, ഇന്ന് JOIN 350 + ഗെയിമുകൾ,
£ / $ / £ 200 ഡെപ്പോസിറ്റ് മാച്ച് ബോണസ്, ഇപ്പോൾ സൈൻ അപ്പ്

പുതിയ കളിക്കാർ മാത്രമേ. വഗെരിന്ഗ് ആദ്യ ബാലൻസ് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. 50 മടങ്ങിലധികം ബോണസ് വഗെരിന്ഗ്, സംഭാവന ഗെയിം ശതമാനം വ്യത്യാസപ്പെടാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗെയിമുകൾ ലഭ്യമല്ല. വഗെരിന്ഗ് ആവശ്യകത മാത്രമേ ബോണസ് പന്തയങ്ങള് കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ബോണസ് പ്രശ്നം മുതൽ 30 ദിവസം സാധുവാണ്. പരമാവധി പരിവർത്തനം: 5 തവണ ബോണസ് തുക.പൂർണ്ണ നിബന്ധനകൾ.

ഹേമചന്ദ്രന്

">-->

Chilly, crisp air of an icy tundra is gorgeously presented in this five reel slot with twenty-five fixed payline. Snowflakes is set on a dark wintry night, where the sky is filled with stars. This slot is available to play at Phone Casino.

ഡവലപ്പറിനെക്കുറിച്ച്

This slot is developed by NYX (NextGen) and can also be played at Phone Casino. NextGen Gaming provides contemporary and customizable gaming solutions to both online as well as land-based casinos all over the world.

ഗെയിമിനെ

Snowflakes

This game is playable at Phone Casino. The bets can be placed from 30p to £600 per spin. Transparent reels are fixed cross the backdrop of captivating, wintry scene. Snowflakes of various designs are gently drifting towards the ground. Symbols on the reels are ten distinct snowflakes in blue, green and purple colours. It may not be possible to find two identical snowflakes in nature but here it is not so difficult. Otherwise, it may have been futile trying to create winning combinations in this slot. Eight-point snowflake pays the most among the snowflakes and landing five on a payline will award you 400 coins. The wild is the highest symbol and substitutes everything except the scatter. If five of these appear on a payline, you will receive 500 coins.

The other features include:

 1. Wild Wind- This feature occurs randomly, where up to five wilds are added on the reels before the reels stop spinning. Maximum one wild is added per reel.
 2. Icy Wild- This feature also occurs randomly after any spin, where up to five symbols can be replaced into wilds. Maximum one symbol is replaced per reel.
 3. Frozen Wild Free Spin- This is triggered by landing three, four or five scatter icons and you will receive seven, ten or fifteen free spins respectively. If any wild appears at the time of the free spins, it will be frozen in its place for the rest of free spins. This generates more and greater winning combos. What’s more, you can retrigger the feature by getting three or more scatter symbols for an extra bonus.

ചുരുക്കം


Snowflakes is available to play at Phone Casino and it comes with an RTP of about 96.58% which is pretty high. This slot has brilliant graphics, calming soundtrack, and a free spin feature that can create higher win possibilities.

ഇപ്പോൾ പ്ലേ

ലക്കി വിജയികൾ

 • winner-noimg ജോർദാൻ എച്ച് വിജയ ബിഗ് £ 100000,00
 • winner-noimg ഒഹ്ര്ലിന്ഗ് വിജയ ബിഗ് ക്ര്൭൮൩൯൫.൦൦
 • winner-noimg Simpson J വിജയ ബിഗ് £51200.00
 • winner-noimg എക്മന് പി വിജയ ബിഗ് $46500.00
 • winner-noimg മ്യ്ഹ്ര് ആർ വിജയ ബിഗ് ക്ര്൪൩൮൪൦ക്൦൦
 • winner-noimg ബെന്ഗ്ത്ഷൊന് എസ് വിജയ ബിഗ് ക്ര്൨൩൩൬൦.൦൦
 • winner-noimg Storey R വിജയ ബിഗ് £19544.00
 • winner-noimg ഹംഷൊന് ജെ വിജയ ബിഗ് ക്ര്൧൬൪൦൦.൦൦
 • winner-noimg Wyner M വിജയ ബിഗ് £15000.00
 • winner-noimg Webb R വിജയ ബിഗ് £14351.13
 • winner-noimg ലില്ല്ബ്? Ck ഒരു വിജയ ബിഗ് ക്ര്൧൪൧൧൫.൦൦
 • winner-noimg ജോർദാൻ എൻ വിജയ ബിഗ് £12076.50
 • winner-noimg ംയ്സ്ത്ര്? എം യു വിജയ ബിഗ് ക്ര്൧൧൮൯൦.൦൦
 • winner-noimg Hull N വിജയ ബിഗ് £10800.00
 • winner-noimg Lacey N വിജയ ബിഗ് £10800.00
 • winner-noimg ആസ്റ്റൺ പ വിജയ ബിഗ് £ 10500,00
 • winner-noimg ഒരു ചൊമിതെസ്ചു വിജയ ബിഗ് £ 9831,20
 • winner-noimg Orman D വിജയ ബിഗ് £9000.00
 • winner-noimg Horsewood M വിജയ ബിഗ് £9000.00
 • winner-noimg ശമൊന് മെലിന് എസ് വിജയ ബിഗ് kr9000.00
 • winner-noimg Harvey J വിജയ ബിഗ് £8550.00
 • winner-noimg Douglas L വിജയ ബിഗ് £8320.00
 • winner-noimg Booth J വിജയ ബിഗ് £8066.00
 • kingcashalot

  £658882.46

 • ">-->
 • lotsaloot

  £43170.86

 • treasurenile

  £40272.60

 • fruitfiesta

  £29922.24

 • tunzamunni

  £21854.23

 • cashsplash

  £15903.60

 • wowpot

  £5829.17