බැඳීම අද - ජංගම දුරකථන ගැන ගැම්බල්

100% ප්රසාද £ 200 දක්වා ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Live Dealer Roulette | Collect 20 Free Spins On Weekends

 Online Slot Machine With Bonus Rounds

Enjoy The Pleasure Of Gambling With Live Dealer RouletteGet £5 Free Bonus

Free Slots Online

Online Casino Slots and ‘Live Dealer RouletteSpecial Review for Slotjar.com

Live Dealer Roulette is the perfect choice for game developers. This is because in the case of live dealer Roulette, you only need a single table and croupier in order to cater to multiple players. We here at Slot Jar Casino have the best Slot Jar games to offer. We offer outstanding live dealer Roulette. You should definitely come check it out. Visit our play website today to find out more! Click Below 🙂


Live Multiplayer Baccarat

Experience The Best Live Casino With Our Live Dealer RouletteSign Up Now


Slot Jar Casino

Grab 100% Welcome Bonus Up To £200 + Collect 20 Free Spins On Weekends

Casino Promos

Roulette ජීවත් WheelThere are certain benefits of playing online live dealer Roulette as opposed to playing it the traditional way at your local casino. We at Slot Jar Casino provide a rather stylish interface wherein you can place your special bets simply at the click of the mouse. Slot Jar allows you to view your betting history, check outcome history charts, or even play multiple tables simultaneously. Therefore, we are the leading live dealer Roulette online casino at the moment. We promise a high level of efficiency and convenience.

Have A Bet With Live Dealer Roulette At Slot Jar


Offer Better Payouts

Slot Jar Casino was created with the intention of providing the best online gambling experience to its customers. Over time, we have been able to live up to the expectations that we had of ourselves. We provide incredible slot games as well as live dealer Roulette games among other things. You will never find anything here that you might dislike. These are all handpicked games to suit the gambling tastes of a wide variety of clients. The following are a few examples:

 • Live Baccarat
 • Roulette ජීවත්
 • Live Multiplayer Baccarat
 • Live Multiplayer Roulette
 • Live Multiplayer Blackjack


 Play Slots by Phone Bill

Live Dealer With You Anytime, Anywhere For A Huge Bet And Win

The best Roulette games are now available on nearly all your electronic devices for easy play. We provide the facility of online Live Roulette on your Android smartphones and tablets, iPhones and iPads as well as Blackberry. Playing your favourite Roulette from the comforts of your own home has never been easier.

Payment And Withdrawals To Quench Your Thirst On Gambling With Real Money

Online Slots UK

Payment methods are rather simplistic. Pay through your mobile bills. We have special tie-ups with your service provider so that you can simply pay for playing our games through your mobile bill. The charges will just be added to your bill. BT Land-line Billing services have also been made available for your help.

Withdrawal systems are simple too. You have the liberty to withdraw funds from your Slot Jar account using credit cards or debit cards such as VISA, Maestro or MasterCard, etc. You can even use Neteller, cheque facilities, etc. Choose as per your convenience.

Highly Responsive And Prompt Customer Service For Your Enquiry

The customer service we provide is truly commendable. We are available from 6:00 to 23:00 GMT via online chat or email. We guarantee to respond within two hours of your enquiry on live dealer Roulette. කෙසේ වුවද, we request you to grant us up to 48 hours on busy working days.

You will find that our team is highly responsive and prompt. Our Customer Service department is especially helpful and friendly. Hence, don’t hesitate to contact us. In case the service operator is offline, do send us an e-mail, and we will get back to you as soon as possible.


Cash Back Deals

Though Virtual Live Dealer Roulette Offers Best Experience Of Real Casino

Slot Jar Casino offers the very best live dealer Roulette. We guarantee a wonderful and enjoyable time here at Slot Jar. Come visit us today and find out for yourself!

Weekend Promotions

නවතම ජයග්රාහකයන්

 • ජයග්රාහකයා-noimg Simone B හුදෙක් ජය Joker Pro £10000.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg රසල් පෙළ හුදෙක් ජය අමතර මුදල්!! £4912.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Malone ඩී හුදෙක් ජය Roulette ජීවත් £3078.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg මිල ඊ හුදෙක් ජය දුනු රෝධකය £ 1653,00
 • ජයග්රාහකයා-noimg පී විලියම්ස් හුදෙක් ජය Starburst ටච් ™ £1470.70
 • ජයග්රාහකයා-noimg Franklin B හුදෙක් ජය Ladies Nite £1350.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Heppelthwaite J හුදෙක් ජය රන් o මඳබව £ 1230,00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Jackson J හුදෙක් ජය Gonzo's Quest Touch™ £1150.60
 • ජයග්රාහකයා-noimg Dziegiel M හුදෙක් ජය Starmania £1123.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Bunko A හුදෙක් ජය පැන්ඩා හැමදාම ප්රාර්ථනා £1097.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Marschall J හුදෙක් ජය Gonzo Quest kr1009.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Pease G හුදෙක් ජය දේදුන්නක් මුදල් පසුපස £960.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Vallese M හුදෙක් ජය Roulette ජීවත් £924.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Vons A හුදෙක් ජය Deck the Halls €852.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Dickson M හුදෙක් ජය European Roulette £810.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Lam C හුදෙක් ජය ටෙඩ් £800.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Kielbowicz C හුදෙක් ජය Piggy Riches Touch™ €765.50
 • ජයග්රාහකයා-noimg Nash V හුදෙක් ජය Lara Croft - Tomb Raider £752.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Angerer K හුදෙක් ජය Wild Antics €664.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Ollerto S හුදෙක් ජය Starburst ටච් ™ £605.00
 • ජයග්රාහකයා-noimg Phillips A හුදෙක් ජය Hong Kong Tower £588.00
 • kingcashalot

  £216824.09

 • tunzamunni

  £93698.23

 • cashsplash

  £44356.01

 • treasurenile

  £41837.43

 • fruitfiesta

  £38432.26

 • lotsaloot

  £12973.25

 • wowpot

  £3401.84