આજે જોડાઓ - મોબાઇલ ફોન પર ગેમ્બલ

100% સ્વાગત બોનસ સુધી £ 200

 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  Deposit $/£/€10 you'll get $/£/€10 free, deposit $/£/€50 and you will get $/£/€50 free, and if you put in $/£/€200 we'll give you another $/£/€200 completely free! So you'll be DOUBLING your chances to win big.

  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  1. Upon depositing ,players will immediately receive a bonus to their account.
  2. In order to withdraw these bonuses, an amount totalling no less than 50 times the bonus amount must be wagered.
  3. The bonuses are valid for 90 days from the date it is credited to a player's account. Players who have not used their bonuses within the foregoing time limits shall not be able to receive the expired bonuses thereafter.
  4. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  5. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.
  6. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  Rock the reels as you catch some rays

  As you bask in the August heat, there’s no better way to stay refreshed than some cool casino action.

  That’s why we’ve lined up 4 phenomenal summer specials to quench your thirst for Free Spins and Bonus Cash!

  Simply select your desired deposit amount, enter the correct deposit code shown in the table below and we’ll top up your gaming glass with a juicy extra to keep you spinning in the sunshine.

  And here’s the best bityou can claim each bonus 3 TIMES!

  Place your orderand enjoy!


  Deposit

  Take your pick right now!


  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  1. Promotion runs from Tuesday, August 1st, 2017– Thursday, August 31st, 2017 at 23:59 GMT/16:59 PST/ 09:59 (September 1st) AEST.
  2. Players must make a minimum deposit of £/$/€10 to get 10 free spins on Foxin'wins by using deposit code: 10FS.
  3. Players must make a minimum deposit of £/$/€25 to get 25 free spins on Gorilla go Wild by using deposit code: 25FS.
  4. Players must make a minimum deposit of £/$/€50 to get 50 free spins on Bloopers by using deposit code: 50FS.
  5. Players must make a minimum deposit of £/$/€ 20 to get a 30% up to £/$/€333 by using deposit code: 33.
  6. You can use each bonus 3 times during the promotion period.
  7. Bonuses are valid for 7 days from the date it is credited to a player's account. Players who have not used their bonuses within the foregoing time limits shall not be able to receive the expired bonuses thereafter.
  8. Players must wager the bonus at least 50 times before a withdrawal can be made.
  9. All winnings from the free spins will be considered as a bonus and must be wagered at least 50 times within 7 days before any withdrawals can be made.
  10. Any winnings generated from the Free Play Bonuses (the "Free Initial Winnings") are awarded to you only after you have finished playing all of your Free Play Bonuses. In addition, the total Free Initial Winnings may not exceed £ /€ /$ 20 or 200kr; any Free Initial Winnings which are credited to your account beyond £ /€ /$ 20 or 200kr shall be considered nil and will be revoked accordingly.
  11. Canadian Players may not redeem free spins on any NetEnt Games.
  12. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.
  13. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  14. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  WIN A CRACKING CASH PRIZE!

  Double down on your live action!

  Every win on our Live Blackjack tables from August 24 – 28 scores you 30 points.

  Monitor your progress up the leaderboard, because the Top 5 players in our Extreme Blackjack Marathon will each scoop a sensational cash prize!

  Whether you’re a fan of side bets like Perfect Pairs or 21+3, or you simply want to savour the world’s finest live dealer experience, you could be in line for one these legendary lump sum awards:

  • 1st place: €600
  • 2nd place: €500
  • 3rd place: €400
  • 4th place: €300
  • 5th place: €200

  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  1. The promotion starts on August 24th 2017 at 00:00 GMT and ends on August 28th 2017 at 23:59 GMT; and it is available on all Extreme Blackjack tables (blackjack, blackjack2, blackjack3, blackjack VIP, live blackjack).
  2. Get 30 points on the leaderboard for every blackjack won on any of Extreme Blackjack tables.
  3. The leaderboard updates in real time, players can keep track of their position in the marathon.
  4. Prizes will be determined according to the finishing position of a player in the Blackjack Marathon leaderboard once the promotional period has ended.
  5. If the dealer gets a Blackjack, no points are awarded and the game runs as normal.
  6. Players who are betting behind during this promotion will not be eligible for points.
  7. Only real cash wagering qualifies for this promotion.
  8. If we are unable to get a response from the winner within 72 hours after being notified, the winner loses the right to claim the prize and another winner will be selected from the prize top list until a winner has been confirmed. No bonus or cash alternatives will be given at a later stage.
  9. Cash prizes will be paid out within 72 hours of the promotional period ending.
  10. This promotion is available on desktop, મોબાઇલ & tablet.
  11. Should a player’s account become closed for any reason during the promotional period, they will automatically be withdrawn from participating in any part of the promotion.
  12. The promotion is only open to the residents of those jurisdictions where participation is legal.
  13. We reserve the right to exclude players who participate in the promotion with multiple accounts.
  14. We reserve the right to disqualify players if collusion or foul play takes place, or players are judged to have abused the promotion.
  15. We have the right to exclude any entry from the promotion, alter or cancel the promotion, if we believe that it is being abused or is not capable of running as planned.
  16. The terms and conditions of the promotion were prepared in English. If there are any inconsistencies in translated versions, the English version shall apply.
  17. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  18. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.
  19. Prizes:
   • 1st place: €600
   • 2nd place: €500
   • 3rd place: €400
   • 4th place: €300
   • 5th place: €200

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  No player is the same - that's why we at SlotJar.com have set out to personalize offers for our players.

  Check out your email, every Monday, for our Monday Madness offersyou'll be sure to find the sort of bonuses that fit your style waiting for you to open up.

  Enter the codes when depositing and enjoy that extra boost to start off the week on the right foot!

  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  1. Upon depositing with the deposit codes, players will immediately receive a bonus to their account.
  2. In order to withdraw these bonuses, an amount totalling no less than 50 times the bonus amount must be wagered.
  3. The bonuses are valid for 7 days from the date it is credited to a player's account. Players who have not used their bonuses within the foregoing time limits shall not be able to receive the expired bonuses thereafter.
  4. Players must make a minimum deposit of at least £/$/€ 20 to participate on Monday Madness promo.
  5. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.
  6. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  7. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  Every week, we like to surprise players by giving away thousands of pounds in bonuses! It could happen on any day of the week at any given hour.

  Suddenly, your bankroll might spontaneously grow! The more you deposit and play, the more surprises you'll receive. So make sure to check your bankroll on a regular basis to see if we've snuck something special in there for you.

  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  1. Players must have made a deposit in the previous 14 days and played in the previous 8 days to be eligible for this bonus.
  2. The bonus is not guaranteed and may vary.
  3. In order to withdraw these bonuses, an amount totalling no less than 50 times the bonus amount must be wagered.
  4. The bonuses are valid for 7 days from the date it is credited to a player's account. Players who have not used their bonuses within the foregoing time limits shall not be able to receive the expired bonuses thereafter.
  5. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  6. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.
  7. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  That's right! We reward our players for their loyalty every week with free spins on a selected slot!

  Every Wednesday, we'll send you a special email that reveals the game of the day.

  All you have to do is login and play!

  Your free spins will be valid every Wednesday from 00:00 – 23:59 GMT/16:59 PST/ 09:59 (the next day) AESTand will be given only to players who made an approved deposit in the last 7 days prior to the promotion date .

  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  • SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from promotion at its sole discretion.
  • To be qualified for this promotion, a player must have an approved deposit in the last 7 days prior to the promotion.
  • This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.
  • Free spins are only valid once and only for players who received an email invitation from SlotJar.com.
  • All winnings from the free spins will be considered as a bonus and must be wagered at least 50 times within 7 days before any withdrawals can be made.
  • Bonus money and winnings from bonus money left on the account after 7 days will be forfeited.
  • Any winnings generated from the Free Play Bonuses (the "Free Initial Winnings") are awarded to you only after you have finished playing all of your Free Play Bonuses. In addition, the total Free Initial Winnings may not exceed £ /€ /$ 20 or 200kr; any Free Initial Winnings which are credited to your account beyond £ /€ /$ 20 or 200kr shall be considered nil and will be revoked accordingly.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  It is time to hit the Live Dealer tables with our Live Dealer Cashback offer!

  Play Roulette Live Dealer every weekend from Saturday till Sunday and you can be rewarded with 30% Cashback on aggregated losses up to £300 (or currency equivalent).

  You will receive a 30% cash bonus into your account the following Monday!

  Terms & Conditions:

  1. The promotional period runs every weekend from Saturday-Sunday.
  2. Only play on Live Casino Roulette will be eligible for cashback promotion.
  3. Players will receive 30% Cashback on net losses during the promotional period. Net loss is determined as betswinsbonuses (active and awarded).
  4. The payments will be awarded the following Monday.
  5. The minimum payment amount you will be able to receive will be £5 (or currency equivalent)
  6. The maximum payment amount that you will be able to receive will be £300(or currency equivalent)
  7. The bonus funds will expire within 7 days of crediting if not accepted
  8. After accepting the bonus players will have 7 days in which to clear the wagering requirements. If wagering has not been completed by then any bonus + winnings shall be removed
  9. Players must deposit and complete real money wagers in order to qualify for this promotion.
  10. Winnings can be withdrawn upon completing wagering requirements of 50 times the bonus amount at SlotJar.com
  11. Withdrawing or transferring any funds out of your casino account before completing all of the required wagering will result in your bonus funds and winnings being voided automatically by the system and they will not be returned
  12. All bonus payments awarded will be rounded down to the nearest five units.
  13. Bonus is for play purposes only. On completion of the wagering requirements the initial bonus amount will be reduced from your balance. On the bonus expiring or on withdrawal, the bonus amount will be reduced from your balance.
  14. Players, who are historically excluded from receiving casino bonuses because of player request, will not be awarded a payment automatically unless they contact us through live chat and agree to the terms and conditions of the bonus.
  15. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.
  16. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  17. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  It is time to hit the Roulette tables with our Cashback offer!

  Play Roulette Table every weekend from Saturday till Sunday and you can be rewarded with 25% Cashback on aggregated losses up to £300 (or currency equivalent).

  You will receive a 25% cash bonus into your account the following Monday!

  Terms & Conditions:

  1. The promotional period runs every weekend from Saturday-Sunday.
  2. Only play on Roulette Table will be eligible for cashback promotion.
  3. Players will receive 25% Cashback on net losses during the promotional period. Net loss is determined as betswinsbonuses (active and awarded).
  4. The payments will be awarded the following Monday.
  5. The minimum payment amount you will be able to receive will be £5 (or currency equivalent)
  6. The maximum payment amount that you will be able to receive will be £300(or currency equivalent)
  7. The bonus funds will expire within 7 days of crediting if not accepted
  8. After accepting the bonus players will have 7 days in which to clear the wagering requirements. If wagering has not been completed by then any bonus + winnings shall be removed
  9. Players must deposit and complete real money wagers in order to qualify for this promotion.
  10. Winnings can be withdrawn upon completing wagering requirements of 50 times the bonus amount at SlotJar.com
  11. Withdrawing or transferring any funds out of your casino account before completing all of the required wagering will result in your bonus funds and winnings being voided automatically by the system and they will not be returned
  12. All bonus payments awarded will be rounded down to the nearest five units.
  13. Bonus is for play purposes only. On completion of the wagering requirements the initial bonus amount will be reduced from your balance. On the bonus expiring or on withdrawal, the bonus amount will be reduced from your balance.
  14. Players, who are historically excluded from receiving casino bonuses because of player request, will not be awarded a payment automatically unless they contact us through live chat and agree to the terms and conditions of the bonus.
  15. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.
  16. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  17. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  Happy Hour

  Drop in every Sunday between noon and midnight and indulge on our 20% bonus offer up to $/£/€100. Simply enter the deposit code HAPPY when depositing and we'll add the extra funds for you immediately so that you can roll your afternoon away, surrounded by great fun!

  Bonus: 20% up to $/£/€100

  Starts: Every Sunday, at 12:00 GMT/5:00 PST/ 22:00 AEST.

  Ends: Every Sunday, at 23:59 GMT/16:59 PST/ 09:59 (Monday) AEST.

  That's right - a Happy Hour that lasts 12 hours - and doesn't end up with a hangover, how about that?

  Have a mega busting amazing Sunday!

  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions:

  1. To qualify for this promotion, players must deposit on the days and time specified with the correct deposit code:HAPPY.
  2. Upon depositing with the deposit code, players will immediately receive a bonus to their account.
  3. In order to withdraw the bonus, an amount totalling no less than 50 times the bonus amount must be wagered.
  4. The deposit code: HAPPY is valid once per Sunday.
  5. The bonuses are valid for 7 days from the date it is credited to a player's account. Players who have not used their bonuses within the foregoing time limits shall not be able to receive the expired bonuses thereafter.
  6. This promotion is subject to the SlotJar.com's બોનસ નીતિ.
  7. SlotJar.com maintains the right to cancel this promotion at any time and without prior notice.
  8. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from this promotion at its sole discretion.

  હવે રમો Read More..
 • promotion

  આ પ્રમોશન વિષય છે બોનસ નીતિ

  Go for gold with Golden Ball Roulette!

  From August 4–7, your performance could put you right on track for a tremendous cash prize!

  The leaderboard in the Live Dealer lobby of Extreme Gaming’s Live Roulette experience shows the players with the most Golden Ball wins.

  Each win means being the highest staker at that table over the previous 19 games.

  Every single one gets you 20 points and the top 3 players across our network will all win big!

  1. Gold Medal: €250
  2. Silver Medal: €150
  3. Bronze Medal: €100
  DEPOSIT NOW

  Terms & Conditions

  1. The promotion starts at 00:00 GMT on August 4th 2017 and ends on August 7th, 2017 at 23:59, GMT/16:59 PST/ 09:59 (August 8th) AEST.
  2. Golden Ball games take place every 20 games. To become the Golden Ball winner, you need to be the highest staker at that table over the previous 19 games.
  3. Each Golden ball win will count on the Leaderboard.
  4. The Leaderboard updates in real time, the winners will be displayed on top of the Leaderboard.
  5. Cash prizes will be credited by August 8th, 2017.
  6. We reserve the right to exclude players who participate in the promotion with multiple accounts.
  7. We reserve the right to disqualify players if collusion or foul play takes place, or players are judged to have abused the promotion.
  8. We have the right to exclude any entry from the promotion, alter or cancel the promotion if we believe that it is being abused or is not capable of running as planned.
  9. The terms and conditions of the promotion were prepared in English. If there are any inconsistencies in translated versions, the English version shall apply.
  10. If SlotJar.com is unable to contact the winner within 72 hours after notification, at the end of the promotion, the winner loses the right to claim the prize and another winner will be selected from the prize draw until a winner has been confirmed. No bonus or cash alternatives will be given at a later stage.
  11. SlotJar.com reserves the right to disqualify any player from offer at its sole discretion.

  હવે રમો Read More..

તાજેતરના વિજેતા

 • વિજેતા-noimg માલોન ડી ફક્ત જીતી લાઈવ સ્પિન £ 9000,00
 • વિજેતા-noimg પી વિલિયમ્સ ફક્ત જીતી સ્ટારબર્સ્ટ ટચ ™ £ 7000,00
 • વિજેતા-noimg એલિસ ડબલ્યુ ફક્ત જીતી ગોરીલ્લા જાઓ વાઇલ્ડ £ 2203,00
 • વિજેતા-noimg Grimshaw સી ફક્ત જીતી સપ્તરંગી રિચીસ £ 2000,00
 • વિજેતા-noimg ટેરી એન ફક્ત જીતી સ્ટારબર્સ્ટ ટચ ™ £ 1920,00
 • વિજેતા-noimg Price E ફક્ત જીતી Spring Break £1653.00
 • વિજેતા-noimg રસેલ એલ ફક્ત જીતી વધારાની રોકડ!! £ 1580,00
 • વિજેતા-noimg Wears K ફક્ત જીતી Jewel Strike £1550.00
 • વિજેતા-noimg Liogerpusis R ફક્ત જીતી Jewel Strike £1320.00
 • વિજેતા-noimg Heppelthwaite J ફક્ત જીતી Slots o Gold £1230.00
 • વિજેતા-noimg Cullen K ફક્ત જીતી Slots o Gold £1200.00
 • kingcashalot

  £184951.00

 • tunzamunni

  £87327.66

 • lotsaloot

  £50159.55

 • treasurenile

  £41597.32

 • fruitfiesta

  £13406.28

 • cashsplash

  £10882.69

 • wowpot

  £8701.32