, ഇന്ന് JOIN 350 + ഗെയിമുകൾ,
£ / $ / £ 200 ഡെപ്പോസിറ്റ് മാച്ച് ബോണസ്, ഇപ്പോൾ സൈൻ അപ്പ്

പുതിയ കളിക്കാർ മാത്രമേ. വഗെരിന്ഗ് ആദ്യ ബാലൻസ് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. 50 മടങ്ങിലധികം ബോണസ് വഗെരിന്ഗ്, സംഭാവന ഗെയിം ശതമാനം വ്യത്യാസപ്പെടാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗെയിമുകൾ ലഭ്യമല്ല. വഗെരിന്ഗ് ആവശ്യകത മാത്രമേ ബോണസ് പന്തയങ്ങള് കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ബോണസ് പ്രശ്നം മുതൽ 30 ദിവസം സാധുവാണ്. പരമാവധി പരിവർത്തനം: 5 തവണ ബോണസ് തുക.പൂർണ്ണ നിബന്ധനകൾ.

Online Roulette | Welcome Bonus Up To £€$200

Mobile Casino Games

It’s Your Time To Get Lucky, Play Online Roulette Now – Get up to £200, 100% Bonus

SlotJar Casino

ഓൺലൈൻ ബുക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ Roulette പ്രത്യേക റിവ്യൂ SlotJar.com

If you cannot make it to the casinos, do not be distraught! You can still play your favourite game of Roulette online. All you have to do is get a gadget, an Internet connection and start playing the മികച്ച ഓൺലൈൻ അവര് Roulette with us at Slot Jar Casino!

Gambling Is Not Just Fun, But Earns You Real Cash – Sign Up Now


Gambling Is Not Just Fun

Grab 100% Welcome Bonus Up To £200 + Get 10% Cash Back On Thursdays

Slot Jar is here to present to you a completely fresh online gambling entertainment experience. We have a range of gambling games including the fun Slots as well as the traditional gambling games like Roulette and Blackjack. That is not all, with us; you will know how to win Roulette every time! As players, you are very likely to find an ideal satisfaction of playing ഓൺലൈൻ Roulette at an actual casino!


Slot Jar Casino Experience

ഓൺലൈൻ Roulette ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹാൻഡ്സ്-ന് നേടുകയും നിങ്ങളുടെ വിജയികളുടെ എണ്ണം നേടുന്നതിൽ കുറച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക

Roulette is popularly one of the oldest games with regards to gambling. You can trace its origin dating few hundred years back. The game is commonly said to be totally based on chance as you can do nothing to move the ball or the wheel; you can always apply few strategies to get your winning number.


Online Roulette

സ്ലോട്ട് തുരുത്തി മികച്ച ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം ആസ്വദിക്കുക

 • The online Roulette games with Slot Jar loads in the same way as any other game loads on the Internet browsers.
 • അനുഭവം സ്ലോട്ട് തുരുത്തി ന് Roulette ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് is as if you are playing at a real casino. It is not at all difficult to play.
 • Generally, for free games Roulette, there is an automated Random Number Generator that selects certain winning numbers for the game.
 • At Slot Jar, we also have the option of playing online Roulette virtual where you can practice the game totally free without placing real money bets. What this will do is give you confidence and help you choose what works good or bad for you!


Online Roulette Strategy

Fortunately, with Slot Jar, the chances of winning with playing online Roulette is as good as you would have in an actual casino.

വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിലെ പൊരുത്ത

We are proudly compatible with all mobile devices including Android, iPhone, iPad, Blackberry, etc. So just register with us at Slot Jar and start off on your favourite device.


Live Casino Games

നിങ്ങളുടെ .അഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ

It is first important to register before depositing money to play online Roulette with Slot Jar. Once logged in, you can opt for the ‘Cashier’ option and follow with the deposit option. Subsequent to this, you can opportunely select your preferred payment mode and enter the amount you wish to deposit. All transactions are to be made in GBP, Dollar or Euros. We meet requirements set out by Visa, MasterCard, Neteller, Skrill and all major E-wallet providers. At all times, safety measures are considered paramount!


Playing Online Roulette

സ്ലോട്ട് തുരുത്തി, കാസിനോ, when making a withdrawal, the status of your withdrawal request will change to “Processing” after three days. An email notification will be received once your request has been delivered and the funds have been transferred to you.

ഓൺലൈൻ Roulette ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

At Slot Jar Casino, we take pride in ourselves for presenting the premier level of customer service which is available from 6:00 am GMT to 23:00 GMT via online chat or email.

Whatsoever your query is regarding online Roulette strategy, you will find our Customer Support staff welcoming and obliging to help.

At Slot Jar Casino, our goal is to have each patron say, “I’ve never had this much fun”. Best efforts are taken to ensure that be it online Roulette or any other game, each one is maintained keeping the sincerity of online gambling alive!

ലക്കി വിജയികൾ

 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £46,080.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £36,000.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £31,250.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £29,850.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £27,600.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് $25,000.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £24,950.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £17,850.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £16,960.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £12,800.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £12,720.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £12,640.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £12,500.00
 • വിജയി-നൊഇമ്ഗ് വിജയ ബിഗ് £11,488.50
 • കിന്ഗ്ചശലൊത്

  £761855.29

 • തുന്ജമുംനി

  £42450.02

 • ത്രെഅസുരെനിലെ

  £40456.23

 • ലൊത്സലൊഒത്

  £29118.81

 • വൊവ്പൊത്

  £12644.02

 • ഫ്രുഇത്ഫിഎസ്ത

  £10586.81

 • ചശ്സ്പ്ലശ്

  £5419.67