účet stane neaktívnym, že tieto poplatky vzniknú; maximálna výška takto vzniknutých poplatkov bude zostatok na vašom účte. Ak ste sa neprihlásili na svoj účet po dobu 30 (tridsiatich) mesiacov, váš účet sa bude považovať za nepriehľadný účet. V takom prípade spoločnosť vyplatí zostatok na vašom účte (po odpočítaní poplatkov uvedených v tejto časti). ) pre vás alebo pre prípad, že sa nemôžete uspokojivo umiestniť - na herný úrad na Malte.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com a odošlite žiadosť o opätovné otvorenie účtu a / alebo vrátenie zostatku na vašom účte. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť nie je povinná prijať vašu žiadosť a táto žiadosť bude preskúmaná v súlade s príslušnými skutočnosťami a okolnosťami a ustanoveniami týchto podmienok.
   10. Týmto sa objasňuje, že oddiely G.8 a G.9 tejto kapitoly VI sa nevzťahujú na účet regulovaný Komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii); žiadny takýto účet nebude neaktívny ani nedokonalý.
   11. Môžete kedykoľvek požiadať o zatvorenie svojho účtu zaslaním e-mailu na zákaznícku podporu spoločnosti na adrese customersupport@instantgamesupport.com, a vy budete podľa toho kontaktovaní zákazníckou podporou, aby sme takúto žiadosť uľahčili.
   12. Predvolená prezentácia používateľskej histórie spoločnosti poskytuje iba časť histórie hier; Ak si želáte dostávať celú svoju históriu hier, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti na adrese customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Akonáhle je stávka podaná, nemôže byť zmenená ani zrušená.
   14. Stávka podaná po začatí podujatia (s výnimkou stávok na hru) a / alebo stávka podaná po výsledku stávky je známa, je neplatná a neoprávňuje vás na to, aby ste z takejto stávky dostali nejaké výhry; v takom prípade vám bude suma stávky vrátená.
   15. Spoločnosť môže ponúknuť funkciu výplaty v niektorých stávkach na niektorých podujatiach podľa svojho výhradného a absolútneho uváženia. Táto funkcia, ak je ponúknutá, vám umožní vyplatiť časť alebo celú vašu stávku pred koncom udalosti, na ktorú ste stávku umiestnili. Návratnosť poskytnutá v súlade s funkciou výplaty sa počas podujatia zmení a určí ju Spoločnosť na základe vlastného a absolútneho uváženia. Nie sme povinní poskytnúť funkciu výplaty v žiadnej udalosti a / alebo stávke a môžeme túto funkciu úplne zrušiť bez toho, aby sme o tom museli informovať.
   16. Výsledok stávky potvrdzuje spoločnosť v súlade s oficiálnymi výsledkami zverejnenými príslušnými riadiacimi orgánmi, ktoré organizujú podujatia a / alebo podľa alternatívnych zdrojov informácií; v prípade rozporu medzi oficiálnymi výsledkami a inými zdrojmi informácií spoločnosť určí výsledok stávky. Ak spoločnosť nedokáže určiť výsledok stávky, stávka bude neplatná a stávka vám bude vrátená.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Výbery

   1. Svoj skutočný zostatok peňazí (váš vklad a všetky výhry generované z vkladu) môžete kedykoľvek vybrať - bez obmedzenia, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na splnenie všetkých všeobecných regulačných povinností.
   2. Pred výberom musíte vykonať aspoň jeden úspešný vklad.
   3. Keď požiadate o výber, požadované prostriedky sa prevedú na spôsob platby, ktorý ste pôvodne použili na vloženie.
   4. V prípade, že váš spôsob platby nie je k dispozícii na výber z dôvodu obmedzení politiky tretej strany, výber bude uskutočnený na iný spôsob platby, ktorý máte k dispozícii.
   5. Ak máte nevyplatené vklady, spoločnosť si vyhradzuje právo odložiť alebo zastaviť výberové platby, kým nebudú všetky vklady prijaté a potvrdené.
   6. Ak vaša banka alebo spôsob platby účtujú poplatok za spracovanie v súvislosti s výberom, platba tohto poplatku je na vašej zodpovednosti.
   7. V prípade, že prestaneme ponúkať naše služby v konkrétnej jurisdikcii, po výbere vám môže byť účtovaný primeraný poplatok za spracovanie (nad rámec toho, ktorý je uvedený v oddiele H.6).
   8. Je vašou zodpovednosťou, aby ste nás okamžite informovali o stratenej alebo odcudzenej kreditnej / debetnej karte alebo o zmene údajov v elektronickej peňaženke; akékoľvek straty a škody vyplývajúce z neposkytnutia takéhoto oznámenia zo strany vašej strany znášate výlučne vy a my nebudeme zodpovedať za akékoľvek takéto straty a škody.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Obmedzenia výberov:
    • Vízové kredity (nie sú k dispozícii vo Veľkej Británii) a výbery debetných kariet nie sú v niektorých krajinách k dispozícii z dôvodu obmedzení miestnych emitentov.
    • Výbery kariet MasterCard a debetných kariet nie sú k dispozícii z dôvodu obmedzení vydavateľa.
    • Skrill, Webmoney a Qiwi sa môžu použiť ako možnosť výberu iba v prípade, ak bola predtým úspešná platba vykonaná.
    • Niektoré metódy sú dostupné iba v niektorých krajinách a v určitých menách.
    • Pre ďalšie informácie kontaktujte našu zákaznícku podporu prostredníctvom LiveChat alebo e-mailom na adrese: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), pred spracovaním výberu je potrebné overiť váš spôsob platby použitý na vklad. Môže sa od vás požadovať, aby ste nám ukázali jeden alebo viac z nasledujúcich dokumentov (alebo ďalšie dokumenty, ktoré nie sú uvedené nižšie):
    • Ak ste vložili alebo vybrali prostredníctvom debetnej karty, uveďte prosím zadnú a prednú stranu karty, ktorú ste s nami použili. Potrebujeme vidieť prvé a posledné štyri číslice vašej karty, vaše meno a dátum skončenia platnosti, z bezpečnostných dôvodov môžete zakryť 8 stredných číslic a kód CVV.
    • Ak ste ich uložili alebo vybrali prostredníctvom elektronickej peňaženky, poskytnite snímku obrazovky alebo fotografiu na stránke profilu elektronickej peňaženky, v ktorej je uvedené vaše meno a e-mail.
    • Ak ste ho uložili prostredníctvom služby PayViaPhone, poskytnite fotografiu svojho telefónneho účtu, v ktorej je uvedené mobilné číslo, ktoré ste u nás použili, a vaše celé meno.
    • Ak je uložená iným spôsobom, poskytnite fotografiu alebo snímku obrazovky s uvedením vášho mena.
   13. V prípade, že váš spôsob platby nie je k dispozícii na výber, bude výber uskutočnený na iný spôsob platby, ktorý máte k dispozícii. Príslušné overenie sa bude požadovať zodpovedajúcim spôsobom k spokojnosti spoločnosti.
   14. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, niekedy môžeme pred spracovaním výberu vyžadovať overenie totožnosti. Môže sa od vás požadovať, aby ste nám ukázali jeden alebo viac z nasledujúcich dokumentov (alebo ďalšie dokumenty, ktoré nie sú uvedené nižšie):
    • Kreditná / debetná karta použitá na financovanie vášho účtu: Vyžaduje sa jasná a čitateľná kópia oboch strán karty. Z bezpečnostných dôvodov sa musí prečiarknuť stredných osem čísel na prednej strane karty a trojciferný kód na zadnej strane kópie karty.
    • Dôkaz o adrese: Môže to mať formu posledného výpisu z účtu alebo kreditnej karty, ktorý zobrazuje vaše celé meno a adresu uvedenú vo vašom účte.
    • Dôkaz o ID: Na spracovanie vášho prvého výberu je potrebný platný fotografický identifikačný doklad. ID môže byť kópiou platného cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu. Na kópii, ktorá sa nám zašle, sa musí uviesť vaše meno, fotografia a podpis. V niektorých prípadoch môžete byť požiadaní, aby ste svoje doklady podpísali a opečiatkovali kvalifikovaným notárom alebo právnym zástupcom ako dôkaz legitimity.
   15. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek požiadať o dodatočnú dokumentáciu, aby sme zistili a podporili váš zdroj finančných prostriedkov a majetku, pomocou ktorého vkladáte / stávate / hráte.
   16. Ak vzniknú obavy týkajúce sa vašej dokumentácie v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo podobnými problémami, spoločnosť môže požadovať notársky overené dokumenty a pozastaviť váš účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) až do ďalšieho oznámenia.
   17. Ak chcete uskutočniť výber, kliknite na ikonu „Pokladňa“ a potom na možnosť „Výber“. Vyberte preferovaný spôsob výberu, vyplňte príslušný formulár podľa zvoleného spôsobu výberu, kliknite na „Výber“ a začne sa výberový proces.
   18. Upozorňujeme, že všetky žiadosti o vyplatenie peňazí sa zobrazia ako „Čakajúce“ na 3 pracovné dni, počas ktorých môžete žiadosť zrušiť. Ak chcete zrušiť svoju žiadosť o výber, prejdite na kartu Zrušiť výber a kliknite na tlačidlo Zrušiť vedľa sumy výberu.
   19. Po 3 pracovných dňoch sa stav vašej žiadosti o výber zmení na „Spracováva sa“ a už ju nebudete môcť zrušiť. Po doručení vašej žiadosti a prevedení prostriedkov na vás dostanete e-mailové upozornenie.
   20. Ak potrebujete pomoc s výberom alebo akoukoľvek inou záležitosťou, kontaktujte nás. Metódy, pomocou ktorých môžete vyberať prostriedky zo svojho účtu, sú: Kreditné (nie je k dispozícii vo Veľkej Británii) a Debetné karty, Neteller, Paysafecard, Skrill, Dôverne, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney a Bankový prevod.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Vždy pamätajte, že Služby sú pre vašu osobnú zábavu; nie sú určené na to, aby vás zbohatli cez noc a neexistujú žiadne vzorce pre výherné ceny. Uistite sa, že rozpočet svoje peniaze a poznať pravidlá hry. Žiadame vás, aby ste si prečítali informácie dostupné na https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ alebo na podobných webových stránkach, aby ste zabezpečili zodpovedné hranie hazardných hier. Ďalej odporúčame, aby ste pri hazardných hrách uplatňovali opatrenia zamerané na hazardné hry zodpovedne, napríklad časovače alebo iné formy pripomenutia a / alebo trvania, stávky a obmedzenia strát. Ponúkame opatrenia týkajúce sa vkladových limitov, stávkových limitov, strát a limitov relácií; akékoľvek zníženie limitov sa prejaví okamžite a akékoľvek zvýšenie limitov bude trvať sedem dní (alebo 24 hodín, ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry), kým nadobudne účinnosť.
   2. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, akékoľvek zníženie akýchkoľvek limitov sa prejaví okamžite a akékoľvek zvýšenie sa uskutoční sedem dní pred nadobudnutím účinnosti. Môžete sa vylúčiť z používania Služieb na dobu určitú alebo neurčitú.
   3. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), akékoľvek zníženie akýchkoľvek limitov sa prejaví okamžite a akékoľvek zvýšenie akýchkoľvek limitov bude trvať 24 hodín pred nadobudnutím účinnosti. Môžete sa vylúčiť z používania Služieb na obdobie minimálne šiestich mesiacov až 12 mesiacov (ktoré môžete predĺžiť o jedno alebo viac období, z ktorých každé musí byť najmenej šesť mesiacov).
   4. Ďalej ponúkame možnosť vylúčenia a ochladenia (ako je podrobnejšie uvedené v tejto kapitole). Chceli by sme vás upozorniť aj na existenciu softvéru, ktorý bráni jednotlivému počítaču v prístupe na webové stránky s online hazardnými hrami, napríklad www.cyberpatrol.com alebo www.gamblock.com.
   5. Akákoľvek žiadosť o vylúčenie sa môže podať prostredníctvom zodpovednej hernej sekcie v klientskom rozhraní alebo kontaktovaním našej zákazníckej podpory prostredníctvom (customersupport@instantgamesupport.com) v súlade s Vaším rozhodnutím poskytnúť spoločnosti. Predtým, ako potvrdíte svoju žiadosť o vylúčenie, dostanete informácie týkajúce sa dôsledkov vylúčenia. Ak sa rozhodnete pre vylúčenie zo spoločnosti, odporúčame vám, aby ste zvážili rozšírenie svojho vylúčenia na ďalších prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí v súčasnosti používate. Akékoľvek neurčené stávky v čase vášho vylúčenia sa zúčtujú obvyklým spôsobom podľa obvyklých časových harmonogramov a prípadne vám vyplatených výhier. Počas dohodnutého obdobia vylúčenia nie je možné vrátiť späť žiadne bloky účtu so samostatným vylúčením.
   6. Na základe vašej žiadosti o vylúčenie: (i) Váš účet bude zrušený a všetky prostriedky, ktoré máte na svojom účte, sa vám vrátia; (ii) Hneď ako je to možné po predložení vašej žiadosti o vylúčenie zo spoločnosti, prestanete dostávať akékoľvek marketingové materiály týkajúce sa Služieb; za predpokladu, že sa to nebude vzťahovať na všeobecný marketing, ktorý je zameraný na konkrétnu zemepisnú oblasť a do ktorého by ste vedome neboli zahrnutí.
   7. Ak je váš účet regulovaný maltským úradom pre hry, potom na konci tohto obdobia bez vylúčenia skončí vaše vylúčenie bez ohľadu na dĺžku vášho obdobia vylúčenia zo hry, vaše vylúčenie sa skončí a budete mať možnosť začať uzatvárať stávky so spoločnosťou. a tiež prijímať marketingové materiály.
   8. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), potom na konci obdobia vylúčenia zo spoločnosti zostane takéto vylúčenie naďalej platné, pokiaľ nevykonáte pozitívnu akciu, aby ste mohli znova hrať (s výhradou minimálne šesťmesačné obdobie na vylúčenie zo spoločnosti a nedostanete žiadne marketingové materiály, pokiaľ ste nevykonali pozitívnu akciu, aby ste mohli hazardovať znova a súhlasili s prijatím takýchto marketingových materiálov. Pozitívnu akciu, aby ste mohli hazardovať znova, musí sprevádzať jednodňová perióda ochladenia, aby ste mohli znova hrať.
   9. Vyžiadaním vylúčenia zo spoločnosti súhlasíte s poskytnutím úplných a presných osobných údajov teraz aj v budúcnosti, aby ste mohli obmedziť váš prístup / používanie stránky a služieb. Ak sa rozhodnete vylúčiť sami, vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že splníme vaše vylúčenie. Ak však súhlasíte so vylúčením, súhlasíte s tým, že máte paralelnú povinnosť nepokúšať sa obchádzať vylúčenie. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následné následky alebo straty, ktoré by vám spôsobili utrpenie alebo utrpenie, ak začnete alebo budete pokračovať v hazardných hrách prostredníctvom dodatočných online účtov, kde ste zmenili niektoré z podrobností o registrácii alebo poskytnete zavádzajúce, nepresné alebo neúplné údaje. podrobnosti alebo sa inak snažia obísť dohodnuté vylúčenie. Akékoľvek vylúčenie zo spoločnosti, časový limit alebo akékoľvek podobné opatrenie bude platné na všetkých webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou.
   10. Ak si nie ste istí, či sa chcete zo stránky vylúčiť, opýtajte sa sami seba na nasledujúce otázky:
    1. Boli ste už predtým diagnostikovaná návyková porucha?
    2. Podávate stávky, keď sú pod vplyvom alkoholu alebo iných látok?
    3. Zasahuje hazardné hry do vášho každodenného života?
    4. Pokúšate sa získať späť predchádzajúce prehry vsadením viacerých stávok?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), môžete od hazardných hier požiadať o oddychový čas, ktorý predstavuje lehotu na zváženie od 1 do 42 dní. Žiadosť o časový limit by sa mala podať prostredníctvom stránky u klienta kasína v rámci zodpovednej sekcie hazardných hier. Po uplynutí lehoty na rozmyslenie budete mať možnosť začať so spoločnosťou uzatvárať stávky a tiež dostávať marketingové materiály.
   12. Môžete si nastaviť časový rámec kontroly reality prostredníctvom zodpovednej hernej obrazovky. Po nastavení sa na obrazovke objaví čas, ktorý uplynul od začiatku hrania hier v rámci tej istej relácie („Timecount“). Akonáhle Timecount dosiahne časový rámec kontroly reality, ktorý ste nastavili, bude vám počas tej istej relácie zabránené pokračovať v hraní hier, až kým nepotvrdíte, že chcete pokračovať v hraní hier. Ak potvrdíte, že si želáte pokračovať v hraní hier, časový limit do ďalšej kontroly reality sa vynuluje a vyššie uvedený proces sa obnoví. Začatie novej relácie spôsobí aj vynulovanie časového účtu. Kedykoľvek môžete zmeniť a / alebo zrušiť časový rámec kontroly reality a takáto zmena alebo zrušenie nadobudne platnosť okamžite (av prípade zmeny vynuluje časový účet).

   J. Bonusová politika

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Vklady uskutočňované pomocou Skrill sú vylúčené zo všetkých bonusových ponúk.
   3. Vyhradzujeme si právo vylúčiť niektoré hry z toho, aby sa mohli hrať s bonusovými prostriedkami - za predpokladu, že vás vopred informujeme o takýchto vylúčeniach.
   4. Ďalej vám môžeme ponúknuť bonus zdarma, vo forme bonusových peňazí, stávok zadarmo a / alebo roztočení zadarmo. Bezplatný bonus sa objaví vo vašom bonusovom zostatku.
   5. Ak stránka poskytuje registračný bonus, potom, ako sa zaregistrujete na stránke, zadáte platné osobné údaje a aktivujete svoj účet, máte nárok na získanie registračného bonusu; poskytnuté iba v prípade, že ste novým registrujúcim a nikdy ste na účte nemali účet. Registračný bonus je možné získať vo forme bonusových peňazí, stávok zadarmo a / alebo roztočení zadarmo. Registračný bonus sa objaví vo vašom bonusovom zostatku. Každý hráč môže za každý web získať iba jeden bonus za registráciu.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Vaše stávky sa najskôr odpočítajú od skutočného zostatku peňazí. Ak sú vaše skutočné peniaze na vašom zostatku nulové, stávky sa uskutočnia z vášho bonusového zostatku. Ak je stávka, ktorú urobíte, vyššia ako suma skutočných peňazí na vašom zostatku, potom sa stávka bude skladať zo súčtu skutočných peňazí na vašom zostatku a zvyšku stávky - z vášho bonusového zostatku. Všetky výhry z takejto stávky sa rozdelia medzi skutočné peniaze a bonusový zostatok podľa súčtu skutočných peňazí a bonusového zostatku použitého v takejto stávke. Ak sú vaše skutočné peniaze na vašom zostatku v neskoršom štádiu vyššie ako nula, akékoľvek stávky, ktoré v tejto fáze vykonáte, budú opäť zo skutočných peňazí na vašom zostatku.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Do požiadavky sa započíta iba 5% (päť percent) stávok umiestnených vo všetkých verziách video pokeru a / alebo výkonného videohru. do požiadavky sa započíta iba 10% (desať percent) stávok umiestnených vo všetkých verziách hier Blackjack, Baccarat, Roulette, stolových hier poker a / alebo jackpotov.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. Svoj skutočný zostatok peňazí (svoj vklad a všetky výhry generované z tohto vkladu) môžete kedykoľvek vybrať. Akákoľvek žiadosť o výber prostriedkov z vášho skutočného zostatku peňazí pred splnením požiadavky však spôsobí úplné odstránenie bonusových prostriedkov z vášho bonusového zostatku a nebudú prevedené na skutočné peniaze; Odstránia sa aj všetky čakajúce bonusy.
   14. Ste výhradne zodpovední za zaplatenie všetkých príslušných daní vyberaných v súvislosti s prijatím bonusových prostriedkov.
   15. Na bonusovú propagáciu sa môžu vzťahovať osobitné podmienky týkajúce sa propagácie poskytované v príslušných marketingových materiáloch, ktoré si musíte prečítať v spojení s týmito zmluvnými podmienkami.
   16. V prípade, že sa spoločnosť domnieva, že ste v súvislosti s bonusom konali v dobrej viere a / alebo ste sa pokúsili bonus zneužiť, stanete sa neoprávnenými na získanie bonusových prostriedkov. Zneužitie zahŕňa okrem iného pokus o vytvorenie nespravodlivej výhody, registráciu viacerých účtov v podnikovej sieti s cieľom využiť akýkoľvek bonus a / alebo získanie bonusu, stávkovanie, samostatne alebo spolu s ostatnými, spôsobom ktorý zabezpečuje zaručený zisk bez ohľadu na výsledok stávky.
   17. Akékoľvek nezanedbateľné porušenie tejto kapitoly oprávňuje spoločnosť zrušiť a odvolať bonusové prostriedky a váš účet môže byť zrušený.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Bonus zadarmo
    • Všetky bonusové peniaze zadarmo a z nich získané výhry sú súčasťou bonusových fondov.
    • Bonusové prostriedky z bonusu zadarmo budú prevedené na skutočné peniaze až po stávkovaní 50 (päťdesiat) násobku sumy pôvodnej sumy bonusu („požiadavka“). Požiadavka musí byť v plnej miere splnená do 30 (tridsiatich) dní od pripísania bonusu na váš účet, inak budú bonusové prostriedky z vášho bonusového zostatku v plnej výške odstránené a nebudú prevedené na skutočné peniaze; na tento účel sa obdobie, v ktorom je bonus čakajúcim bonusom, počíta ako súčasť tohto 30 (tridsiatich) dní.
    • Konverzia bonusových prostriedkov z bonusu zadarmo na skutočné peniaze je obmedzená na sumu rovnajúcu sa 3 (trojnásobku) pôvodnej sumy bonusu. Akákoľvek suma bonusových prostriedkov presahujúca limit konverzie nebude prevedená na skutočné peniaze a bude odstránená z vášho bonusového zostatku.
   20. Otáčanie zadarmo
    • Výhry získané z bezplatných otočení sa považujú za počiatočnú sumu príslušného bonusu.
    • Bonusové prostriedky z bonusu zadarmo budú prevedené na skutočné peniaze až po stávkovaní 50 (päťdesiat)-násobku počiatočnej sumy tohto bonusu (tj výhier vygenerovaných z pôvodných otočení zadarmo) (ďalej len „požiadavka“). Požiadavka musí byť v plnej miere splnená do 7 (siedmich) dní od pripísania bonusu na váš účet, inak budú bonusové prostriedky z vášho bonusového zostatku v plnej výške odstránené a nebudú prevedené na skutočné peniaze a nebudete mať nárok na otočenie zadarmo; na tento účel sa obdobie, v ktorom je bonus čakajúcim bonusom, počíta ako súčasť tohto obdobia siedmich (siedmich) dní.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Stávky zadarmo
    • Výhry vygenerované z voľných stávok (mínus suma stávok stávok zdarma) sa pripočítajú k vašim bonusovým fondom.
    • Bonusové prostriedky z bonusu zadarmo stávky sa prevedú na skutočné peniaze až po 10-násobnom vsadení počiatočnej sumy tohto bonusu (tj výhry vygenerované z pôvodnej stávky zadarmo) (ďalej len „požiadavka“). Požiadavka musí byť v plnej miere splnená do 7 (siedmich) dní od pripísania bonusu na váš účet, inak budú bonusové prostriedky z vášho bonusového zostatku v plnej výške odstránené a nebudú prevedené na skutočné peniaze a nebudete mať nárok na bezplatné stávky; na tento účel sa obdobie, v ktorom je bonus čakajúcim bonusom, počíta ako súčasť tohto obdobia siedmich (siedmich) dní. Udalosť, na ktorú sa stavia voľné stávky a / alebo bonusové prostriedky, sa musí skončiť a musí mať výsledok pred uplynutím platnosti bonusu na účely požiadavky na 7 (sedem) dní.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Právomoci a orgány spoločnosti

   1. Spoločnosť vynaloží komerčne primerané úsilie, aby zabránila akémukoľvek nesprávnemu fungovaniu činnosti stránky a akýmkoľvek chybám v súvislosti s udalosťami a / alebo stávkami, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb v kurzoch, menách účastníkov podujatí, nevýhodách a / alebo alebo akejkoľvek inej súčasti stávky. Avšak v každom prípade technickej poruchy (alebo akejkoľvek inej chyby) v systémoch Stránky z akéhokoľvek dôvodu bude Spoločnosť oprávnená zrušiť vašu účasť na ktorejkoľvek z hier, v súvislosti s ktorými došlo k funkčnej poruche. V takom prípade bude naša zodpovednosť a zodpovednosť obmedzená iba na účastnícky poplatok a / alebo sumu v stávke, ktorú ste zaplatili za účasť na takejto hre, a na váš účet sa pripíše takýto účastnícky poplatok a / alebo stávka.
   2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, pozmeniť alebo pozastaviť Služby, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné Služby vykonávať podľa plánu, vrátane, ale nielen, infekcie počítačovým vírusom, chybami, neoprávneným zásahom alebo neoprávneným zásahom, podvodom, technickým zlyhania alebo akékoľvek iné príčiny mimo kontroly spoločnosti. Ak akékoľvek chyby vedú k udeleniu výhier alebo k zvýšeniu výhier dlhovaných alebo vyplatených vám, nemáte na tieto výhry nárok. Ihneď informujete spoločnosť o chybe a vrátite všetky výhry pripísané na váš účet omylom spoločnosti (podľa pokynov spoločnosti) alebo spoločnosť môže podľa vlastného uváženia odpočítať z vášho účtu sumu rovnajúcu sa týmto výhram alebo započítať takúto sumu proti akýmkoľvek peniazom, ktoré vám spoločnosť dlhuje.
   3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, zmeniť alebo pozastaviť svoje Služby pre vás podľa vlastného uváženia, vzhľadom na to, že Spoločnosť vám poskytne jasné písomné oznámenie o svojom rozhodnutí; za predpokladu, že to nebude mať vplyv na práva, ktoré už boli udelené.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Výhrady týkajúce sa našej zodpovednosti

   1. Nezodpovedáme za žiadne chyby, opomenutia, prerušenia, vymazania, chyby, oneskorenia v prevádzke alebo prenose, zlyhania komunikačných liniek, krádeže alebo zničenia alebo neoprávnený prístup k údajom alebo informáciám ani za akékoľvek priame alebo nepriame straty, ktoré z nich vyplývajú výskyty. Nezodpovedáme za žiadne problémy alebo technické poruchy akejkoľvek siete alebo liniek, Wi-Fi, Bluetooth, počítačov, systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového zariadenia, softvéru alebo e-mailu z dôvodu technických problémov alebo dopravného preťaženia na internete alebo v akejkoľvek inej sieti webové stránky, mobilné stránky alebo mobilné aplikácie. Nenesieme zodpovednosť za vás v prípade systémových alebo komunikačných chýb, chýb alebo vírusov týkajúcich sa služieb a / alebo vášho účtu alebo, ktoré budú mať za následok poškodenie hardvéru a / alebo softvéru a / alebo údajov.
   2. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody alebo škody za ušlý zisk, príjmy, údaje alebo použitie, ktoré vám alebo akejkoľvek tretej strane vzniknú v súvislosti so zmluvou alebo deliktom, ktoré vzniknú v dôsledku prístup alebo používanie Stránky, Služieb a / alebo inak.
   3. Nerobíme žiadne vyhlásenia o vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, včasnosti a presnosti informácií, softvéru, výrobkov a služieb obsiahnutých a / alebo ponúkaných na Stránke na akýkoľvek účel. Všetky informácie, softvér, produkty a služby sa poskytujú „tak, ako sú“ bez akejkoľvek záruky. Týmto sa zriekame všetkých záruk týkajúcich sa informácií, softvéru, výrobkov a služieb obsiahnutých alebo ponúkaných na Stránke, či už výslovných alebo predpokladaných.
   4. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré boli spôsobené v dôsledku spoliehania sa akéhokoľvek druhu na informácie alebo akékoľvek iné publikácie alebo obsahy, ktoré sa objavujú na Stránke, a vyzývame vás, aby ste overili informácie zverejnené na Stránkach.
   5. Nie sme zodpovední za žiadne konanie alebo opomenutie poskytovateľa internetových služieb alebo inej tretej strany, ktorá vám poskytuje prístup na tieto stránky alebo služby.
   6. Súhlasíte a súhlasíte s tým, že generátor náhodných čísel určí náhodne generované udalosti požadované v súvislosti so Službami a kde výsledok, ktorý ste dostali, je v rozpore s výsledkom zobrazeným na serveri spoločnosti (alebo serveroch prevádzkovaných v mene spoločnosti tretími stranami), výsledok zobrazený na serveri spoločnosti (alebo na serveroch prevádzkovaných v mene spoločnosti tretími stranami) má za každých okolností prednosť. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že záznamy spoločnosti (alebo záznamy vedené v jej mene) budú konečným orgánom pri určovaní podmienok vášho používania služieb.
   7. Stránku a služby budete používať na svoje vlastné riziko a nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku úprav, vylepšenia, ukončenia, pozastavenia alebo prerušenia stránky alebo ktorejkoľvek zo služieb. Nezodpovedáme za žiadne škody alebo straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku vášho používania alebo spoliehania sa na obsah akejkoľvek webovej stránky, mobilnej stránky a / alebo mobilnej aplikácie, na ktoré sa odkazy na tejto stránke objavia.
   8. Stránky, služby, obsah stránok a softvér používaný v spojení s nimi sú poskytované „tak, ako sú“ a neposkytujeme žiadnu záruku ani zastúpenie, výslovné ani predpokladané (či už zákonom, zákonom alebo inak), vrátane, ale nielen, predpokladaných záruky a podmienky obchodovateľnosti, uspokojivá kvalita, vhodnosť na konkrétny účel, úplnosť alebo presnosť, neporušenie práv tretích osôb alebo platných zákonov a predpisov týkajúcich sa stránky, služieb, obsahu stránky a softvéru používaného v súvislosti s touto stránkou alebo že stránka, služby, obsah stránky a softvér používaný v tejto súvislosti budú neprerušené, včasné, bezpečné alebo bez chýb, alebo že vady budú odstránené alebo budú bez vírusov alebo chýb alebo výsledkov alebo presnosť akýchkoľvek informácií prostredníctvom stránok alebo služieb.

   Duševné vlastníctvo

   1. Všetky práva vrátane práv duševného vlastníctva (tj patentov, autorských práv, ochranných známok, servisných značiek, log, obchodných mien, know-how alebo iných práv duševného vlastníctva) týkajúcich sa stránky a celého jej obsahu (vrátane, ale nie obmedzené na programy, súbory, video, audio, obrázky, grafiku, obrázky, text a softvér) a / alebo služby (ďalej len „práva“), zostávajú a zostanú výhradným a výhradným vlastníctvom spoločnosti a / alebo akýchkoľvek svojich poskytovateľov licencií. Nesmiete používať žiadne z práv bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti, s výnimkou ustanovení v týchto podmienkach, a používaním týchto služieb ani inak nezískavate práva na žiadne z práv. Bez toho, aby ste sa odchýlili od vyššie uvedeného, máte prísne zakázané: (i) kopírovanie. redistribúcia, publikovanie, spätné inžinierstvo, dekompilácia, rozobratie, zmena, preklad alebo akýkoľvek pokus o prístup k zdrojovému kódu služieb a / alebo stránky, (ii) vytváranie odvodených diel zdrojového kódu; (iii) predaj, postúpenie, licencovanie, sublicencia, prevod, distribúcia Služieb a (iv) sprístupnenie Služieb a / alebo Stránky akejkoľvek tretej strane.

   N. Zákaznícka podpora

   1. Spoločnosť môžete kedykoľvek kontaktovať v súvislosti s akoukoľvek stránkou súvisiacou so stránkou a / alebo službami prostredníctvom našej zákazníckej podpory, ktorá je k dispozícii na adrese customersupport@instantgamesupport.com
   2. Akákoľvek komunikácia so zákazníckou podporou spoločnosti bude prebiehať s maximálnou starostlivosťou a bez odkladu zástupcami zákazníckej podpory spoločnosti av prípade potreby bude eskalovaná na príslušných ľudí.
   3. Spoločnosť nebude tolerovať žiadne zneužívajúce správanie, ktoré prejavujete voči zamestnancom spoločnosti. V prípade, že sa spoločnosť na základe svojho výhradného a absolútneho uváženia domnieva, že vaše správanie prostredníctvom telefónu, živého chatu, e-mailu alebo iným spôsobom bolo zneužívajúce alebo hanlivé voči niektorému zo zamestnancov spoločnosti, môže spoločnosť na základe vlastného uváženia pozastavte svoj účet (vrátane zmrazenia všetkých vložených prostriedkov) a zrušte všetky bonusy, výhry a bonusové výhry na svojom účte.

   O. Sťažnosti a spory

   1. Ak máte akýkoľvek dôvod na sťažnosť, kontaktujte nás na adrese complaints@instantgamesupport.com, Vašu sťažnosť vyriešime a všetky spory sa budú riešiť čo najrýchlejšie a najprimeranejšie.
   2. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), môžete vzniesť sťažnosti 6 mesiacov od dátumu udalosti, na ktorú podávate sťažnosť.
   3. Ak je váš účet regulovaný komisiou pre hazardné hry (zákazníci vo Veľkej Británii), potvrdíme prijatie vašej sťažnosti do 24 hodín a zabezpečíme, aby celý proces vybavovania sťažnosti trval najviac osem týždňov od dátumu podania pôvodnej sťažnosti, ako to vyžaduje Ustanovenie o kóde SR 6.1.1.2, v ktorom bode vás spoločnosť bude kontaktovať s podrobným uvedením konečného rozhodnutia o sťažnosti, v ktorom sa uvádza, že je to koniec procesu sťažnosti spolu s tým, ako eskalovať svoju sťažnosť nezávislému subjektu ARS, ak si želáte urobiť. áno.
   4. Ak nedokážeme vyriešiť sťažnosť alebo spor pomocou niektorého z našich vnútorných postupov, máte právo postúpiť spor subjektu alternatívneho riešenia sporov (ADR). Príslušným subjektom ARS je bezplatná služba nezávislého stávkovania (IBAS). Službu IBAS môžete kontaktovať nasledovne:
    Buď prostredníctvom online súdneho formulára dostupného na stránke http://www.ibas-uk.com na domovskej stránke - formulár môžete vyžiadať aj telefonicky (telefónne číslo 0207 347 5883).
    Alebo môžu zákazníci napísať:
    Nezávislá služba pre stávkovanie
    PO Box 62639
    Londýn
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. Tieto podmienky a vzťah medzi vami a nami sa riadia a vykladajú a interpretujú v súlade s maltskými zákonmi a vy neodvolateľne podliehate výlučnej jurisdikcii príslušných súdov Malty v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa platnosť, porušenie, interpretácia, plnenie alebo inak vyplývajúce z týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi a zo vzťahu medzi vami a nami. Avšak za predpokladu, že nič v týchto Zmluvných podmienkach nevylučuje uplatniteľnosť zákonov Anglicka vo vzťahu k všetkému, čo sa týka licencie spoločnosti na hazardné hry spoločnosti.
   2. Spoločnosť môže kedykoľvek započítať akékoľvek kladné zostatky na vašom účte oproti akejkoľvek sume, ktorú spoločnosti dlhujete spoločnosti.
   3. Spoločnosť môže prevádzať alebo postúpiť všetky a všetky svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu; Bez toho, aby sa to odchýlilo od vyššie uvedeného, stránky a / alebo ktorákoľvek zo služieb môžu byť prevádzkované tretími stranami. Nesmiete akýmkoľvek spôsobom prevádzať, prevádzať ani sľubovať žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto podmienok.
   4. Pokiaľ nie je v týchto Zmluvných podmienkach výslovne uvedené, nič v týchto Zmluvných podmienkach: (i) nebude vykladané ako vytváranie akejkoľvek agentúry, dojednania, dôveryhodnosti zverených vzťahov alebo akéhokoľvek podobného vzťahu medzi vami a nami; (ii) vytvára alebo poskytuje akékoľvek práva alebo výhody akejkoľvek tretej strane a / alebo (iii) poskytuje vám akýkoľvek bezpečnostný podiel na akomkoľvek majetku spoločnosti vrátane (ale nielen) akejkoľvek sumy držanej na vašom účte.
   5. Môžeme vám poskytnúť oznámenia týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi prostredníctvom e-mailu a / alebo prostredníctvom Stránky a takéto oznámenie sa považuje za prijaté do 24 hodín od času, keď vám bolo zaslané v vyššie uvedeným spôsobom.
   6. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie z našej strany pri výkone akéhokoľvek práva, právomoci alebo opravného prostriedku podľa neho nesmie fungovať ako zrieknutie sa tohto práva, ani žiadne jedno- alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek takéhoto práva, právomoci alebo opravného prostriedku nebráni akémukoľvek inému alebo ďalšiemu uplatňovaniu alebo uplatňovaniu ktoréhokoľvek z nich. iné právo, právomoc alebo opravný prostriedok.
   7. Ak súd v príslušnej jurisdikcii považuje akékoľvek ustanovenie týchto podmienok za nevymožiteľné podľa uplatniteľného práva, potom sa takéto ustanovenie z týchto podmienok vylúči a zvyšok týchto podmienok sa vykladá tak, akoby išlo o takéto ustanovenie. takto vylúčené a je vykonateľné v súlade s jeho podmienkami; za predpokladu, že v takom prípade sa tieto podmienky vykladajú tak, aby v maximálnom rozsahu konzistentnom a povolenom rozhodným právom uvádzali do účinnosti zmysel a úmysel vylúčeného ustanovenia, ako je určené týmto súdom s príslušnou jurisdikciou ,

   Q. Nezrovnalosti v jazykoch

   1. Podmienky boli vypracované v anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi významom akýchkoľvek preložených verzií týchto podmienok a verzií v anglickom jazyku má prednosť význam anglickej verzie.

   Verzia 1.2.9 - 14.07.2020

   Platí do ďalšieho oznámenia

  Hrať teraz Čítaj viac..
 • povýšenie

  Táto propagácia podlieha podmienky

  Expired

  Starts In:

  Ends In:

  Days

  Hours

  Minutes

  Seconds

  Want to be a slots playing hero?

  Now is your opportunity to show off your slots playing abilities and to rise above the competition in the Slots Hero tournament to claim the glory and a generous bounty. The top 10 players with the highest wagering will earn the honour of being a Slots Hero and a cash prize!

  How to enter:

  Deposit £10 or more with code: HERO and play any or all of the qualifying slots!

  The more you play, the better your chances of being a Slots Hero.

  The tournament takes place from 14 September 2020 and ends on 27 September 2020.

   

   

  Qualifying Slots

  Leaderboard Ranking & Prizes

  Rank Prize
  1 £350
  2 £250
  3 £150
  4 £75
  5 £50
  6 £40
  7 £30
  8 £25
  9 £20
  10 £10

   

   

  Ready to claim the glory? Start playing like a hero, right now!

  Terms & Conditions:

  1. The Slots Hero promotion runs from 14th September 2020 (00:00 GMT) till 27th September 2020 (23:59 GMT).
  2. Players must make a minimum deposit of £10 or more with code: HERO to qualify for entry into the promo.
  3. Players must play any of the qualifying games as follows:
   • Book of Dead
   • Starburst
   • Bookie of Odds
   • Rainbow Riches
   • Centurion
   • 88 Fortunes
   • Monopoly Megaways
   • Bonanza
   • Ted
   • Reactoonz
   • Fishin Frenzy Megaways
   • Rainbow Riches PicknMix
   • Wish Upon A Jackpot
   • Gonzo's Quest
   • Legacy of Egypt
   • Fire Joker
   • Fluffy Favourites
   • 9 Masks of Fire
   • Fishin Frenzy
   • Lara Croft: Temples and Tombs
  4. Play on progressive jackpot games does not contribute towards wagering.
  5. Only real bets count toward the wagering and at the end of the promotional period, the player with the highest wagering on the qualifying games will win cash prizes.
  6. Leaderboard Ranking & Prizes:
   Rank Prize
   1 £350
   2 £250
   3 £150
   4 £75
   5 £50
   6 £40
   7 £30
   8 £25
   9 £20
   10 £10
  7. The cash prizes are worth £1,000 and will be shared amongst 10 winning players.
  8. Each player can win only 1 prize.
  9. Prize will be awarded within 7 days to the player’s account after the conclusion of the promotion.
  10. If the winning Player cannot be contacted successfully, the prize award may be declared void at SlotJar.com discretion, consequent to which the prize shall not be allocated to any other participant.
  11. Any costs related to tax liability for the prize shall be the player’s responsibility.
  12. SlotJar.com will inform winners and pay the cash prize to the player’s account.
  13. Cash prizes do not have any wagering requirements and players can withdraw prizes immediately should they wish to do so.
  14. Player must be eligible to receive bonuses.

   

  General Terms & Conditions:

  1. The promotion is not available to customers depositing with Skrill payment method.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Terms and Conditions.
  3. SlotJar.com reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
  4. These terms and conditions may be published in a number of languages for information purposes. In case of deviations, the English version applies.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. General

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-016.
   2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
   3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here.)

   B. Definitions

   1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
    • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
    • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
    • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
    • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
    • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
    • "Complaint" shall mean an expression of dissatisfaction in relation to the Services provided as stated in chapter O below.
    • "Dispute" shall mean a Complaint that has not been resolved by the Company as set out in these Terms and Conditions within the initial 8 week period stated in chapter O below.
    • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
    • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

   C. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

   1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
   2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
   3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

   D. Who is Entitled to Participate

   1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
    • You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
    • You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method);
    • You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
    • You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence here and for the list of sites under the Malta Gaming Authority here; and
    • You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
   3. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfilment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

   E. Account Registration

   1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
   4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
   5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
   6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
   7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. If your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), your account must be ID and age verified before you are allowed to (i) deposit funds, (ii) gamble (with your own funds, bonus funds or by using any free spins and free bets), or (iii) access any free-to-play games. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us to verify your name, address and date of birth:
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first deposit. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or debit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
   10. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card or e-wallet, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
   11. The Company reserves the right to require additional documents such as certified copies of a proof of identity and address, or other documentation evidencing Source of Funds or Source of Wealth, regardless of whether such proof was provided to the Company previously.

   F. Illegal Actions

   1. Without derogating from any other provision of these Terms and Conditions, if the Company determines that You are engaging in or have engaged in Illegal Actions and/or Irregular Playing Patterns, or have attempted to do so, then the Company shall be entitled to close Your Account, withhold, seize and confiscate all funds in Your Account (including, but not limited to, any deposits and winnings in Your Account). In addition, the Company may exercise these rights in respect of any other Accounts of Yours on the Company network. The Company shall also be entitled to inform and provide information documentation about You and Your activities to the applicable authorities and regulators, financial institutions, banks, credit card companies and
   2. "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities - including, but not limited to:
    • collusion between Players;
    • the use of devices and software such as robots and/or artificial intelligence;
    • sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players;
    • transfer of funds amongst Players' Accounts;
    • match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant Events, as well as breaking into the Site or attempting to do the same;
    • intentionally disconnecting from a game while playing on the Site;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • where the source of funds used by You is illegal and/or where You may have engaged or may be engaging in any activity relating to money laundering, including use of the proceeds of crime;
    • abuse in order to gain advantage to the detriment of other Player(s) and/or Us;
    • failure to provide the Company with all verification documents requested;
    • Provision of inaccurate and/or invalid documents;
    • where the Company has reasonable suspicion that You have been taking unfair advantage of the Company's bonuses in order to minimize loses, or have executed any other act in bad faith in relation to a bonus promotion offered on any of the Sites owned and/or operated by the Company; or
    • Deceitfully taking advantage of our bonuses which includes, but is not limited to,: (i) opening multiple indistinguishable Accounts to obtain a bonus several times on any Site, only depositing during promotional activity or opening multiple accounts across the network, (ii) playing repeatedly only with free games, or (iii) in case of repeated patterns of deposit/cashout/redeposit purely intended to gain the deposit related bonus.
   3. "Irregular Playing Patterns" shall include, but are not limited to the following activities:
    • equal, zero or low margin bets or hedge betting,
    • placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, single Bet or round;
    • building a balance and significantly changing play patterns; for example, Bet or wager size, Game types and Bet or wager structures etc. in order to meet the wagering Requirement;
    • placing large Bets or wagers which result in a substantial gain followed by a drop in Bet or wager size equal to or higher than 65% of the previous average Bet or wager size;
    • reserving real money funds in any incomplete game round in order to use bonus funds before real money gameplay is completed;
    • making large Bets or wagers and then substantially reducing the Bets or wagers to meet the wagering Requirement;
    • moving from a low weighted Game to a high weighted Game after a large win for the purpose of meeting the Requirement;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • on baccarat, betting on both banker and player in the same coup;
    • utilising bonus offers as part of a group of customers or syndicate;
    • where an Account or group of Accounts operate systematically in order to gain an advantage to the detriment of another Player or to commit any deceitful act in relation to other Players or Us – for example by employing specific techniques to cheat other Players or playing as a group;
    • wagering on Games with the bonus feature mode with bonus money to build up value, lose the bonus and then immediately cash out the built up value with a secondary deposit;
    • martingale betting strategies;
    • Betting all or a substantial portion of Your real money amount on low odds Bets while placing casino wagers and/or high odds Bets using Your bonus amount); and/or
    • Placing more than 25% of Your initial deposit as one Bet or wager.

   G. Account Operation

   1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
   2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit (not available in the UK) and Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone have a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
   3. For the avoidance of doubt, if your account is regulated by the Gambling Commission, you cannot use credit cards to deposit into your account by any means, including by way of any credit card registered with an e-wallet or online payment service.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
   6. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   7. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
   8. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
   10. It is hereby clarified that sections G.8 and G.9 of this chapter VI do not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK); any such Account will not become Inactive or Dormant.
   11. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
   12. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
   14. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
   15. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
   16. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Withdrawals

   1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time - without restriction, except where necessary to comply with any general regulatory obligations.
   2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
   3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
   4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
   5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
   6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
   7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section H.6 ) may be charged to You upon withdrawal.
   8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Limitations on withdrawals:
    • Visa credit (not available in the UK) and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
    • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
    • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
    • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
    • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), Your payment method used for deposit must be verified before any withdrawal can be processed. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • If deposited or withdrawing via Debit Card please provide back and front of the card that You have used with Us. We need to see the first and last four digits of Your card, Your name and expiry date, You can cover the 8 middle digits and CVV code for security reasons.
    • If deposited or withdrawing via an E-Wallet please provide a screenshot or photo of the e-wallet's profile page showing Your name and email.
    • If deposited via PayViaPhone please provide a photo of Your phone bill showing the mobile number that You have used with Us and Your full name.
    • If deposited via any other method please provide a photo or screenshot of the method showing Your name.
   13. In case where Your payment method is not available for withdrawal, the withdrawal will be made to another payment method available to You. Relevant verification will be requested accordingly to the satisfaction of The Company.
   14. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
   15. We reserve the right to anytime request additional documentation in order to identify and support your source of funds and wealth you use to deposit/bet/play with.
   16. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
   17. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
   18. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days, during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
   19. After 3 business days, the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
   20. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit (not available in the UK) and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect.
   2. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take seven days before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take 24 hours before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each).
   4. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in this chapter). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com
   5. Any exclusion request can be made via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
   6. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You; (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted at a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
   7. If Your account is regulated by the Malta Gaming Authority, then regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, Your self-exclusion will end and You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   8. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then at the end of Your self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
   9. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
   10. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
    1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
    2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
    3. Is gambling interfering with Your daily life?
    4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. After the cool off period ends, You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   12. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

   J. Bonus Policy

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Deposits made with Skrill are excluded from all bonus offers.
   3. We reserve the right to exclude certain games from being able to play with bonus funds – provided that we will notify You in advance of such exclusions.
   4. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
   5. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the bonus funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses will be removed as well.
   14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the bonus funds.
   15. The bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
   16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or tried to abuse a bonus, You shall become ineligible to receive the bonus funds. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any bonus, and/or receiving the bonus,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
   17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds, and Your Account may be closed.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Free money bonus
    • All free money bonuses and the winnings generated from them are part of the bonus funds.
    • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free money bonus to real money is capped at a sum equal to 3 (three) times the initial sum of the bonus. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   20. Free Spins
    • The winnings generated from the free spins are considered as the initial sum of the applicable bonus.
    • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Free Bets
    • The winnings generated from the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your bonus funds.
    • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Powers and Authorities of the Company

   1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
   2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
   3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Reservations concerning Our Responsibility

   1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
   2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
   3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
   4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
   5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
   6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
   7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
   8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and We make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

   M. Intellectual Property

   1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

   N. Customer Support

   1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
   2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
   3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

   O. Complaints and Disputes

   1. If you have any cause to complain about anything then please contact us at complaints@instantgamesupport.com. We will deal with your complaint and all disputes will be dealt with as quickly and reasonably as possible.
   2. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may raise complaints for 6 months from the date of the incident of which You are making complaint.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), We will acknowledge receipt of Your complaint within 24 hours and will ensure that the entire complaints process takes no longer than eight weeks from when the initial complaint is made as required by S.R code provision 6.1.1.2, at which point the Company will contact You detailing the final decision of the complaint, stating that it is the end of the complaints process along with how to escalate Your complaint to an Independent ADR entity if You wish to do so.
   4. If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
    Either by an online adjudication form available at http://www.ibas-uk.com on the Home page - a form can also be requested over the telephone (telephone number 0207 347 5883).
    Or customers can also write to:
    Independent Betting Adjudication Service
    PO Box 62639
    London
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
   2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
   3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
   4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
   5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
   6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
   7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

   Q. Language Discrepancies

   1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

   Version 1.2.9 - 14.07.2020

   Valid until further notice

  Play Now Read More..
 • promotion

  This promotion is subject to terms and conditions

  We’re cranking up the heat and the action at SlotJar.com with our Wednesday Bonus Boost!

  Your exclusive Wednesday Bonus Boost is waiting in your inbox!

  Check your mail now, claim and start playing.

  This BLAZING HOT offer is valid for Wednesday only!

   

   

  Ready to spin? Play Now!

   

  Terms & Conditions:

  1. Only users who have received an email qualify for the promotional offer.
  2. Promotion runs from Wednesday, at 00:00 to Wednesday, at 23:59 GMT/16:59 PST/ 09:59 (the next day) AEST.
  3. Bonus or any winnings from the free spins must be wagered 50 times before a withdrawal may be made. Wagering contributions apply and vary from game to game.
  4. Bonus and winnings will expire 24 hours after being credited from the date and time they are credited to a player's account. Players who have not used their bonus and winnings generated from the bonus or if the Wagering Requirement has not been met within the stipulated time limits, shall not be able to receive the expired bonus and/or winnings generated from the bonus thereafter.
  5. Once the amount you have wagered meets or exceeds the Wagering Requirement, the Promotion will end and your Bonus Funds will automatically transfer to your Real Money Balance (up to the Maximum Conversion Amount of £20) from where you will be able to withdraw them as cash or continue to use them in non-Promotion play.

   

  General Terms & Conditions:

  1. The promotion is not available to customers depositing with Skrill payment method.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Terms and Conditions.
  3. SlotJar.com reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
  4. These terms and conditions may be published in a number of languages for information purposes. In case of deviations, the English version applies.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. General

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-016.
   2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
   3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here.)

   B. Definitions

   1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
    • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
    • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
    • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
    • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
    • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
    • "Complaint" shall mean an expression of dissatisfaction in relation to the Services provided as stated in chapter O below.
    • "Dispute" shall mean a Complaint that has not been resolved by the Company as set out in these Terms and Conditions within the initial 8 week period stated in chapter O below.
    • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
    • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

   C. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

   1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
   2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
   3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

   D. Who is Entitled to Participate

   1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
    • You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
    • You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method);
    • You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
    • You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence here and for the list of sites under the Malta Gaming Authority here; and
    • You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
   3. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfilment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

   E. Account Registration

   1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
   4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
   5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
   6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
   7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. If your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), your account must be ID and age verified before you are allowed to (i) deposit funds, (ii) gamble (with your own funds, bonus funds or by using any free spins and free bets), or (iii) access any free-to-play games. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us to verify your name, address and date of birth:
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first deposit. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or debit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
   10. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card or e-wallet, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
   11. The Company reserves the right to require additional documents such as certified copies of a proof of identity and address, or other documentation evidencing Source of Funds or Source of Wealth, regardless of whether such proof was provided to the Company previously.

   F. Illegal Actions

   1. Without derogating from any other provision of these Terms and Conditions, if the Company determines that You are engaging in or have engaged in Illegal Actions and/or Irregular Playing Patterns, or have attempted to do so, then the Company shall be entitled to close Your Account, withhold, seize and confiscate all funds in Your Account (including, but not limited to, any deposits and winnings in Your Account). In addition, the Company may exercise these rights in respect of any other Accounts of Yours on the Company network. The Company shall also be entitled to inform and provide information documentation about You and Your activities to the applicable authorities and regulators, financial institutions, banks, credit card companies and
   2. "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities - including, but not limited to:
    • collusion between Players;
    • the use of devices and software such as robots and/or artificial intelligence;
    • sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players;
    • transfer of funds amongst Players' Accounts;
    • match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant Events, as well as breaking into the Site or attempting to do the same;
    • intentionally disconnecting from a game while playing on the Site;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • where the source of funds used by You is illegal and/or where You may have engaged or may be engaging in any activity relating to money laundering, including use of the proceeds of crime;
    • abuse in order to gain advantage to the detriment of other Player(s) and/or Us;
    • failure to provide the Company with all verification documents requested;
    • Provision of inaccurate and/or invalid documents;
    • where the Company has reasonable suspicion that You have been taking unfair advantage of the Company's bonuses in order to minimize loses, or have executed any other act in bad faith in relation to a bonus promotion offered on any of the Sites owned and/or operated by the Company; or
    • Deceitfully taking advantage of our bonuses which includes, but is not limited to,: (i) opening multiple indistinguishable Accounts to obtain a bonus several times on any Site, only depositing during promotional activity or opening multiple accounts across the network, (ii) playing repeatedly only with free games, or (iii) in case of repeated patterns of deposit/cashout/redeposit purely intended to gain the deposit related bonus.
   3. "Irregular Playing Patterns" shall include, but are not limited to the following activities:
    • equal, zero or low margin bets or hedge betting,
    • placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, single Bet or round;
    • building a balance and significantly changing play patterns; for example, Bet or wager size, Game types and Bet or wager structures etc. in order to meet the wagering Requirement;
    • placing large Bets or wagers which result in a substantial gain followed by a drop in Bet or wager size equal to or higher than 65% of the previous average Bet or wager size;
    • reserving real money funds in any incomplete game round in order to use bonus funds before real money gameplay is completed;
    • making large Bets or wagers and then substantially reducing the Bets or wagers to meet the wagering Requirement;
    • moving from a low weighted Game to a high weighted Game after a large win for the purpose of meeting the Requirement;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • on baccarat, betting on both banker and player in the same coup;
    • utilising bonus offers as part of a group of customers or syndicate;
    • where an Account or group of Accounts operate systematically in order to gain an advantage to the detriment of another Player or to commit any deceitful act in relation to other Players or Us – for example by employing specific techniques to cheat other Players or playing as a group;
    • wagering on Games with the bonus feature mode with bonus money to build up value, lose the bonus and then immediately cash out the built up value with a secondary deposit;
    • martingale betting strategies;
    • Betting all or a substantial portion of Your real money amount on low odds Bets while placing casino wagers and/or high odds Bets using Your bonus amount); and/or
    • Placing more than 25% of Your initial deposit as one Bet or wager.

   G. Account Operation

   1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
   2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit (not available in the UK) and Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone have a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
   3. For the avoidance of doubt, if your account is regulated by the Gambling Commission, you cannot use credit cards to deposit into your account by any means, including by way of any credit card registered with an e-wallet or online payment service.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
   6. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   7. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
   8. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
   10. It is hereby clarified that sections G.8 and G.9 of this chapter VI do not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK); any such Account will not become Inactive or Dormant.
   11. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
   12. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
   14. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
   15. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
   16. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Withdrawals

   1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time - without restriction, except where necessary to comply with any general regulatory obligations.
   2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
   3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
   4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
   5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
   6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
   7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section H.6 ) may be charged to You upon withdrawal.
   8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Limitations on withdrawals:
    • Visa credit (not available in the UK) and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
    • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
    • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
    • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
    • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), Your payment method used for deposit must be verified before any withdrawal can be processed. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • If deposited or withdrawing via Debit Card please provide back and front of the card that You have used with Us. We need to see the first and last four digits of Your card, Your name and expiry date, You can cover the 8 middle digits and CVV code for security reasons.
    • If deposited or withdrawing via an E-Wallet please provide a screenshot or photo of the e-wallet's profile page showing Your name and email.
    • If deposited via PayViaPhone please provide a photo of Your phone bill showing the mobile number that You have used with Us and Your full name.
    • If deposited via any other method please provide a photo or screenshot of the method showing Your name.
   13. In case where Your payment method is not available for withdrawal, the withdrawal will be made to another payment method available to You. Relevant verification will be requested accordingly to the satisfaction of The Company.
   14. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
   15. We reserve the right to anytime request additional documentation in order to identify and support your source of funds and wealth you use to deposit/bet/play with.
   16. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
   17. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
   18. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days, during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
   19. After 3 business days, the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
   20. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit (not available in the UK) and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect.
   2. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take seven days before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take 24 hours before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each).
   4. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in this chapter). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com
   5. Any exclusion request can be made via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
   6. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You; (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted at a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
   7. If Your account is regulated by the Malta Gaming Authority, then regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, Your self-exclusion will end and You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   8. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then at the end of Your self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
   9. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
   10. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
    1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
    2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
    3. Is gambling interfering with Your daily life?
    4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. After the cool off period ends, You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   12. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

   J. Bonus Policy

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Deposits made with Skrill are excluded from all bonus offers.
   3. We reserve the right to exclude certain games from being able to play with bonus funds – provided that we will notify You in advance of such exclusions.
   4. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
   5. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the bonus funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses will be removed as well.
   14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the bonus funds.
   15. The bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
   16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or tried to abuse a bonus, You shall become ineligible to receive the bonus funds. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any bonus, and/or receiving the bonus,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
   17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds, and Your Account may be closed.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Free money bonus
    • All free money bonuses and the winnings generated from them are part of the bonus funds.
    • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free money bonus to real money is capped at a sum equal to 3 (three) times the initial sum of the bonus. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   20. Free Spins
    • The winnings generated from the free spins are considered as the initial sum of the applicable bonus.
    • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Free Bets
    • The winnings generated from the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your bonus funds.
    • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Powers and Authorities of the Company

   1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
   2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
   3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Reservations concerning Our Responsibility

   1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
   2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
   3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
   4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
   5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
   6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
   7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
   8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and We make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

   M. Intellectual Property

   1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

   N. Customer Support

   1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
   2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
   3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

   O. Complaints and Disputes

   1. If you have any cause to complain about anything then please contact us at complaints@instantgamesupport.com. We will deal with your complaint and all disputes will be dealt with as quickly and reasonably as possible.
   2. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may raise complaints for 6 months from the date of the incident of which You are making complaint.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), We will acknowledge receipt of Your complaint within 24 hours and will ensure that the entire complaints process takes no longer than eight weeks from when the initial complaint is made as required by S.R code provision 6.1.1.2, at which point the Company will contact You detailing the final decision of the complaint, stating that it is the end of the complaints process along with how to escalate Your complaint to an Independent ADR entity if You wish to do so.
   4. If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
    Either by an online adjudication form available at http://www.ibas-uk.com on the Home page - a form can also be requested over the telephone (telephone number 0207 347 5883).
    Or customers can also write to:
    Independent Betting Adjudication Service
    PO Box 62639
    London
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
   2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
   3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
   4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
   5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
   6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
   7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

   Q. Language Discrepancies

   1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

   Version 1.2.9 - 14.07.2020

   Valid until further notice

  Play Now Read More..
 • promotion

  This promotion is subject to terms and conditions

  Every weekend at SlotJar.com is a CASHBACK WEEKEND, where you can get up to 15% of your deposit losses back in real money.

  How Cashback Weekend Works:

  1. Make a minimum total deposit of £25 or more with the relevant deposit code
   • Use code: MARKER for Roulette Games.
   • Use code: DEALER for All other non-Blackjack Casino and Live Games.
  2. Play the relevant table games including Live Dealer tables depending on the code used.
  3. If you aren’t showered with wins, you will get back a percentage of your deposit losses depending on the amount you wagered up to a maximum of £500.

  That’s it!

  Three easy steps to put REAL MONEY back in your pocket, plus your Cashback has no wagering requirements, so it’s yours to do as you please! The cashback amount will be credited to your account by the following Monday.

   

   

   

  Terms & Conditions:

  1. The promotional period runs every weekend from Friday 00:01 GMT until Sunday 23:59 GMT.
  2. Players must make a minimum total deposit of £25 using code: MARKER for Roulette Games and code: DEALER for All other non-Blackjack Casino and Live Games in order to opt into the cashback promotion during the promotion period.
  3. Only Casino and Live Games will be eligible for the Cashback Weekend promotion.
  4. Only one deposit code can be claimed per player each week.
  5. All cashbacks will be awarded as a zero (0) wagering bonus.
  6. Players need to be eligible to receive bonuses.
  7. Players will receive 5% - 15% Cashback on deposit losses during the promotional period as follows:
   • Roulette - Players wagering up to £499 will receive 10% cashback on their deposit losses. Players wagering £500 or more will receive 15% cashback on their deposit losses.
   • All other non-Blackjack Casino and Live Games - Players wagering up to £999 will receive 5% cashback on their deposit losses. Players wagering £1,000 or more will receive 15% cashback on their deposit losses.
  8. All bonus payments awarded will be rounded down to the nearest 2 units (2 decimals).
  9. The minimum payment amount you will be able to receive will be £5
  10. The maximum payment amount that you will be able to receive will be £500.
  11. Players must deposit and complete real money wagers in order to qualify for this promotion.
  12. Players will be notified of the exact "bonus/cashback" offer/amount they received via personalized notifications.
  13. The cashback payments will be awarded by the following Tuesday to the player’s Real Money Balance from where it can be withdrawn as cash or used for non-Promotion play.

   

  General Terms & Conditions:

  1. The promotion is not available to customers depositing with Skrill payment method.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Terms and Conditions.
  3. SlotJar.com reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
  4. These terms and conditions may be published in a number of languages for information purposes. In case of deviations, the English version applies.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. General

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-016.
   2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
   3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here.)

   B. Definitions

   1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
    • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
    • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
    • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
    • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
    • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
    • "Complaint" shall mean an expression of dissatisfaction in relation to the Services provided as stated in chapter O below.
    • "Dispute" shall mean a Complaint that has not been resolved by the Company as set out in these Terms and Conditions within the initial 8 week period stated in chapter O below.
    • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
    • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

   C. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

   1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
   2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
   3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

   D. Who is Entitled to Participate

   1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
    • You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
    • You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method);
    • You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
    • You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence here and for the list of sites under the Malta Gaming Authority here; and
    • You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
   3. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfilment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

   E. Account Registration

   1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
   4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
   5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
   6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
   7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. If your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), your account must be ID and age verified before you are allowed to (i) deposit funds, (ii) gamble (with your own funds, bonus funds or by using any free spins and free bets), or (iii) access any free-to-play games. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us to verify your name, address and date of birth:
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first deposit. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or debit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
   10. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card or e-wallet, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
   11. The Company reserves the right to require additional documents such as certified copies of a proof of identity and address, or other documentation evidencing Source of Funds or Source of Wealth, regardless of whether such proof was provided to the Company previously.

   F. Illegal Actions

   1. Without derogating from any other provision of these Terms and Conditions, if the Company determines that You are engaging in or have engaged in Illegal Actions and/or Irregular Playing Patterns, or have attempted to do so, then the Company shall be entitled to close Your Account, withhold, seize and confiscate all funds in Your Account (including, but not limited to, any deposits and winnings in Your Account). In addition, the Company may exercise these rights in respect of any other Accounts of Yours on the Company network. The Company shall also be entitled to inform and provide information documentation about You and Your activities to the applicable authorities and regulators, financial institutions, banks, credit card companies and
   2. "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities - including, but not limited to:
    • collusion between Players;
    • the use of devices and software such as robots and/or artificial intelligence;
    • sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players;
    • transfer of funds amongst Players' Accounts;
    • match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant Events, as well as breaking into the Site or attempting to do the same;
    • intentionally disconnecting from a game while playing on the Site;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • where the source of funds used by You is illegal and/or where You may have engaged or may be engaging in any activity relating to money laundering, including use of the proceeds of crime;
    • abuse in order to gain advantage to the detriment of other Player(s) and/or Us;
    • failure to provide the Company with all verification documents requested;
    • Provision of inaccurate and/or invalid documents;
    • where the Company has reasonable suspicion that You have been taking unfair advantage of the Company's bonuses in order to minimize loses, or have executed any other act in bad faith in relation to a bonus promotion offered on any of the Sites owned and/or operated by the Company; or
    • Deceitfully taking advantage of our bonuses which includes, but is not limited to,: (i) opening multiple indistinguishable Accounts to obtain a bonus several times on any Site, only depositing during promotional activity or opening multiple accounts across the network, (ii) playing repeatedly only with free games, or (iii) in case of repeated patterns of deposit/cashout/redeposit purely intended to gain the deposit related bonus.
   3. "Irregular Playing Patterns" shall include, but are not limited to the following activities:
    • equal, zero or low margin bets or hedge betting,
    • placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, single Bet or round;
    • building a balance and significantly changing play patterns; for example, Bet or wager size, Game types and Bet or wager structures etc. in order to meet the wagering Requirement;
    • placing large Bets or wagers which result in a substantial gain followed by a drop in Bet or wager size equal to or higher than 65% of the previous average Bet or wager size;
    • reserving real money funds in any incomplete game round in order to use bonus funds before real money gameplay is completed;
    • making large Bets or wagers and then substantially reducing the Bets or wagers to meet the wagering Requirement;
    • moving from a low weighted Game to a high weighted Game after a large win for the purpose of meeting the Requirement;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • on baccarat, betting on both banker and player in the same coup;
    • utilising bonus offers as part of a group of customers or syndicate;
    • where an Account or group of Accounts operate systematically in order to gain an advantage to the detriment of another Player or to commit any deceitful act in relation to other Players or Us – for example by employing specific techniques to cheat other Players or playing as a group;
    • wagering on Games with the bonus feature mode with bonus money to build up value, lose the bonus and then immediately cash out the built up value with a secondary deposit;
    • martingale betting strategies;
    • Betting all or a substantial portion of Your real money amount on low odds Bets while placing casino wagers and/or high odds Bets using Your bonus amount); and/or
    • Placing more than 25% of Your initial deposit as one Bet or wager.

   G. Account Operation

   1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
   2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit (not available in the UK) and Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone have a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
   3. For the avoidance of doubt, if your account is regulated by the Gambling Commission, you cannot use credit cards to deposit into your account by any means, including by way of any credit card registered with an e-wallet or online payment service.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
   6. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   7. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
   8. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
   10. It is hereby clarified that sections G.8 and G.9 of this chapter VI do not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK); any such Account will not become Inactive or Dormant.
   11. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
   12. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
   14. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
   15. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
   16. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Withdrawals

   1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time - without restriction, except where necessary to comply with any general regulatory obligations.
   2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
   3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
   4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
   5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
   6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
   7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section H.6 ) may be charged to You upon withdrawal.
   8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Limitations on withdrawals:
    • Visa credit (not available in the UK) and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
    • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
    • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
    • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
    • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), Your payment method used for deposit must be verified before any withdrawal can be processed. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • If deposited or withdrawing via Debit Card please provide back and front of the card that You have used with Us. We need to see the first and last four digits of Your card, Your name and expiry date, You can cover the 8 middle digits and CVV code for security reasons.
    • If deposited or withdrawing via an E-Wallet please provide a screenshot or photo of the e-wallet's profile page showing Your name and email.
    • If deposited via PayViaPhone please provide a photo of Your phone bill showing the mobile number that You have used with Us and Your full name.
    • If deposited via any other method please provide a photo or screenshot of the method showing Your name.
   13. In case where Your payment method is not available for withdrawal, the withdrawal will be made to another payment method available to You. Relevant verification will be requested accordingly to the satisfaction of The Company.
   14. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
   15. We reserve the right to anytime request additional documentation in order to identify and support your source of funds and wealth you use to deposit/bet/play with.
   16. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
   17. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
   18. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days, during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
   19. After 3 business days, the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
   20. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit (not available in the UK) and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect.
   2. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take seven days before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take 24 hours before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each).
   4. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in this chapter). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com
   5. Any exclusion request can be made via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
   6. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You; (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted at a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
   7. If Your account is regulated by the Malta Gaming Authority, then regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, Your self-exclusion will end and You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   8. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then at the end of Your self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
   9. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
   10. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
    1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
    2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
    3. Is gambling interfering with Your daily life?
    4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. After the cool off period ends, You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   12. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

   J. Bonus Policy

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Deposits made with Skrill are excluded from all bonus offers.
   3. We reserve the right to exclude certain games from being able to play with bonus funds – provided that we will notify You in advance of such exclusions.
   4. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
   5. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the bonus funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses will be removed as well.
   14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the bonus funds.
   15. The bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
   16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or tried to abuse a bonus, You shall become ineligible to receive the bonus funds. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any bonus, and/or receiving the bonus,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
   17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds, and Your Account may be closed.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Free money bonus
    • All free money bonuses and the winnings generated from them are part of the bonus funds.
    • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free money bonus to real money is capped at a sum equal to 3 (three) times the initial sum of the bonus. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   20. Free Spins
    • The winnings generated from the free spins are considered as the initial sum of the applicable bonus.
    • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Free Bets
    • The winnings generated from the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your bonus funds.
    • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Powers and Authorities of the Company

   1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
   2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
   3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Reservations concerning Our Responsibility

   1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
   2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
   3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
   4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
   5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
   6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
   7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
   8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and We make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

   M. Intellectual Property

   1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

   N. Customer Support

   1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
   2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
   3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

   O. Complaints and Disputes

   1. If you have any cause to complain about anything then please contact us at complaints@instantgamesupport.com. We will deal with your complaint and all disputes will be dealt with as quickly and reasonably as possible.
   2. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may raise complaints for 6 months from the date of the incident of which You are making complaint.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), We will acknowledge receipt of Your complaint within 24 hours and will ensure that the entire complaints process takes no longer than eight weeks from when the initial complaint is made as required by S.R code provision 6.1.1.2, at which point the Company will contact You detailing the final decision of the complaint, stating that it is the end of the complaints process along with how to escalate Your complaint to an Independent ADR entity if You wish to do so.
   4. If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
    Either by an online adjudication form available at http://www.ibas-uk.com on the Home page - a form can also be requested over the telephone (telephone number 0207 347 5883).
    Or customers can also write to:
    Independent Betting Adjudication Service
    PO Box 62639
    London
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
   2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
   3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
   4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
   5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
   6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
   7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

   Q. Language Discrepancies

   1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

   Version 1.2.9 - 14.07.2020

   Valid until further notice

  Play Now Read More..
 • promotion

  This promotion is subject to terms and conditions

  There is nothing better than having a relaxing weekend.

  So, take a seat in your favourite chair, pour yourself a beverage and come and play at SlotJar.com all weekend long.

  Check your mail for your exclusive Rest & Relaxation Bonus, plus you can claim it 3 times!

  You deserve some timeout!

   

  Terms & Conditions:

  1. Players will be notified of the exact bonus offer they received via personalized notifications.
  2. Each bonus can be claimed a maximum of 3 times during the promotional period.
  3. Bonus must be wagered 50 times before a withdrawal may be made. Wagering contributions apply and vary from game to game.
  4. Bonus and winnings will expire 2 days after being credited from the date and time it is credited to a player's account. Players who have not used their bonus and winnings generated from the bonus or if the Wagering Requirement has not been met within the stipulated time limits, shall not be able to receive the expired bonus and/or winnings generated from the bonus thereafter.
  5. Once the amount you have wagered meets or exceeds the Wagering Requirement, the Promotion will end and your Bonus Funds will automatically transfer to your Real Money Balance (up to the Maximum Conversion Amount of 3 time the original bonus amount credited to your account) from where you will be able to withdraw them as cash or continue to use them in non-Promotion play.

   

  General Terms & Conditions:

  1. The promotion is not available to customers depositing with Skrill payment method.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Terms and Conditions.
  3. SlotJar.com reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
  4. These terms and conditions may be published in a number of languages for information purposes. In case of deviations, the English version applies.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. General

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-016.
   2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
   3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here.)

   B. Definitions

   1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
    • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
    • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
    • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
    • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
    • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
    • "Complaint" shall mean an expression of dissatisfaction in relation to the Services provided as stated in chapter O below.
    • "Dispute" shall mean a Complaint that has not been resolved by the Company as set out in these Terms and Conditions within the initial 8 week period stated in chapter O below.
    • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
    • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

   C. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

   1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
   2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
   3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

   D. Who is Entitled to Participate

   1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
    • You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
    • You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method);
    • You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
    • You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence here and for the list of sites under the Malta Gaming Authority here; and
    • You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
   3. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfilment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

   E. Account Registration

   1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
   4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
   5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
   6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
   7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. If your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), your account must be ID and age verified before you are allowed to (i) deposit funds, (ii) gamble (with your own funds, bonus funds or by using any free spins and free bets), or (iii) access any free-to-play games. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us to verify your name, address and date of birth:
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first deposit. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or debit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
   10. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card or e-wallet, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
   11. The Company reserves the right to require additional documents such as certified copies of a proof of identity and address, or other documentation evidencing Source of Funds or Source of Wealth, regardless of whether such proof was provided to the Company previously.

   F. Illegal Actions

   1. Without derogating from any other provision of these Terms and Conditions, if the Company determines that You are engaging in or have engaged in Illegal Actions and/or Irregular Playing Patterns, or have attempted to do so, then the Company shall be entitled to close Your Account, withhold, seize and confiscate all funds in Your Account (including, but not limited to, any deposits and winnings in Your Account). In addition, the Company may exercise these rights in respect of any other Accounts of Yours on the Company network. The Company shall also be entitled to inform and provide information documentation about You and Your activities to the applicable authorities and regulators, financial institutions, banks, credit card companies and
   2. "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities - including, but not limited to:
    • collusion between Players;
    • the use of devices and software such as robots and/or artificial intelligence;
    • sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players;
    • transfer of funds amongst Players' Accounts;
    • match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant Events, as well as breaking into the Site or attempting to do the same;
    • intentionally disconnecting from a game while playing on the Site;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • where the source of funds used by You is illegal and/or where You may have engaged or may be engaging in any activity relating to money laundering, including use of the proceeds of crime;
    • abuse in order to gain advantage to the detriment of other Player(s) and/or Us;
    • failure to provide the Company with all verification documents requested;
    • Provision of inaccurate and/or invalid documents;
    • where the Company has reasonable suspicion that You have been taking unfair advantage of the Company's bonuses in order to minimize loses, or have executed any other act in bad faith in relation to a bonus promotion offered on any of the Sites owned and/or operated by the Company; or
    • Deceitfully taking advantage of our bonuses which includes, but is not limited to,: (i) opening multiple indistinguishable Accounts to obtain a bonus several times on any Site, only depositing during promotional activity or opening multiple accounts across the network, (ii) playing repeatedly only with free games, or (iii) in case of repeated patterns of deposit/cashout/redeposit purely intended to gain the deposit related bonus.
   3. "Irregular Playing Patterns" shall include, but are not limited to the following activities:
    • equal, zero or low margin bets or hedge betting,
    • placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, single Bet or round;
    • building a balance and significantly changing play patterns; for example, Bet or wager size, Game types and Bet or wager structures etc. in order to meet the wagering Requirement;
    • placing large Bets or wagers which result in a substantial gain followed by a drop in Bet or wager size equal to or higher than 65% of the previous average Bet or wager size;
    • reserving real money funds in any incomplete game round in order to use bonus funds before real money gameplay is completed;
    • making large Bets or wagers and then substantially reducing the Bets or wagers to meet the wagering Requirement;
    • moving from a low weighted Game to a high weighted Game after a large win for the purpose of meeting the Requirement;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • on baccarat, betting on both banker and player in the same coup;
    • utilising bonus offers as part of a group of customers or syndicate;
    • where an Account or group of Accounts operate systematically in order to gain an advantage to the detriment of another Player or to commit any deceitful act in relation to other Players or Us – for example by employing specific techniques to cheat other Players or playing as a group;
    • wagering on Games with the bonus feature mode with bonus money to build up value, lose the bonus and then immediately cash out the built up value with a secondary deposit;
    • martingale betting strategies;
    • Betting all or a substantial portion of Your real money amount on low odds Bets while placing casino wagers and/or high odds Bets using Your bonus amount); and/or
    • Placing more than 25% of Your initial deposit as one Bet or wager.

   G. Account Operation

   1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
   2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit (not available in the UK) and Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone have a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
   3. For the avoidance of doubt, if your account is regulated by the Gambling Commission, you cannot use credit cards to deposit into your account by any means, including by way of any credit card registered with an e-wallet or online payment service.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
   6. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   7. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
   8. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
   10. It is hereby clarified that sections G.8 and G.9 of this chapter VI do not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK); any such Account will not become Inactive or Dormant.
   11. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
   12. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
   14. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
   15. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
   16. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Withdrawals

   1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time - without restriction, except where necessary to comply with any general regulatory obligations.
   2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
   3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
   4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
   5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
   6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
   7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section H.6 ) may be charged to You upon withdrawal.
   8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Limitations on withdrawals:
    • Visa credit (not available in the UK) and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
    • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
    • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
    • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
    • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), Your payment method used for deposit must be verified before any withdrawal can be processed. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • If deposited or withdrawing via Debit Card please provide back and front of the card that You have used with Us. We need to see the first and last four digits of Your card, Your name and expiry date, You can cover the 8 middle digits and CVV code for security reasons.
    • If deposited or withdrawing via an E-Wallet please provide a screenshot or photo of the e-wallet's profile page showing Your name and email.
    • If deposited via PayViaPhone please provide a photo of Your phone bill showing the mobile number that You have used with Us and Your full name.
    • If deposited via any other method please provide a photo or screenshot of the method showing Your name.
   13. In case where Your payment method is not available for withdrawal, the withdrawal will be made to another payment method available to You. Relevant verification will be requested accordingly to the satisfaction of The Company.
   14. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
   15. We reserve the right to anytime request additional documentation in order to identify and support your source of funds and wealth you use to deposit/bet/play with.
   16. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
   17. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
   18. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days, during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
   19. After 3 business days, the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
   20. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit (not available in the UK) and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect.
   2. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take seven days before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take 24 hours before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each).
   4. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in this chapter). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com
   5. Any exclusion request can be made via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
   6. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You; (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted at a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
   7. If Your account is regulated by the Malta Gaming Authority, then regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, Your self-exclusion will end and You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   8. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then at the end of Your self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
   9. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
   10. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
    1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
    2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
    3. Is gambling interfering with Your daily life?
    4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. After the cool off period ends, You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   12. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

   J. Bonus Policy

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Deposits made with Skrill are excluded from all bonus offers.
   3. We reserve the right to exclude certain games from being able to play with bonus funds – provided that we will notify You in advance of such exclusions.
   4. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
   5. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the bonus funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses will be removed as well.
   14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the bonus funds.
   15. The bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
   16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or tried to abuse a bonus, You shall become ineligible to receive the bonus funds. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any bonus, and/or receiving the bonus,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
   17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds, and Your Account may be closed.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Free money bonus
    • All free money bonuses and the winnings generated from them are part of the bonus funds.
    • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free money bonus to real money is capped at a sum equal to 3 (three) times the initial sum of the bonus. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   20. Free Spins
    • The winnings generated from the free spins are considered as the initial sum of the applicable bonus.
    • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Free Bets
    • The winnings generated from the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your bonus funds.
    • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Powers and Authorities of the Company

   1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
   2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
   3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Reservations concerning Our Responsibility

   1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
   2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
   3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
   4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
   5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
   6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
   7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
   8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and We make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

   M. Intellectual Property

   1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

   N. Customer Support

   1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
   2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
   3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

   O. Complaints and Disputes

   1. If you have any cause to complain about anything then please contact us at complaints@instantgamesupport.com. We will deal with your complaint and all disputes will be dealt with as quickly and reasonably as possible.
   2. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may raise complaints for 6 months from the date of the incident of which You are making complaint.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), We will acknowledge receipt of Your complaint within 24 hours and will ensure that the entire complaints process takes no longer than eight weeks from when the initial complaint is made as required by S.R code provision 6.1.1.2, at which point the Company will contact You detailing the final decision of the complaint, stating that it is the end of the complaints process along with how to escalate Your complaint to an Independent ADR entity if You wish to do so.
   4. If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
    Either by an online adjudication form available at http://www.ibas-uk.com on the Home page - a form can also be requested over the telephone (telephone number 0207 347 5883).
    Or customers can also write to:
    Independent Betting Adjudication Service
    PO Box 62639
    London
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
   2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
   3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
   4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
   5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
   6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
   7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

   Q. Language Discrepancies

   1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

   Version 1.2.9 - 14.07.2020

   Valid until further notice

  Play Now Read More..
 • promotion

  This promotion is subject to terms and conditions

  At SlotJar.com we want your weekends to be filled with fun, laughter and big WINS, so we’re changing Sunday into Funday!

  Join us every Funday for some great gaming action and we’ll throw in a 20% BONUS up to £500 when you deposit with code: SUN

  The FUN doesn’t stop there, you can claim this offer 2X, but only on a Sunday.

   

   

  Transform your Sunday into a Funday!

   

  Terms & Conditions:

  1. The offer is valid every Sunday from 00:00 GMT until 23:59 GMT/16:59 PST/ 09:59 (Monday) AEST.
  2. Bonus must be wagered 50 times before a withdrawal may be made. Wagering contributions apply and vary from game to game.
  3. Players must make a minimum deposit of £10 to get a 20% up to £500 by using deposit code: SUN.
  4. Once the amount you have wagered meets or exceeds the Wagering Requirement, the Promotion will end and your Bonus Funds will automatically transfer to your Real Money Balance (up to the Maximum Conversion Amount of 1 time the original bonus amount credited to your account) from where you will be able to withdraw them as cash or continue to use them in non-Promotion play.
  5. Any Bonus and winnings will expire 2 days after being credited from the date and time it is credited to a player's account. Players who have not used their bonus and winnings generated from the bonus or if the Wagering Requirement has not been met within the stipulated time limits, shall not be able to receive the expired bonus and/or winnings generated from the bonus thereafter.

   

  General Terms & Conditions:

  1. The promotion is not available to customers depositing with Skrill payment method.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Terms and Conditions.
  3. SlotJar.com reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
  4. These terms and conditions may be published in a number of languages for information purposes. In case of deviations, the English version applies.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. General

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-016.
   2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
   3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here.)

   B. Definitions

   1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
    • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
    • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
    • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
    • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
    • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
    • "Complaint" shall mean an expression of dissatisfaction in relation to the Services provided as stated in chapter O below.
    • "Dispute" shall mean a Complaint that has not been resolved by the Company as set out in these Terms and Conditions within the initial 8 week period stated in chapter O below.
    • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
    • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

   C. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

   1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
   2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
   3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

   D. Who is Entitled to Participate

   1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
    • You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
    • You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method);
    • You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
    • You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence here and for the list of sites under the Malta Gaming Authority here; and
    • You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
   3. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfilment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

   E. Account Registration

   1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
   4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
   5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
   6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
   7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. If your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), your account must be ID and age verified before you are allowed to (i) deposit funds, (ii) gamble (with your own funds, bonus funds or by using any free spins and free bets), or (iii) access any free-to-play games. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us to verify your name, address and date of birth:
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first deposit. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or debit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
   10. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card or e-wallet, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
   11. The Company reserves the right to require additional documents such as certified copies of a proof of identity and address, or other documentation evidencing Source of Funds or Source of Wealth, regardless of whether such proof was provided to the Company previously.

   F. Illegal Actions

   1. Without derogating from any other provision of these Terms and Conditions, if the Company determines that You are engaging in or have engaged in Illegal Actions and/or Irregular Playing Patterns, or have attempted to do so, then the Company shall be entitled to close Your Account, withhold, seize and confiscate all funds in Your Account (including, but not limited to, any deposits and winnings in Your Account). In addition, the Company may exercise these rights in respect of any other Accounts of Yours on the Company network. The Company shall also be entitled to inform and provide information documentation about You and Your activities to the applicable authorities and regulators, financial institutions, banks, credit card companies and
   2. "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities - including, but not limited to:
    • collusion between Players;
    • the use of devices and software such as robots and/or artificial intelligence;
    • sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players;
    • transfer of funds amongst Players' Accounts;
    • match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant Events, as well as breaking into the Site or attempting to do the same;
    • intentionally disconnecting from a game while playing on the Site;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • where the source of funds used by You is illegal and/or where You may have engaged or may be engaging in any activity relating to money laundering, including use of the proceeds of crime;
    • abuse in order to gain advantage to the detriment of other Player(s) and/or Us;
    • failure to provide the Company with all verification documents requested;
    • Provision of inaccurate and/or invalid documents;
    • where the Company has reasonable suspicion that You have been taking unfair advantage of the Company's bonuses in order to minimize loses, or have executed any other act in bad faith in relation to a bonus promotion offered on any of the Sites owned and/or operated by the Company; or
    • Deceitfully taking advantage of our bonuses which includes, but is not limited to,: (i) opening multiple indistinguishable Accounts to obtain a bonus several times on any Site, only depositing during promotional activity or opening multiple accounts across the network, (ii) playing repeatedly only with free games, or (iii) in case of repeated patterns of deposit/cashout/redeposit purely intended to gain the deposit related bonus.
   3. "Irregular Playing Patterns" shall include, but are not limited to the following activities:
    • equal, zero or low margin bets or hedge betting,
    • placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, single Bet or round;
    • building a balance and significantly changing play patterns; for example, Bet or wager size, Game types and Bet or wager structures etc. in order to meet the wagering Requirement;
    • placing large Bets or wagers which result in a substantial gain followed by a drop in Bet or wager size equal to or higher than 65% of the previous average Bet or wager size;
    • reserving real money funds in any incomplete game round in order to use bonus funds before real money gameplay is completed;
    • making large Bets or wagers and then substantially reducing the Bets or wagers to meet the wagering Requirement;
    • moving from a low weighted Game to a high weighted Game after a large win for the purpose of meeting the Requirement;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • on baccarat, betting on both banker and player in the same coup;
    • utilising bonus offers as part of a group of customers or syndicate;
    • where an Account or group of Accounts operate systematically in order to gain an advantage to the detriment of another Player or to commit any deceitful act in relation to other Players or Us – for example by employing specific techniques to cheat other Players or playing as a group;
    • wagering on Games with the bonus feature mode with bonus money to build up value, lose the bonus and then immediately cash out the built up value with a secondary deposit;
    • martingale betting strategies;
    • Betting all or a substantial portion of Your real money amount on low odds Bets while placing casino wagers and/or high odds Bets using Your bonus amount); and/or
    • Placing more than 25% of Your initial deposit as one Bet or wager.

   G. Account Operation

   1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
   2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit (not available in the UK) and Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone have a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
   3. For the avoidance of doubt, if your account is regulated by the Gambling Commission, you cannot use credit cards to deposit into your account by any means, including by way of any credit card registered with an e-wallet or online payment service.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
   6. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   7. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
   8. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
   10. It is hereby clarified that sections G.8 and G.9 of this chapter VI do not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK); any such Account will not become Inactive or Dormant.
   11. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
   12. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
   14. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
   15. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
   16. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Withdrawals

   1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time - without restriction, except where necessary to comply with any general regulatory obligations.
   2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
   3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
   4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
   5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
   6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
   7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section H.6 ) may be charged to You upon withdrawal.
   8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Limitations on withdrawals:
    • Visa credit (not available in the UK) and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
    • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
    • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
    • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
    • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), Your payment method used for deposit must be verified before any withdrawal can be processed. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • If deposited or withdrawing via Debit Card please provide back and front of the card that You have used with Us. We need to see the first and last four digits of Your card, Your name and expiry date, You can cover the 8 middle digits and CVV code for security reasons.
    • If deposited or withdrawing via an E-Wallet please provide a screenshot or photo of the e-wallet's profile page showing Your name and email.
    • If deposited via PayViaPhone please provide a photo of Your phone bill showing the mobile number that You have used with Us and Your full name.
    • If deposited via any other method please provide a photo or screenshot of the method showing Your name.
   13. In case where Your payment method is not available for withdrawal, the withdrawal will be made to another payment method available to You. Relevant verification will be requested accordingly to the satisfaction of The Company.
   14. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
   15. We reserve the right to anytime request additional documentation in order to identify and support your source of funds and wealth you use to deposit/bet/play with.
   16. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
   17. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
   18. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days, during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
   19. After 3 business days, the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
   20. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit (not available in the UK) and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect.
   2. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take seven days before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take 24 hours before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each).
   4. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in this chapter). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com
   5. Any exclusion request can be made via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
   6. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You; (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted at a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
   7. If Your account is regulated by the Malta Gaming Authority, then regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, Your self-exclusion will end and You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   8. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then at the end of Your self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
   9. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
   10. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
    1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
    2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
    3. Is gambling interfering with Your daily life?
    4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. After the cool off period ends, You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   12. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

   J. Bonus Policy

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Deposits made with Skrill are excluded from all bonus offers.
   3. We reserve the right to exclude certain games from being able to play with bonus funds – provided that we will notify You in advance of such exclusions.
   4. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
   5. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the bonus funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses will be removed as well.
   14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the bonus funds.
   15. The bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
   16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or tried to abuse a bonus, You shall become ineligible to receive the bonus funds. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any bonus, and/or receiving the bonus,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
   17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds, and Your Account may be closed.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Free money bonus
    • All free money bonuses and the winnings generated from them are part of the bonus funds.
    • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free money bonus to real money is capped at a sum equal to 3 (three) times the initial sum of the bonus. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   20. Free Spins
    • The winnings generated from the free spins are considered as the initial sum of the applicable bonus.
    • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Free Bets
    • The winnings generated from the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your bonus funds.
    • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Powers and Authorities of the Company

   1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
   2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
   3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Reservations concerning Our Responsibility

   1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
   2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
   3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
   4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
   5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
   6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
   7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
   8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and We make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

   M. Intellectual Property

   1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

   N. Customer Support

   1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
   2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
   3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

   O. Complaints and Disputes

   1. If you have any cause to complain about anything then please contact us at complaints@instantgamesupport.com. We will deal with your complaint and all disputes will be dealt with as quickly and reasonably as possible.
   2. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may raise complaints for 6 months from the date of the incident of which You are making complaint.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), We will acknowledge receipt of Your complaint within 24 hours and will ensure that the entire complaints process takes no longer than eight weeks from when the initial complaint is made as required by S.R code provision 6.1.1.2, at which point the Company will contact You detailing the final decision of the complaint, stating that it is the end of the complaints process along with how to escalate Your complaint to an Independent ADR entity if You wish to do so.
   4. If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
    Either by an online adjudication form available at http://www.ibas-uk.com on the Home page - a form can also be requested over the telephone (telephone number 0207 347 5883).
    Or customers can also write to:
    Independent Betting Adjudication Service
    PO Box 62639
    London
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
   2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
   3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
   4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
   5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
   6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
   7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

   Q. Language Discrepancies

   1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

   Version 1.2.9 - 14.07.2020

   Valid until further notice

  Play Now Read More..
 • promotion

  This promotion is subject to terms and conditions

  It’s the Saturday, and it’s time for some rest and relaxation!

  Join us at SlotJar.com this Saturday for the Saturday Spinner.

  Activate 10 Free Spins for Shopping Spree by making your first deposit this Saturday with code: PLAY

  Ready to get the reels rolling? Be a Saturday Spinner!

   

  Terms & Conditions:

  1. Players will be notified of the exact bonus offer they received via personalized notifications.
  2. Bonus is Redeemable once upon your first deposit.
  3. Players must make a minimum deposit of £10 with the code: PLAY to claim the offer.
  4. Bonus or any winnings from the free spins must be wagered 50 times before a withdrawal may be made. Wagering contributions apply and vary from game to game.
  5. Bonus and winnings will expire 2 days after being credited from the date and time it is credited to a player's account. Players who have not used their bonus and winnings generated from the bonus or if the Wagering Requirement has not been met within the stipulated time limits, shall not be able to receive the expired bonus and/or winnings generated from the bonus thereafter.
  6. Once the amount you have wagered meets or exceeds the Wagering Requirement, the Promotion will end and your Bonus Funds will automatically transfer to your Real Money Balance (up to the Maximum Conversion Amount of £20) from where you will be able to withdraw them as cash or continue to use them in non-Promotion play.

   

  General Terms & Conditions:

  1. The promotion is not available to customers depositing with Skrill payment method.
  2. The promotion is subject to the SlotJar.com's Terms and Conditions.
  3. SlotJar.com reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any Bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any Bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that Bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
  4. These terms and conditions may be published in a number of languages for information purposes. In case of deviations, the English version applies.

   

  SlotJar.com's Terms & Conditions:

   A. General

   1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 issued on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-016.
   2. These terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your ("You", "Your" or "Player") use of the online and mobile gaming services provided to You by the Company. These Terms and Conditions should be read carefully by You in their entirety prior to Your use of the Services. Please note that these Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between You and the Company.
   3. These Terms and Conditions incorporate Our privacy policy and the Betting Rules by agreeing to these Terms and Conditions You confirm that You also accept and agree to Our privacy policy and the Betting Rules (You can review Our privacy policy by clicking here and review Our Betting Rules by clicking here.)

   B. Definitions

   1. In these Terms and Conditions, the following words and phrases shall (unless the context otherwise requires) have the meanings set out beside them:
    • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
    • "Account" shall mean a personal account opened by an individual, solely for such individual to enable such individual to play the Games at the Site.
    • "Bet" shall mean a bet placed by You on an Event.
    • "Games" shall mean any of the games made available on the Site including Events.
    • "Event" shall mean any event upon which a Bet is available on the Site.
    • "Restricted Territories" shall mean the following countries: Australia, Belgium, Belize, British Virgin Islands, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey and the United States of America and additional jurisdictions blocked by the Company at its sole discretion. This list may be amended by the Company, at its sole discretion, from time to time.
    • "Services" shall mean the Company's Games and any other services and activities offered at the Site.
    • "Complaint" shall mean an expression of dissatisfaction in relation to the Services provided as stated in chapter O below.
    • "Dispute" shall mean a Complaint that has not been resolved by the Company as set out in these Terms and Conditions within the initial 8 week period stated in chapter O below.
    • "Site" shall mean any website and/or mobile site and/or mobile application owned, operated or hosted by the Company.
    • "We", "Our" or "Us" shall mean the Company, and/or any subsidiaries, affiliates, employees, directors, officers, agents, suppliers, consultants and contractors.

   C. Subordination to the Terms and Conditions and the Binding Effect Thereof

   1. By using the Site, registering at the Site, or by participating in one of the Services, You agree to be bound by and to act in accordance with the Terms and Conditions, as they may be updated from time to time, without any reservation.
   2. The Company reserves its right to amend these Terms and Conditions at any time, in its absolute and exclusive discretion. You will be notified of any changes to the Terms and Conditions prior to the changes coming into effect. Any Bet made prior to the entry into force of the revised Terms and Conditions shall be governed by the Terms and Conditions in force when placing the Bet. If You do not wish to be bound by such amendment You must stop using the Site and Services. Should You wish to stop using the Site and Services following any change to the Terms and Conditions, You may withdraw all available funds and close Your Account in accordance with these Terms and Conditions.
   3. These Terms and Conditions supersede all prior agreements between the parties in relation to its subject matter and constitute the entire and whole agreement between You and the Company. You confirm that, in agreeing to accept these Terms and Conditions, You have not relied on any representation except for any express representation made by the Company in these Terms and Conditions.

   D. Who is Entitled to Participate

   1. You may only use the Services if You comply with all of the following:
    • You are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher); in this respect, the Company wishes to draw Your attention to the fact that underage gambling is an offence;
    • You are the owner of a valid payment method (or authorized to use a valid payment method by the owner of that valid payment method);
    • You do not violate any law or regulation as a result of using the Services. In this context, You agree that if You reside or are present in any jurisdiction that prohibits using the Services offered at the Site (including without limitation any of the Restricted Territories) You shall not participate in the prohibited activity.
    • You are not a player or otherwise have any connection or can have any influence over an Event and/or any outcome of a Bet;
    • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence here and for the list of sites under the Malta Gaming Authority here; and
    • You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   2. The Services are intended only for Players who are not prohibited by the laws of any applicable jurisdiction from gambling on the Internet and/or mobile devices. The Company does not intend to enable You to contravene applicable law. You represent, warrant and agree to ensure that Your use of the Site and/or the Services will comply with all applicable laws, statutes and regulations. The offering or availability of the Services shall not be deemed or interpreted as an offer or invitation by Us to use the Services, if You reside in a place in which such use is currently forbidden by law (including without limitation the Restricted Territories), or where the Company, in its sole discretion, elects not to offer Services. You shall be solely responsible for determining whether Your use of the Site and/or Services is legal in the place where You live and/or use the Site and/or Services. We make no representations or warranties, expressed or implied, concerning the legality of the Services and/or of the Site and/or of any person's participation in the Services through this Site, and shall not be responsible for any illegal use of the Site by You. It is Your responsibility to ensure that You comply with any and all laws applicable to You before registering or participating in any of the Services through this Site. You should consult with legal counsel in the applicable jurisdiction about the legality of Your use of the Site and/or the Services.
   3. Employees, directors and officers of the Company, as well as members of their families, affiliates or subsidiaries, and all other persons connected, directly or indirectly, to the computer systems or the security system employed by the Company, as well as any person involved in the operation of this Site and the establishment thereof, including, but not limited to advertising, promotion and fulfilment agencies, insurers and legal advisers, webmasters and web suppliers and family members thereof, are not entitled to participate in any of the Services. For the sake of good order it is clarified that any person who is not entitled to participate as aforesaid - as well as any other person who substitutes such excluded person - is also not entitled to any of the prizes afforded or referred to by the Site, and the Company reserves the right to suspend the Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in the Account.

   E. Account Registration

   1. Anyone interested in participating in the Services is obliged to register and open an Account at the Site.
   2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
   3. You shall be fully and solely responsible to reserve in confidentiality Your Identification Details and not to transfer them to another. The full responsibility for an unauthorized use of Your Identification Details lies solely with You, and You alone will bear all responsibility derived from any unauthorized use of Your Identification Details. If You misplace, forget or lose Your Identification Details because of anything other than the Company's error, the Company shall not be liable for any direct or indirect loss associated with such occurrence.
   4. You are only allowed to have one Account at this Site. If You open more than one Account, the Company may block or close any or all of Your Accounts at its sole and absolute discretion; in which case the Company may void the bonuses, winnings and bonuses winnings in the Accounts as well as return all funds deposited in the Accounts.
   5. The Company may at its own discretion and without having to provide justification, refuse to open an Account or close an existing Account. However, all contractual obligations already made will be honoured.
   6. You hereby represent that the registration of Your Account is done personally by You and not by any third party.
   7. By opening an Account, You hereby represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) the details You submit during the registration process are true and correct, and that You will update them, immediately upon any change thereto, (b) Your Account is for Your personal use only and shall not be used by any third party, (c) any funds You deposit in the Account may and will be used by You solely for playing the Games and/or using the Services, (d) the Company is not a financial institution and any funds in Your Account shall not accrue any linkage differentials and/or interest, (e) You are of sound mind and You are capable of taking responsibility for Your own actions, (f) it is Your responsibility to read and understand the Games rules and procedures and that You fully understand these rules and procedures, (g) You understand that the use of the Games carries with it a risk of losing funds wagered in the Games, (h) You will cooperate with the Company and provide it with all requested documentation in a full, complete and truthful manner, (i) You have verified and determined that Your use of the Services does not violate any laws or regulations of any jurisdiction that applies to You, (j) You are solely responsible for recording, paying and accounting to any relevant governmental, taxation or other authority for any tax or other levy that may be payable due to Your use of the Site (including, but not limited to, payment of winnings), (k) You will use the Services in good faith towards the Company and others using the Services, (l) You will be solely responsible for all Your losses resulting from placing bets at the Site and playing the Games, (m) the Company may at its sole discretion, decide whether to open, maintain and/or close Your Account (provided that existing contractual obligations are honoured), as well as suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account - where You have broken any provision of these Terms and Conditions, (n) You shall be solely responsible for maintaining the confidentiality of Your Account details (including Your user name and password required for entering Your Account), and for any and all actions and transactions taken in connection with Your Account by anyone who enters Your Account while using Your details, and all such actions and transactions shall be deemed as actions and transactions taken by You, (o) You will immediately inform the Company of any suspected unauthorized use of Your Account, (p) You shall not make any charge backs and/or deny or reverse any payment made by You in connection with the Services, and You shall reimburse Us for any loss or damage We incur as a result of any such action, and in any event You will promptly pay any and all of Your debts to Us, and (q) You shall indemnify Us and hold Us harmless, from and against all direct and indirect claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses, including legal fees, arising out of or in connection with any breach of these Terms and Conditions by You, and any other liabilities arising out of Your use of the Site or any unauthorized use of the Site by any third party.
   8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
   9. If your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), your account must be ID and age verified before you are allowed to (i) deposit funds, (ii) gamble (with your own funds, bonus funds or by using any free spins and free bets), or (iii) access any free-to-play games. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us to verify your name, address and date of birth:
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first deposit. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or debit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
   10. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, if You deposited money using any type of payment method other than a credit card or e-wallet, and age verification has not been satisfactorily completed in respect of You, then (i) Your Account may be frozen, and (ii) no further gambling will be permitted via Your Account until age verification has been successfully completed. In addition, the Company reserves the right at any time to request from You evidence of age and if satisfactory proof of age is not provided, then the above-mentioned consequences will apply, mutatis mutandis. In the event that it is found that You are under the age of 18, or the legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher), then the Company shall close Your Account and return to You all funds deposited, but the bonuses, winnings and bonus winnings shall not be paid and will be voided.
   11. The Company reserves the right to require additional documents such as certified copies of a proof of identity and address, or other documentation evidencing Source of Funds or Source of Wealth, regardless of whether such proof was provided to the Company previously.

   F. Illegal Actions

   1. Without derogating from any other provision of these Terms and Conditions, if the Company determines that You are engaging in or have engaged in Illegal Actions and/or Irregular Playing Patterns, or have attempted to do so, then the Company shall be entitled to close Your Account, withhold, seize and confiscate all funds in Your Account (including, but not limited to, any deposits and winnings in Your Account). In addition, the Company may exercise these rights in respect of any other Accounts of Yours on the Company network. The Company shall also be entitled to inform and provide information documentation about You and Your activities to the applicable authorities and regulators, financial institutions, banks, credit card companies and
   2. "Illegal Actions" shall mean illegal, unlawful, fraudulent, or other improper activities - including, but not limited to:
    • collusion between Players;
    • the use of devices and software such as robots and/or artificial intelligence;
    • sale, transfer and/or acquiring Accounts from other Players;
    • transfer of funds amongst Players' Accounts;
    • match fixing or otherwise influencing an Event and/or the outcome of any Bet contrary to applicable legislation and/or the rules of the relevant Events, as well as breaking into the Site or attempting to do the same;
    • intentionally disconnecting from a game while playing on the Site;
    • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
    • where the source of funds used by You is illegal and/or where You may have engaged or may be engaging in any activity relating to money laundering, including use of the proceeds of crime;
    • abuse in order to gain advantage to the detriment of other Player(s) and/or Us;
    • failure to provide the Company with all verification documents requested;
    • Provision of inaccurate and/or invalid documents;
    • where the Company has reasonable suspicion that You have been taking unfair advantage of the Company's bonuses in order to minimize loses, or have executed any other act in bad faith in relation to a bonus promotion offered on any of the Sites owned and/or operated by the Company; or
    • Deceitfully taking advantage of our bonuses which includes, but is not limited to,: (i) opening multiple indistinguishable Accounts to obtain a bonus several times on any Site, only depositing during promotional activity or opening multiple accounts across the network, (ii) playing repeatedly only with free games, or (iii) in case of repeated patterns of deposit/cashout/redeposit purely intended to gain the deposit related bonus.
   3. "Irregular Playing Patterns" shall include, but are not limited to the following activities:
    • equal, zero or low margin bets or hedge betting,
    • placing single or multiple bets of a value of fifty percent or more of a Bonus on any single game, individual hand, single Bet or round;
    • building a balance and significantly changing play patterns; for example, Bet or wager size, Game types and Bet or wager structures etc. in order to meet the wagering Requirement;
    • placing large Bets or wagers which result in a substantial gain followed by a drop in Bet or wager size equal to or higher than 65% of the previous average Bet or wager size;
    • reserving real money funds in any incomplete game round in order to use bonus funds before real money gameplay is completed;
    • making large Bets or wagers and then substantially reducing the Bets or wagers to meet the wagering Requirement;
    • moving from a low weighted Game to a high weighted Game after a large win for the purpose of meeting the Requirement;
    • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
    • on baccarat, betting on both banker and player in the same coup;
    • utilising bonus offers as part of a group of customers or syndicate;
    • where an Account or group of Accounts operate systematically in order to gain an advantage to the detriment of another Player or to commit any deceitful act in relation to other Players or Us – for example by employing specific techniques to cheat other Players or playing as a group;
    • wagering on Games with the bonus feature mode with bonus money to build up value, lose the bonus and then immediately cash out the built up value with a secondary deposit;
    • martingale betting strategies;
    • Betting all or a substantial portion of Your real money amount on low odds Bets while placing casino wagers and/or high odds Bets using Your bonus amount); and/or
    • Placing more than 25% of Your initial deposit as one Bet or wager.

   G. Account Operation

   1. It is unlawful to deposit any money in Your Account from ill-gotten means, and You will not make such deposits. Without derogating from the above, You hereby acknowledge that the Company will check all transactions to prevent money laundering, and will report any suspicious transactions to the relevant authorities.
   2. The following deposit methods are available to deposit money with the Company: Credit (not available in the UK) and Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz and Fast BankTransfer. Availability of each payment method depends on Your registration country and chosen currency. Your Account will be credited with the deposit only after the deposit is confirmed by the Company and the relevant payment method; until such confirmation is received, Your Account will not include such deposit in the Account's balance. The Company does not provide credit, nor does it participate in, arrange, permit or knowingly facilitate the giving of credit. Deposits made via PayviaPhone have a 15% processing fee which will be deducted from your deposit amount.
   3. For the avoidance of doubt, if your account is regulated by the Gambling Commission, you cannot use credit cards to deposit into your account by any means, including by way of any credit card registered with an e-wallet or online payment service.
   4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
   5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Protection of customer funds.
   6. It is Your responsibility to notify the Company immediately of a lost or stolen payment method, or of any change in the payment method; any losses and damages caused due to Your failure to provide such immediate notification will be solely borne by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   7. You are not allowed to transfer funds from Your Account to other Players or to receive money from other Players in Your Account, or to sell, transfer and/or acquire Accounts from other Players.
   8. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, it will be deemed an Inactive Account if You have not logged into Your Account for a period of 12 (twelve) months. Any Inactive Account will be charged with an administrative fee equivalent to 5 (five) Euros per month, provided the Company has notified You 30 (thirty) days prior to Your Account becoming Inactive, that such fees will be incurred; the maximum amount of fees thus incurred will be the balance of Your Account . If You have not logged into Your Account for a period of 30 (thirty) months, Your Account will be deemed a Dormant Account, in which case the Company shall remit the balance of Your Account (after deduction of the charges referred to in this section) to You, or to if You cannot be satisfactorily located - to the Malta Gaming Authority.
   9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com and submit a request to reopen Your Account and/or return the balance of Your Account. For the avoidance of doubt, the Company is under no obligation to accept Your request, and such request will be reviewed in accordance with the relevant facts and circumstances and the provisions of these Terms and Conditions.
   10. It is hereby clarified that sections G.8 and G.9 of this chapter VI do not apply to an Account which is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK); any such Account will not become Inactive or Dormant.
   11. You may ask at any time to close Your Account by sending an email to the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com, and You will be contacted by customer support accordingly in order to facilitate such request.
   12. The Company's default user history presentation provides only part of the game history; if You wish to receive all of Your game history, please contact the Company's customer support at customersupport@instantgamesupport.com,
   13. Once a Bet is placed, it cannot be changed or cancelled.
   14. A Bet placed after the Event commences (save for in play betting) and/or a Bet placed after the result of the Bet is known, are invalid and do not entitle You to receive any winnings from such a Bet; the sum of the Bet shall be returned to You in such a case.
   15. The Company may offer a cash-out feature in some Bets on some Events, at its sole and absolute discretion. This feature, if offered, will allow You to cash-out part or all of Your Bet prior to the end of the Event upon which You placed the Bet. The return provided to You according to the cash-out feature will change during the Event and will be determined by the Company at its sole and absolute discretion. We are under no obligation to provide the cash-out feature in any Event and/or Bet and can cancel this feature altogether without being required to provide any notice about it.
   16. The result of the Bet is confirmed by the Company in accordance with official results published by the applicable governing bodies arranging the Events and/or according to alternative sources of information; in an event of a conflict between the official results and other sources of information, the Company shall determine the result of the Bet. If the Company is unable to determine the result of the Bet, the Bet will be void and the wager will be returned to You.
   17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

   H. Withdrawals

   1. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time - without restriction, except where necessary to comply with any general regulatory obligations.
   2. Before any withdrawal you have to make at least one successful deposit.
   3. When You request a withdrawal, the funds requested are transferred to the payment method(s) You initially used to deposit.
   4. In case where Your payment method is not available for withdrawal due to third party's policy's restrictions, the withdrawal will be made to another payment method available to You.
   5. If You have outstanding deposits, the Company reserves the right to postpone or halt withdrawal payments until all deposits are received and confirmed.
   6. Should Your bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, the payment of this fee is Your responsibility.
   7. In a case where We cease to offer Our Services in a specific jurisdiction, a reasonable processing fee (beyond that stated in section H.6 ) may be charged to You upon withdrawal.
   8. It is Your responsibility to notify Us immediately of a lost or stolen credit/debit card or change of details to an e-wallet; any losses and damages stemming from a failure on Your part to provide immediately such a notification will be borne solely by You, and We will not be liable for any such losses and damages.
   9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
   10. Limitations on withdrawals:
    • Visa credit (not available in the UK) and debit card withdrawals are not available in certain countries due to local issuer restrictions.
    • MasterCard and debit card withdrawals are not available due to issuer restrictions.
    • Skrill, Webmoney and Qiwi may only be used as a withdrawal option in case a successful payment was done previously.
    • Some methods are only available in certain countries and with certain currencies.
    • For further information please contact Our customer support via LiveChat or e-mail at: customersupport@instantgamesupport.com
   11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
   12. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), Your payment method used for deposit must be verified before any withdrawal can be processed. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • If deposited or withdrawing via Debit Card please provide back and front of the card that You have used with Us. We need to see the first and last four digits of Your card, Your name and expiry date, You can cover the 8 middle digits and CVV code for security reasons.
    • If deposited or withdrawing via an E-Wallet please provide a screenshot or photo of the e-wallet's profile page showing Your name and email.
    • If deposited via PayViaPhone please provide a photo of Your phone bill showing the mobile number that You have used with Us and Your full name.
    • If deposited via any other method please provide a photo or screenshot of the method showing Your name.
   13. In case where Your payment method is not available for withdrawal, the withdrawal will be made to another payment method available to You. Relevant verification will be requested accordingly to the satisfaction of The Company.
   14. If your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, We may sometimes require identity verification before processing a withdrawal. You may be asked to show one or more of the following documents (or additional documents not listed below) to Us:
    • Credit/debit card used to fund Your Account: A clear, legible copy of both sides of the card is required. For security reasons, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
    • Proof of address: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows Your full name and address as listed in Your Account.
    • Proof of ID: A valid photographic identifying document is required in order to process Your first withdrawal. The ID can be a copy of a valid passport, driver's license or national ID card. Your name, photograph and signature must appear on the copy sent to Us. In some cases, You may be asked to have Your documents signed and stamped by a qualified notary or solicitor as proof of legitimacy.
   15. We reserve the right to anytime request additional documentation in order to identify and support your source of funds and wealth you use to deposit/bet/play with.
   16. Should concerns arise regarding your documentation in connection with Anti-Money Laundering or similar issues, then the Company may request notarized documents and suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) until further notification.
   17. In order to make a withdrawal, click on the "Cashier" icon, followed by the "Withdrawal" option. The select Your preferred withdrawal method, fill out the relevant form as per the withdrawal method chosen, click "Withdraw" and the withdrawal process will begin.
   18. Please be advised that all cash out requests will appear as "Pending" for 3 business days, during which time You can cancel the request. In order to cancel Your withdrawal request, go to the "Cancel Withdrawal" tab and click "Cancel" next to Your withdrawal amount.
   19. After 3 business days, the status of Your withdrawal request will change to "Processing" and You will no longer be able to cancel it. You will receive an email notification once Your request has been delivered and the funds have been transferred to You.
   20. For assistance with withdrawals or any other matter, feel free to Contact Us. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit (not available in the UK) and Debit Cards, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

   I. Responsible Gaming & Self-exclusion

   1. Always remember that the Services are for Your personal entertainment; they are not meant to make You rich overnight and there are no winnings formulas. Make sure to budget Your money and know the game rules. We urge You to review information available at https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ or similar websites so as to ensure You are gambling responsibly. Furthermore, We suggest that You employ measures aimed towards gambling responsibly, such as timers or other forms of reminders and/or duration, wagers and loss restrictions while gambling. We offer measures relating to deposit limits, wager limits, loss limits and session limits; any reduction in the limits will take effect immediately and any increase in the limits will take seven days (or 24 hours if Your Account is regulated by the Gambling Commission) before coming into effect.
   2. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take seven days before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then any reduction in any limits will take effect immediately and any increase in any limits will take 24 hours before coming into effect. You may exclude Yourself from the use of the Services for a minimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each).
   4. In addition, We offer self-exclusion and cooling off options (as further detailed in this chapter). We also wish to draw Your attention to the existence of software preventing an individual computer from accessing online gambling websites, such as www.cyberpatrol.com or www.gamblock.com
   5. Any exclusion request can be made via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), in accordance with Your decision to be provided to the Company. Prior to confirming Your self-exclusion request, You will be provided with information regarding the consequences of self-exclusion. Should You decide to be self-excluded, We encourage You to consider extending Your self-exclusion to other remote gambling operators currently used by You. Any undetermined bets at the time of Your self-exclusion will be settled in the normal way, according to the normal timescales and, if subsequently applicable, winnings paid to You. Any self-exclusion Account blocks cannot be undone during the agreed self-exclusion period.
   6. Following Your request to be self-excluded: (i) Your Account will be closed and any funds held in Your Account will be returned to You; (ii) As soon as practicable after Your request to be self-excluded is submitted to the Company, You will cease to receive any marketing materials relating to the Services; provided, however, that this will not extend to blanket marketing which is targeted at a particular geographical area and where You would not be knowingly included.
   7. If Your account is regulated by the Malta Gaming Authority, then regardless of the length of Your self-exclusion period, at the end of such self-exclusion period, Your self-exclusion will end and You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   8. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), then at the end of Your self-exclusion period, such self-exclusion will remain in place unless You take a positive action in order to gamble again (subject to a minimum self-exclusion period of six months), and You will not receive any marketing materials unless You have taken a positive action in order to gamble again and agreed to accept such marketing materials. The positive action in order to gamble again must be accompanied by a one day cooling off period prior to allowing You to gamble again.
   9. In requesting self-exclusion, You agree to provide full and accurate personal details, now and in the future, so Your access/use of the Site and Services can be restricted. If You do choose to self-exclude, We will use all reasonable endeavours to ensure We comply with Your self-exclusion. However, in agreeing to self-exclude, You accept that You have a parallel obligation not to seek to circumvent the self-exclusion. Accordingly, We have no responsibility or liability for any subsequent consequences or losses howsoever caused that You may suffer or incur if You commence or continue to gamble through additional online accounts where You have changed any of the registration details or You provide misleading, inaccurate or incomplete details or otherwise seek to circumvent the self-exclusion agreed. Any self-exclusion, time out or any similar action will be valid across all websites operated by the Company.
   10. If You are uncertain whether to exclude Yourself from the site, ask Yourself the following:
    1. Have You been diagnosed with an addictive disorder previously?
    2. Do You place bets while under the influence of alcohol or other substances?
    3. Is gambling interfering with Your daily life?
    4. Are You trying to recover previous loses by placing more bets?
     If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
   11. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may request a time out from gambling, which is a cool off period of between 1 to 42 days. A request for a time out period should be submitted via the Site in the casino client under the responsible gambling section. After the cool off period ends, You will be allowed to commence wagering with the Company and also receive marketing materials.
   12. You may set up a reality check timeframe through the responsible gaming screen. Once set, the time that has passed since You started to play the Games within the same session will appear on the screen (the "Timecount"). Once the Timecount will reach the reality check timeframe You have set, You will be prevented from continuing playing the Games during the same session until You acknowledge You wish to continue playing the Games. If You acknowledge You wish to continue playing the Games, Timecount until the next reality check will be reset, and the abovementioned process will recommence. Beginning a new session will cause the Timecount to reset as well. At any point in time, You may change and/or cancel the reality check timeframe, and such change or cancellation will enter into force immediately (and in the case of change, will reset the Timecount).

   J. Bonus Policy

   1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
   2. Deposits made with Skrill are excluded from all bonus offers.
   3. We reserve the right to exclude certain games from being able to play with bonus funds – provided that we will notify You in advance of such exclusions.
   4. In addition, We may offer You a Complimentary Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Complimentary Bonus will appear in Your bonus balance.
   5. Where a Site provides a Registration Bonus, then once You register with the Site, enter valid personal details and activate Your Account, You are eligible to receive the Registration Bonus; provided solely if You are a new registrant and never had an account with the Site. The Registration Bonus can be provided in the form of bonus money, free bets and/or free spins. The Registration Bonus will appear in Your bonus balance. Any player can receive only one Registration Bonus with each Site.
   6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
   7. Your wagering is first deducted from the real money balance. When Your real money on Your balance is nil, the wagering will be done from Your bonus balance. If the wager You make is higher than the amount of real money on Your balance, then the wager will be composed from the sum of real money on Your balance and the remainder of the wager - from Your bonus balance. Any Winnings from such a wager shall be split between real money and bonus balance according to the sum of real money and bonus balance used in such a wager. If, at a later stage, Your real money on Your balance is higher than zero, any wagering you perform from that stage will once again be from the real money on Your balance.
   8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
   9. Only 5% (five percent) of wagers placed on all versions of video poker and/or power video poker shall be counted towards the Requirement; only 10% (ten percent) of wagers placed on all versions of Blackjack, Baccarat, Roulette, poker table games and/or jackpot games shall be counted towards the Requirement.
   10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
   11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
   12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
   13. You may withdraw Your real money balance (Your deposit and any winnings generated from the deposit) at any time. However, any request of withdrawal of funds from Your real money balance prior to completing the Requirement will cause the removal of the bonus funds from Your bonus balance in full and they will not be converted into real money; any Pending Bonuses will be removed as well.
   14. You shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the bonus funds.
   15. The bonus promotion may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
   16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or tried to abuse a bonus, You shall become ineligible to receive the bonus funds. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any bonus, and/or receiving the bonus,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
   17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds, and Your Account may be closed.
   18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer and any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus that has yet to be provided to You. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
   19. Free money bonus
    • All free money bonuses and the winnings generated from them are part of the bonus funds.
    • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free money bonus to real money is capped at a sum equal to 3 (three) times the initial sum of the bonus. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   20. Free Spins
    • The winnings generated from the free spins are considered as the initial sum of the applicable bonus.
    • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
    • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
   21. Free Bets
    • The winnings generated from the free bets (less the sum of the free bets wagered) will be added to your bonus funds.
    • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement"). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
    • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.

   K. Powers and Authorities of the Company

   1. The Company shall make commercially reasonable efforts to prevent any malfunctioning in the Site's activity and any errors in respect of Events and/or Bets, including, but not limited to, any errors in the odds, names of participants in the Events, handicaps and/or any other component of the Bet. However, in any event of a technical failure (or any other error) in the Site's systems for any reason whatsoever, the Company will be entitled to cancel Your participation in any of the Games, concerning which the malfunctioning has occurred. In such an event, Our responsibility and liability will be limited only to the participation fee and/or Bet sum that was paid by You for participating in such Game, and Your Account will be credited with such participation fee and/or Bet accordingly.
   2. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend the Services if for any reason, the Services cannot be conducted as planned, including, but not limited to, infection by computer virus, bugs, tampering or unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of the Company. If any errors result in awarding winnings to You or in an increase in winnings owed or paid to You, You shall not be entitled to these winnings. You shall immediately inform the Company of the error and shall repay any winnings credited to Your Account in error to the Company (as directed by the Company) or the Company may, at its discretion, deduct an amount equal to those winnings from Your Account or set off such amount against any money owed to You by the Company.
   3. The Company reserves the right to cancel, terminate, modify or suspend its Services to You in its sole discretion, given that the Company will provide You with a clear notice in writing of its decision; provided that this will not impact any rights already granted to You.
   4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
   5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

   L. Reservations concerning Our Responsibility

   1. We are not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of data or information and any direct or indirect loss which arises from these occurrences. We are not responsible for any problems or technical malfunction of any network or lines, Wi-Fi, Bluetooth, computers, systems, servers or providers, computer equipment, software or email on account of technical problems or traffic congestion on the internet or at any web site, mobile site or mobile application. We shall not be responsible or liable to You in the event of systems or communications errors, bugs or viruses relating to the Services and/or Your Account or which will result in damage to Your hardware and/or software and/or data.
   2. In no event shall We be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or damages for loss of profits, revenue, data or use incurred by You or any third party, whether in an action for contract or tort, arising from the access to, or use of, the Site, the Services and/or otherwise.
   3. We make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness and accuracy of the information, software, products and Services contained and/or offered at the Site for any purpose. All information, software, products and Services are provided "as is" without warranty of any kind. We hereby disclaim all warranties with respect to information, software, products and Services contained or offered at the Site, whether express or implied.
   4. We shall have no liability with respect to any damage or loss that was caused due to reliance, of any type, on the information or any other publication or content appearing at the Site, and You are invited to verify the information published at the Site.
   5. We shall not be responsible or liable for any actions or omissions of internet service provider or any other third party which provides You with access to the Site or Services.
   6. You accept and agree that random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result as received by You conflicts with the result shown on the Company's server (or servers operated on the Company's behalf by third parties), the result shown on the Company's server (or on servers operated on the Company's behalf by third parties) shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that the Company's records (or records maintained on its behalf) shall be the final authority in determining the terms of Your use of the Services.
   7. You will use the Site and Services at Your own risk, and We shall not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of modifications, enhancement, termination, suspension or discontinuation of the Site or any of the Services. We will not be responsible for any damage or loss You shall incur as a result of Your use or reliance on the content of any website, mobile site and/or mobile application to which links appear on the Site.
   8. The site, services, site's content and the software used in connection therewith are provided "as is", and We make no warranty or representation, whether express or implied (whether by law, statute, or otherwise), including but not limited to implied warranties and conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, completeness or accuracy, non-infringement of third parties' rights or of applicable laws and regulation in respect of the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith, or that the Site, Services, Site's content and the software used in connection therewith will be uninterrupted, timely, secure or error-free, or that defects will be corrected, or will be free of viruses or bugs or as to results or the accuracy of any information through the site or services.

   M. Intellectual Property

   1. All the rights, including the intellectual property rights (i.e., patents, copyright, trademarks, service marks, logos, trade names, know-how or any other intellectual property right) concerning the Site, and all of its content (including, but not limited to, programs, files, video, audio, pictures, graphics, pictures, text and software), and/or Services (collectively the "Rights"), are and shall remain the sole and exclusive property of the Company and/or any of its licensors. You may not use any of the Rights without the express prior written approval of the Company, except pursuant to these Terms and Conditions, and You shall not, by using the Services or otherwise, acquire any rights in any of the Rights. Without derogating from the above, You are strictly prohibited from: (i) copying. redistributing, publishing, reverse engineering, decompiling, disassembling, modifying, translating or making any attempt to access the source code of the Services and/or the Site, (ii) creating derivate works of the source code; (iii) selling, assigning, licensing, sublicensing, transferring, distributing the Services, and (iv) making the Services and/or the Site available to any third party.

   N. Customer Support

   1. You may contact the Company in connection with anything related to the Site and/or the Services at any time via Our customer support, which is available at customersupport@instantgamesupport.com
   2. Any communication with the Company's customer support will be handled in the utmost care and without any delay by the Company's customer support representatives and will be escalated to the relevant people where necessary.
   3. The Company will not tolerate any abusive behavior exhibited by You towards the Company's employees. In the event that the Company, at its sole and absolute discretion, deems that Your behavior, via telephone, live chat, email or otherwise, has been abusive or derogatory towards any of the Company's employees, the Company may, at its sole discretion, suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account.

   O. Complaints and Disputes

   1. If you have any cause to complain about anything then please contact us at complaints@instantgamesupport.com. We will deal with your complaint and all disputes will be dealt with as quickly and reasonably as possible.
   2. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), You may raise complaints for 6 months from the date of the incident of which You are making complaint.
   3. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK), We will acknowledge receipt of Your complaint within 24 hours and will ensure that the entire complaints process takes no longer than eight weeks from when the initial complaint is made as required by S.R code provision 6.1.1.2, at which point the Company will contact You detailing the final decision of the complaint, stating that it is the end of the complaints process along with how to escalate Your complaint to an Independent ADR entity if You wish to do so.
   4. If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
    Either by an online adjudication form available at http://www.ibas-uk.com on the Home page - a form can also be requested over the telephone (telephone number 0207 347 5883).
    Or customers can also write to:
    Independent Betting Adjudication Service
    PO Box 62639
    London
    EC3P 3AS

   P. Miscellaneous

   1. These Terms and Conditions and the relationship between You and Us shall be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Malta, and You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Malta with respect to any dispute regarding the validity, breach, interpretation, performance or otherwise arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the relationship between You and Us. Provided, however, that nothing within these Terms and Conditions will exclude the applicability of the laws of England in respect of anything applicable to the Company's Gambling Commission licence.
   2. The Company may, at any time, set off any positive balances in Your Account against any amount owed by You to the Company.
   3. The Company may transfer or assign any and all of its rights and obligations hereunder to any third party; without derogating from the above, the Site and/or any of the Services may be operated by third parties. You may not transfer, assign or pledge in any manner whatsoever any of Your rights or obligations under these Terms and Conditions.
   4. Unless explicitly stated in these Terms and Conditions, nothing in these Terms and Conditions shall: (i) be construed as creating any agency, arrangement, trust of fiduciary relationships or any similar relationship between You and Us; (ii) create or confer any rights or benefits to any third party, and/or (iii) grant You any security interest in any asset of the Company, including (but not limited to) any sum held in Your Account.
   5. We may provide You with notices with respect to or in connection with these Terms and Conditions in an e-mail and/or through the Site, and such notice shall be deemed received by You within 24 hours from the time it is sent to You in the aforesaid manner.
   6. No failure or delay on Our part in exercising any right, power or remedy thereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.
   7. If any provision of these Terms and Conditions is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable under applicable law, then such provision shall be excluded from these Terms and Conditions and the remainder of these Terms and Conditions shall be interpreted as if such provision was so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms; provided, however, that in such event these Terms and Conditions shall be interpreted so as to give effect, to the greatest extent consistent with and permitted by applicable law, to the meaning and intention of the excluded provision as determined by such court of competent jurisdiction.

   Q. Language Discrepancies

   1. The Terms and Conditions have been drafted in the English language. In the event of any discrepancy between the meanings of any translated versions of these Terms and Conditions and the English language version, the meaning of the English language version shall prevail.

   Version 1.2.9 - 14.07.2020

   Valid until further notice

  Play Now Read More..

Lucky Winners

 • víťaz noimg Aaron T. won
  Hrá: 108 multiplikátorov Fort Heroes
  $84,198.00
 • víťaz noimg William F. won
  Hranie: Shangri La
  £46,080.00
 • víťaz noimg William F. won
  Hranie: Starmania
  £40,960.00
 • víťaz noimg Natalie C. won
  Hranie: Živá automatická ruleta
  £36,000.00
 • víťaz noimg Paul Gwyn S. won
  Hranie: 20p ruleta
  £32,022.00
 • víťaz noimg Paul Gwyn S. won
  Hranie: 20p ruleta
  £32,022.00
 • víťaz noimg Paul Gwyn S. won
  Hranie: 20p ruleta
  £32,022.00
 • víťaz noimg William G. won
  Hranie: Foxin vyhráva
  £31,250.00
 • víťaz noimg Paul Gwyn S. won
  Hranie: 20p ruleta
  £30,600.00
 • víťaz noimg Neil B. won
  Hranie: Premier Roulette
  £29,850.00
 • víťaz noimg THOMAS JAMES K. won
  Hranie: Európska ruleta
  £27,975.00
 • víťaz noimg Robert D. won
  Hranie: VIP ruleta
  £27,600.00
 • víťaz noimg Petra S. won
  Hranie: Foxin vyhráva
  €26,625.00
 • víťaz noimg Angela L. won
  Hranie: Kniha mŕtvych
  £25,600.00
 • víťaz noimg Christopher B. won
  Hranie: Ted
  £25,400.00
 • víťaz noimg Yeun James L. won
  Hranie: Ruleta
  £25,400.00
 • víťaz noimg Leigh V. won
  Hranie: Kniha Oz
  $25,025.00
 • víťaz noimg William G. won
  Hranie: Dúhové bohatstvo
  £25,000.00
 • víťaz noimg Paul Julio E. won
  Hranie: Kniha Oz
  $25,000.00
 • víťaz noimg Ali K. won
  Hranie: Starburst
  £24,950.00
 • víťaz noimg Paul Gwyn S. won
  Hranie: 20p ruleta
  £22,806.00
 • víťaz noimg Yeun James L. won
  Hranie: Pohlcujúca ruleta
  £21,600.00
 • víťaz noimg Yeun James L. won
  Hranie: Pohlcujúca ruleta
  £20,700.00
 • víťaz noimg Christopher Martin G. won
  Hranie: Basketbalová hviezda
  £20,655.00
 • víťaz noimg David T. won
  Hranie: Najlepší kat
  £20,272.24
Nekopírujte text!